PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Przymierze Miłości z Ojcem Założycielem

Nabożeństwo Przymierza Miłości z Ojcem Założycielem

 

Prezentacja: Polska tęsknotą Ojca

Pieśń

Z miłości wezwany, za Tobą chcę iść / Przyjmujesz mnie, Ojcze i prowadzisz wzwyż. / Gdy trudno zrozumieć Twój plan w życiu mym / Wiem: Ojciec mnie kocha! Dilexit me!

1. Mój Ojcze, Ty znasz me pytania, / Ty znasz mą bezradność jak nikt. / beztrosko chcę zaufać Tobie / Przygarnij mnie do siebie dziś! / Z miłości…

2. Me życie ma czasem smak nieba, / gdy we wszystkim odkrywam Cię. / W radości, w cierpieniu mój Ojcze / Ty jesteś w tym, co dzieje się! / Z miłości…

3. W Chrystusie mnie czynisz swym dzieckiem / I kochasz tak bardzo - jak nikt! / Sam czuwasz nad każdym mym krokiem, / Wskazujesz mi dokąd mam iść. / Z miłości …

4. Ojcze, zawierzam Twym słowom / że nigdy nie opuścisz mnie. / W wolności żyć naucz mnie proszę, / podaruj mi Twój Boży wzrok! / Z miłości…

5. Gdy Tobie powierzę się cały / beztrosko żyć mogę od dziś. / Niech wola Twa Ojcze - nie moja, / Wypełnia się wciąż w życiu mym / Z miłości…

6. Ty znasz dobrze cel mego życia, / i do szczęścia prowadzisz mnie. / Dziękuję Ci Ojcze za miłość, / wzajemnie ja też kocham Cię. / Z miłości…

Celebrans: W Imię Ojca, i Syna,  i Duch Świętego  

Wszyscy: Amen

Celebrans: Pozdrowienie 

Komentarz

Kochana Matko Boża, jako Rodzina Szensztacka w Polsce jednoczymy się w cieniu Sanktuarium Wierności, przy statule Ojca Kentenicha. W tym ważnym dla nas dniu zawarcia przymierza miłości z naszym Ojcem Założycielem, zwracamy nasze serca ku Tobie i najpierw chcemy pozdrowić Ciebie, Maryjo, która w sanktuarium obrałaś swój tron łask. Tutaj, na Twoim Taborze objawiasz swoją wielkość i wspaniałość, tutaj pociągasz nasze serca, by zawsze pozostały młode duchem, młode oddaniem się Tobie, młode świeżością miłości. Tego uczył nas Ojciec Założyciel. Pozdrawiamy Cię Królowo Wierności, Królowo Szensztatu w Polsce!

Odczytanie pozdrowienia Przewodniczącego Prezydium Generalnego Ruchu Szensztackiego - Ojca Juana Pablo Catoggio

Pieśń

Ave Maria – F. Schubert - Maria Mateja

AKT POKUTNY

Celebrans

Zanim wysłuchamy Słowa Bożego i dokonamy aktu zawarcia Przymierza Miłości z Ojcem Założycielem, chcemy stanąć przed Bogiem w prawdzie i prosić o miłosierdzie:  

Boże, nasz Ojcze, ponieważ nie zawsze potrafimy rozpoznawać Twoją miłość, która nas poszukuje - zmiłuj się nad nami / Wszyscy: - zmiłuj się nad nami / Chór: Kyrie eleison…

Panie Jezu Chryste, ponieważ nie zawsze odpowiadamy wielkodusznie i heroicznie na Twą miłość - zmiłuj się nad nami / Wszyscy: - zmiłuj się nad nami / Chór: Chryste eleison…

Duchu Święty, Boże, ponieważ nie zawsze byliśmy zwiastunami Twego przymierza naszym słowem i przykładem – zmiłuj się nad nami / Wszyscy: - zmiłuj się nad nami / Chór: Kyrie eleison… .

