PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Uroczystość w Kołobrzegu - drugi Ślad o. Kentenicha

            NIEPOWTARZALNY LIPCOWY WIECZÓR...

  Nadszedł długo oczekiwany dzień 3.07.2014 r. Rodzina Szensztacka w  Polsce,  a  zwłaszcza w diec. koszalińsko-kołobrzeskiej, była świadkiem  historycznego  wydarzenia  odsłonięcia  i  poświęcenia   marmurowej  tablicy w  kruchcie  kościoła  p.w. św. Marcina w Kołobrzegu, poświęconej naszemu Założycielowi  o. Józefowi  Kentenichowi. Która upamiętnia  jego  pobyt  na  przełomie sierpnia i września  1917 r .w  kołobrzeskim  sanatorium  prowadzonym  przez  Siostry  Elżbietanki.  Uroczystość ta  wpisuje  się  w  czas wielkich  jubileuszy  jakie  aktualnie  przeżywa  Rodzina Szensztacka  w  świecie  -  w  setny  jubileusz   zawarcia  Przymierza  Miłości, złoty  jubileusz  erygowania  polskiej  Prowincji  Sióstr  Szensztackich,  100-lecie  urodzin  pierwszego  Protektora  Ruchu  Szensztackiego  w  Polsce, kardynała  elekta Ks. Bpa  IGNACEGO  JEŻA   oraz  złoty  jubileusz  kapłaństwa  aktualnego  Protektora  Ruchu,  J. E. Ks. biskupa  Pawła  CIEŚLIKA.  Nasza  koszalińska  wspólnota  Sióstr   przygotowywała się szczególnie do tej uroczystości . W dzień uroczystości już w  godzinie  miłosierdzia , tj.  o  15-ej  wraz  z  siostrami  z  Góry  Chełmskiej wyjechałyśmy  do  Kołobrzegu,  by  jeszcze  przed  samą  uroczystością  udać się  do  Konkatedry  i  pomodlić  się  przy  trumnie  śp. Biskupa  I. Jeża ,  składając  mu  przy  okazji  urodzinowe  życzenia. Myślę, że  się  ucieszył,  bo  z  wiszącego  obok  portretu   Księdza Biskupa emanował  spokój  i  radość. Bezpośrednio  po  modlitwie  pojechałyśmy  jeszcze  do  portu,  by  nacieszyć  się  długo  oczekiwanym  słońcem. Stamtąd przejechałyśmy  do  kościoła  św.  Marcina,  miejsca  tej niecodziennej  uroczystości, która choć  dokonała się  tylko w  gronie  Rodziny  Szensztackiej  i  licznie przybyłych   na  Mszę  św.  kuracjuszy, niewątpliwie stała się dla  nas  wielkim  historycznym  wydarzeniem. Wszystko  rozpoczęło  się przepięknie  prowadzoną  przez  kierowników  diecezjalnych   z  Barwic  adoracją  Najśw. Sakramentu. Zanim  rozpoczęła  się  Msza  św.   s. M. Kamila  zapoznała   wszystkich  gromadzących  się  z  osobą  o. Założyciela,  przybliżając  krótko  jego  życiorys  i  dzieło. Po  niej  głos zabrali  pp. Jasińscy  z  Bydgoszczy,  przybliżając ideę  projektu śladów  działalności  o. Kentenicha   na  ziemiach  aktualnie leżących w naszych  polskich  granicach,  jako  jubileuszowego  daru. Punktualnie o  19.00 rozpoczęła  się  uroczysta  Msza  Św.  pod  przewodnictwem Protektora  Ruchu  Szensztackiego  w  Polsce  J. E. Ks. Biskupa  Pawła  Cieślika, licznych  koncelebrantów z  proboszczem miejscowej parafii i o. Arkadiuszem  Sosną. Przybyły licznie siostry  z Góry  Chełmskiej  i  z  placówki  przy  Zielonej  w Koszalinie. Dużo  było  ludzi  z Ruchu  Szensztackiego  oraz  gości  z innych  diecezji, także  z  Paderborn,  którzy  akurat,  podobnie  jak  nasz  Założyciel  przed  97  laty,  przebywali  w  kołobrzeskich  sanatoriach. Wśród nich byli także  przedstawiciele  Szensztatu  z  Niemiec. Licznie obecni byli także  parafianie,  co  stworzyło ciepłą,  rodzinną  atmosferę. Tego dnia było liturgiczne wspomnienie  św. Tomasza  Apostoła, do którego nawiązał w  przepięknej  homilii Ks. Biskup, ukazując życie  i  posłannictwo naszego  Ojca  Założyciela,  co  bardzo  zainteresowało, zwłaszcza licznych  kuracjuszy.

W homilii Ks. Biskup, nawiązując do postaci Założyciela powiedział, że gromadził  on wokół  siebie  -  a  właściwie przy Matce Bożej, licznych kapłanów  i  świeckich. Także  tu  na  terenie  naszej  diecezji,  gdzie   w  1991 r   powstało  w  Koszalinie  Sanktuarium  MTA,  które poświecił  już  św.  Jan  Paweł  II, możemy  widzieć  jakby  owoc  Jego pobytu  w  czasie  międzywojennym  ostatniego  stulecia. Przed  końcowym  błogosławieństwem wszyscy  koncelebranci  z  Ks. Biskupem i uczestnicy uroczystości udali się do  kruchty kościoła, gdzie  Ks. Biskup  dokonał  odsłonięcia  i  poświęcenia  tablicy pamiątkowej. Jest  ona  niewielka, ale  przyciagająca  uwagę  każdego przekraczającego  próg  tejże  świątyni  położonej  nieopodal  nadmorskiej  plaży,  w  sercu Kołobrzegu. To wielki  krok  na  drodze  nowej  ewangelizacji  Pomorza, które  w tym  roku  świętuje  także  800 - lecie  chrystianizacji. Widać, że  i  O. Załozyciel  w  jakimś  sensie,  poprzez  swój  pobyt  na  tych  ziemiach   miał   w  niej   swój  udział,  a teraz  poprzez  znak  nowo  poświęconej  tablicy  chce  nam  przypomnieć,  oraz  wszystkim kuracjuszom  tu  przybywającym,  by zadbali także  o  swoje  dusze,  proponując  sprawdzony  w  tym  względzie "specyfik" jakim  jest  PRZYMIERZE MIŁOŚCI z  Trzykroć  Przedziwną  Matką  i  Królową  Szensztatu.  Po poświeceniu tablicy, ks, biskup swięcił także nowe witraże. Całość została dopełniona wzajemnymi podziękowanianiami i biskupim  błogosławieństwem. Mszę św.  zakończyło odśpiewanie  "Barki", co  nawiązywało nie  tylko  do  uroczystości,  ale  i  do Jan  Paweł  II, który  swoją  pielgrzymkę  po  Polsce  w  1991  roku -  z przesłaniem  DEKALOGU - rozpoczął  od  Góry  Chełmskiej  w  Koszalinie  zaznaczając  tu  swoją  obecność. Ubogaceni  duchowo,  zeszliśmy  do  podziemi  kościoła na  agapę,  podczas  której  miejscowa  Rodzina  