Modlitwa Celebransa

Boże Ojcze, łaska chrztu świętego odnowionego przez Przymierze Miłości przynagla nas do naśladowania w naszym życiu Twojego Syna. Spraw, abyśmy w przymierzu z Maryją i naszym ojcem Założycielem nieustannie dążyli do ewangelicznej doskonałości, pomnażali świętość Rodziny i Kościoła oraz jego apostolską żywotność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

LITURGIA SŁOWA

Czytanie z księgi Liczb   

Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą. Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać. I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie.

Oto słowo Boże.

Psalm   

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, * 
zawsze szukajcie Jego oblicza. 
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, * 
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, * 
synowie Jakuba, Jego wybrańcy. 
On, Pan, jest naszym Bogiem, * 
Jego wyroki obejmują świat cały.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Na wieki pamięta o swoim przymierzu, * 
obietnicy danej tysiącu pokoleń, 
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, * 
przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

ALLELUJA

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 

Oto słowo Pańskie.

Homilia 

Komentarz

Celebrans

Boże, nasz Ojcze, z naszą Matką i Królową, kierujemy do Ciebie nasze dziękczynienie:

Dziękczynienie  

1.    Świat, w którym żyjemy jest pełen pytań: doświadczamy pomieszania pojęć, zachwiania wartości oraz codziennego zabiegania i niepokoju.

Boże Ojcze dziękujemy Ci za to, że w swojej dobroci i miłości dałeś nam Ojca Józefa Kentenicha, Proroka naszych czasów, który odczytał Twój wielki plan Opatrzności dla nas, współczesnych ludzi, byśmy mogli zachować chrześcijańskie wartości i patrzeć w przyszłość w świetle wiary.

Śpiew

Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię!
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj!  

2.    Człowiek współczesny potrzebuje oazy, w której odnajduje siebie w relacji do Boga i bliźniego.

Boże Ojcze dziękujemy Ci, że podarowałeś nam  sześć sanktuariów w Polsce, w których zamieszkała Matka Boża i udziela nam z nich łask, które na krzyżu wysłużył nam Jezus.  Dzięki nim może dokonać się duchowo moralna odnowa całego świata; duchowo moralna odnowa Polski, naszych rodzin, a przede wszystkim każdego z nas osobiście.

Śpiew

Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię!
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj!  

3.    Pośród chaosu, w którym na co dzień żyjemy potrzebujemy miłości, która daje nam pewność zwycięstwa nad złem.

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Ojca Założyciela, który pokazał nam swoją wiarą i posłuszeństwem Twojej woli, że zadomowienie w Twoim Sercu, owocuje wewnętrzną przemianą oraz gorliwością apostolską, do której zostaliśmy powołani.

Śpiew

Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię!
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj!  

4.    Współczesny świat oddalający się od Boga potrzebuje Maryi, której macierzyński wpływ sprawia, że człowiek może odnaleźć drogę do Bożego Serca.

Boże Ojcze dziękujemy Ci, że nasz Ojciec Założyciel mógł tak namacalnie doświadczyć troskliwej opieki Matki Bożej i jako 9-cio letni chłopiec otworzył się całkowicie na wychowanie jedynie przez Nią. Ta dziecięca postawa, pełna zaufania i wiary w Twoją Opatrzność, stała się fundamentem Dzieła Szensztackiego, do którego należymy. Tę postawę wiary czynimy naszą drogą do  osiągnięcia zbawienia.

Śpiew

Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię!
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj!  

5.    Człowiek współczesny coraz bardziej pozbawiony jest więzi, które są podstawą jego duchowego rozwoju.

Boże Ojcze dziękujemy Ci za zawarcie Przymierza Miłości z Matką Bożą przez Ojca Założyciela 18 października 1914 roku. Włączeni w to Przymierze, możemy dzisiaj czerpać duchowe siły z budowania osobowej relacji z naszą ukochaną Trzykroć Przedziwną Matką, możemy zanurzać naszą codzienność w świecie nadprzyrodzonym poprzez wkłady do kapitału łask. Otrzymaliśmy jasną drogę dążenia do świętości oraz pracy nad sobą.

Śpiew

Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię!
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj!  

6.    Człowiek dzisiaj poszukuje wspólnoty, która da mu oparcie, wskaże sens życia oraz pomoże pozostać wiernym przyjętym zobowiązaniom.  

Boże Ojcze dziękujemy Ci, za to, że Ojciec Józef Kentenich, otwarty na działanie Ducha Świętego stał się narzędziem, przez które powstało  ponad dwadzieścia wspólnot Międzynarodowego Dzieła Szensztackiego - Dzieła, w którym jest miejsce dla każdego, kto pragnie swoje życie poświęcić Maryi dla odnowienia świata.

Śpiew

Błogosław duszo moja Pana
Wszystko co we mnie, Jego Najświętsze Imię!
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci,
Nigdy nie zapominaj! 

Celebrans

Boże, nasz Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze prośby:

1.    Boże Ojcze, prosimy Cię, obdarz nas łaską pogłębionego zrozumienia charyzmatu Dzieła Szensztackiego oraz wierności Twojemu zamysłowi względem nas.

2.    Obdarz nas łaską głębokiego doświadczenia i przeżycia zawartego przez nas Przymierza Miłości z Matką Bożą.  

3.    Udziel nam łaski budowania osobowej relacji z Matką Bożą, byśmy zawierzyli siebie Jej prowadzeniu i uczynili Ją swoją Wychowawczynią tak jak nasz Ojciec Założyciel, Józef Kentenich. 

Śpiew

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca,

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Amen. Amen.   

1.    Boże Ojcze prosimy Cię obdarz nas licznymi powołaniami do wszystkich wspólnot Dzieła Szensztackiego, by wielu ludzi zawarło Przymierze Miłości z Matką Bożą, a Jej posłannictwo z sanktuarium dotarło do wszystkich zakątków naszej Ojczyzny.

2.    Udziel nam łaski głębokiej wiary oraz entuzjazmu płynącego z przymierza, byśmy swoim przykładem pociągali innych ludzi do Ciebie. W 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości obdarz nasz Naród łaską życia w wewnętrznej wolności.  

3.    Spraw, byśmy tworzyli jedno pomiędzy sobą i pracowali wspólnie dla realizacji misji Szensztatu w naszej Ojczyźnie.  

          Śpiew

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca,

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Amen. Amen.

1.    Boże Ojcze przez ręce Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu, prosimy Cię o łaski płynące z sanktuariów na całym świecie.

2.    Udziel wszystkim członkom Dzieła Szensztackiego oraz nawiedzającym sanktuaria łask: zadomowienia w Twoim Sercu, wewnętrznej przemiany oraz gorliwości apostolskiej. 

3.    Spraw, abyśmy odnajdywali w sanktuarium kolebkę osobistej świętości oraz miejsce szczególnego działania Ducha Świętego, który przemienia oblicze ziemi, naszej ziemi a przede wszystkim oblicza naszych serc.

 Śpiew

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca,

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Amen. Amen.

1.    Boże Ojcze prosimy Cię, daj nam wiarę w moc przymierza miłości z Ojcem Założycielem.

2.    Umacniaj nas, byśmy w codziennym życiu czerpali z nauczania Ojca Założyciela, jeszcze odważniej odczytywali znaki Twojej Opatrzności w naszym życiu i pogłębiali życie w Przymierzu Miłości z nim.

3.    Prosimy Cię o beatyfikację naszego Ojca Założyciela. Uzdolnij nas do zdobywania świętości w życiu codziennym, byśmy idąc drogą Szensztatu świadczyli o świętości naszego Założyciela.

Śpiew

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca,

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca.

Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.

Amen. Amen.

Modlitwa na Rok Ojca Kentenicha

„Boże nasz Ojcze,

Ty w Ojcu Kentenichu dałeś nam, napełnionego ogniem Ducha Świętego, Ojca i proroka, świadka i głosiciela Twojego posłannictwa w naszych czasach.

Prosimy Cię, daj nam cząstkę jego założycielskiego ducha. Spraw, aby jego charyzmat był w nas tak żywy, abyśmy jego mocą mogli kształtować przyszłość

Kościoła i społeczeństwa. Niech jego pragnienie odnowienia świata stanie się naszym pragnieniem.

Daj, abyśmy mocą przymierza miłości budowali nowy świat, w którym ludzie tworzą kulturę przymierza, wszędzie tam, gdzie żyją i działają.

Przedwieczny Ojcze, prosimy Cię, by Kościół włączył ojca Kentenicha w poczet świętych. Otwieraj dla niego i jego posłannictwa drzwi i serca wielu ludzi, aby mógł im wskazać drogę do Ciebie, który jesteś Pełnią życia. Prosimy Cię o to w łączności z Maryją, naszą Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztatu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.“

Śpiew

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 WPROWADZENIE DO ZAWARCIA PRZYMIERZA MIŁOŚCI

Komentarz

  1. „Dziś jest nasz dzień poświęcenia się. Dni poświęcenia są dniami, które decydują o przyszłości. Słowa poświęcenia są słowami, które określają przyszłość człowieka. (…) [1]
  2. Doświadczenie minionych lat dowodzi, że jeżeli spotkaliśmy Mater Ter Admirabilis, to mamy także wspólnotę. Wiara w Opatrzność Bożą mówi nam, że nie znaleźliśmy się tutaj przypadkowo. Nasza wspólnota powinna być nie tylko wspólnotą idei, ale także wspólnotą życia. Wobec tego dziś wieczorem, w czasie poświęcenia, musimy podjąć odpowiedzialność jeden za drugiego. Jesteśmy z sobą złączeni na całe życie. (…)[2]
  3. Wszystkie przeszkody przezwycięża duch założycielski. Pomyślmy o bohaterskich sodalisach. Z pewnością byli ograniczeni, niedojrzali, napotykali na wielkie trudności. A jednak stali się ziarnem siewnym, które wydało obfite plony. (….)”[3]
  4. Po pierwsze podkreślam, że chcę przyjąć ten akt wierności, jedynie jako ten, który wskazuje sobą na Boga. (…) Po drugie, zwróciłem szczególną uwagę, że pojmuję siebie jako symbol autorytetu ojcowskiego w Rodzinie i dlatego pozwoliłem, by z duchowego nurtu, związanego z aktem wierności, zrodził się nurt posłuszeństwa[4].
  5. (...) Chodzi tutaj o podwójny nurt Ojca, mianowicie o nurt, który koncentruje się wokół nadprzyrodzonego, ale też wokół ziemskiego Ojca... Jeżeli w naszym ziemskim życiu brak nam doświadczenia ojca, będzie nam niezmiernie trudno doświadczyć głębokiej serdecznej więzi z Bogiem Ojcem i pozwolić panować mu w całym naszym życiu. [5]
  6. Ojcowskie oddanie... wymaga niezłomnego zaufania do osoby i jej posłannictwa. Ojcowska mądrość stara się troskliwie łączyć wewnętrzną wolność od uprzedzeń i skrępowania z zewnętrzną stosowną do stanu i sytuacji nienaruszalnością. ...Ojcowska troska uczy się sztuki otwierania serca, wsłuchiwania się i usłyszenia jaki świat wartości żyje w wychowanku, jak również światłego i zdecydowanego prowadzenia... [6]
  7. Wszystko z miłości, wszystko przez miłość, wszystko dla miłości. [7]

Celebrans  

Na miłość pragniemy odpowiedzieć miłością dziecięcych serc wobec naszego Ojca i Założyciela.

 

MODLITWA PRZYMIERZA MIŁOŚCI Z OJCEM ZAŁOŻYCIELEM

 WSZYSCY:

Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo z Szensztatu.

Nasz Ojciec i Założyciel 18 października 1914 roku w Prasanktuarium zawarł z Tobą Przymierze Miłości. Wierzymy w moc tego przymierza, w nasze włączenie w to przymierze i powołanie do Dzieła Szensztackiego.

Dzisiaj, w dniu 50-lecia odejścia do Domu Ojca naszego Założyciela, przez akt przymierza miłości z nim, odnawiamy naszą wiarę w otrzymany charyzmat, nadzieję, która przynagla nas do pójścia śladami naszego Ojca oraz miłość, która czyni nas prawdziwą Rodziną.

Chcemy pozostać wiernymi doświadczeniu Ducha i charyzmatowi Założyciela dla dobra całego Kościoła. Jedynie w głębokiej i duchowej więzi z naszym Ojcem możemy nieść Jego dzieło i posłannictwo. Dlatego jako Rodzina Szensztacka w Polsce w Przymierzu tym pragniemy odnowić i pogłębić decyzję pójścia za Nim na drogach służby Ewangelii oraz nasze dziecięce zaufanie do niego.

Ojcze Założycielu, kto szuka Ciebie znajdzie cię w sanktuarium razem z naszą Matką i Królową. Do Ciebie i twojego posłannictwa należą nasze siły i nasze zdolności, nasza moc i nasza niemoc, my sami, oraz wszyscy, z którymi idziemy, jak i wszyscy, którzy się nam powierzają. Ty wciąż troszczysz się o swoją Rodzinę. Spraw, aby wśród nas stawały się rzeczywistością słowa: „Cor unum in Patre“, byśmy jako wspólnota tworzyli jedno w sercu Ojca.

Wierzymy, że Opatrzność dała nam w Tobie napełnionego ogniem Ducha Świętego, Ojca i proroka, świadka i głosiciela ojcowskiego posłannictwa w naszych czasach.

Wierzymy, że Opatrzność powołała nas, przedstawicieli wszystkich wspólnot i stanów, byśmy mieli udział w łasce, którą Ty otrzymałeś i byśmy byli zdolni ofiarować ją całemu Kościołowi.

Wierzymy, że w przymierzu poprowadzisz nas w głąb myśli i życia, które złożył w Tobie Bóg, że będziesz nam wypraszał łaskę do wypełnienia misji jaką mamy w Polsce i wobec świata.

Chcemy zatem przez pamięć o Tobie, przez lekturę i medytację Twoich pism, przez naśladowanie Ciebie w miłości do Maryi i kroczenie drogami praktycznej wiary w Opatrzność Bożą, oraz przez pielgrzymowanie do miejsc upamiętniających Twoją działalność wciąż na nowo czerpać z Twego założycielskiego ducha. 

Chcemy mocą przymierza miłości budować nowy świat, w którym ludzie tworzą kulturę przymierza, wszędzie tam, gdzie żyją i działają, począwszy od umacniania i pogłębiania więzi jedności naszej rodziny i jej wspólnot wokół Ciebie, naszej Matki i sanktuarium. Chcemy bezinteresownie i szczerze szukać dobra całej Rodziny – zawłaszcza, gdyby wśród napięć zagrażał nam duch egoizmu. Jako Twoja Rodzina z powagą i wytrwałością pragniemy w duchu kultury przymierza pracować dla głębokiej wspólnoty serc i zadań, szczególnie w gronie osób odpowiedzialnych – animatorów wspólnot i grup.

Chcemy dołożyć starań, by Kościół włączył Ciebie w poczet świętych i otwierać dla Ciebie i Twego posłannictwa drzwi i serca naszych rodaków oraz innych narodów słowiańskich. Prosimy Cię przekaż nam na nowo charyzmat, który otrzymałeś od Boga. Bądź naszym duchowym przewodnikiem i prowadź do Serca Boga Ojca.

Zawierzamy Ci całą Rodzinę Szensztacką w Polsce. Prosimy Cię, prowadź nas do coraz większej wolności wewnętrznej, jedności oraz wielkodusznej służby tym, do których jesteśmy posłani. Głęboko wierzymy, że idąc drogą Szensztatu uświęcimy siebie samych, nasze rodziny oraz parafie, wszystkie wspólnoty, które już powstały oraz te, które powstaną.

Ojcze, na ręce naszej Matki i Królowej składamy ten Akt Przymierza Miłości z Tobą, Założycielem i Ponadczasową Głową całego Dzieła. Niech Ona wyjedna nam u Boga łaskę twórczej wierności Twojemu charyzmatowi i Twoje błogosławieństwo. Pozostaniemy wierni! Polonia Semper Fidelis!

Ojcze i Proroku, jesteśmy, bo Ty jesteś.

Ty jesteś bo my jesteśmy.

Serca nasze w sercu twoim

Myśli nasze w myślach twoich

Dłonie nasze w dłoniach twych

Twoje posłannictwo naszym posłannictwem

Twoja Rodzina naszą Rodziną. Amen.                                           

Pieśń

1. O Boże nasz, bądź wiecznie wysławiany, / Za wszelkie dobro, któreś nam wyświadczył,

Żeś Szensztatowi Matkę raczył dać. / Przez Nią z Chrystusem zjednoczyłeś nas.

2. Wielbimy Cię za wzór życia Maryi, / W którym wskazałeś drogę do świętości

Oraz Chrystusa - Słońce, Pana chwał / Tak bardzo w człowieczeństwie bliskim nam.

3. Radośnie więc głosimy Twoją chwałę, / Która w stworzeniu ogniem płonie:

W Jezusie dziś niesiemy w darze serc / Z Maryją chwałę tę po wieków kres.

Komentarz:

Podpisany przez nas wszystkich akt przymierza zostanie teraz umieszczony w fundamencie statuy Ojca Kentenicha a następnie przedstawiciele wszystkich wspólnot Dzieła Szensztackiego w Polsce zaniosą procesyjnie różę Matce Bożej do sanktuarium na znak więzi przymierza z Nią. Najmłodsza uczestniczka procesji wręczy Matce Bożej różę w imieniu wspólnot, które dopiero powstaną. W tym czasie bije dzwon z sanktuarium.

Złożenie tekstu przymierza w fundament statuy o. Założyciela  

Bicie dzwonu

Procesja z kwiatami do sanktuarium  

Odnowienie Przymierza Miłości

O Pani moja i Matko moja!

Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje
serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko,
to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra.
Amen

Błogosławieństwo i rozesłanie 

Hymn jubileuszowy 2014

Śpiewajcie Panu nową pieśń, / Miłosierdzie Jego na wieki/ On w sanktuarium objawia swą moc / I w Przymierzu prowadzi nas. / Ze wszystkich narodów wybiera dziś nas / Narzędzia swej misji posyła w świat. /

Idziemy razem zapalać miłością świat - rzucić ogień. / Naszą misją Przymierze Twe.

2. Maryjo, Ty uczysz jak mówić TAK i za głosem Boga podążać. Gdy serca ogarnie miłości Twej żar / bliskim znowu staje się Bóg. / Gdy stągwie są pełne to cud staje się. / Jesteśmy gotowi napełniać je.

3. Przymierze Miłości daje tę moc, siłę by stać się nowym człowiekiem. / Przemieniaj , wychowuj, bądź Królową nam / aby Chrystus zajaśniał w nas. / Jak w Tobie swe piękno objawił, Niech w nas Twe piękno i świętość rozpozna świat.

Założyciela dałaś nam, który stał się ojcem narodów. On świeci przykładem jak wiarą dziś żyć / Daje pewność i jasną myśl. / W Cor unum in Patre On jednoczy nas: / Jak jedna rodzina z Nim chcemy trwać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] III Akt Założycielski, Dachau, 24 września 1944 rok.

[2] Tamże.

[3] Tamże.

[4] J. Kentenich, Tercjat brazylijski 1952 r. Santa Maria

[5] J. Kentenich, Tydzień Październikowy 1967

[6] J. Kentenich, Filozofia wychowania 1955r.  

[7] Tamże.

 

o. Kentenich
Kto służy bezinteresownie innym, jest na drodze do prawdziwego królowania...
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Związek Rodzin wraz z Instytutem Rodzin i Ligą Rodzin tworzy gałąź Ruchu Szensztackiego zwaną Dziełem Rodzin. Początek Związku Rodzin datowany jest na rok 1950. Ojciec Kentenich prowadził wtedy w Schönstatt rekolekcje dla 25 rodzin ligowych. Na zakończenie tych rekolekcji w Niedzielę Trójcy Świętej, 4 czerwca 1950 r. rodziny te w Prasanktuarium, w obecności o. Kentenicha złożyły swoje związkowe poświęcenie. W dalszych latach idee związku rodzin były urzeczywistniane w innych krajach Europy, obu Ameryk, Afryki. W 2005 r. powołany został Międzynarodowy Apostolski Szensztacki Związek Rodzin. Dziś skupiający ok. 1500 rodzin z 18 krajów.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków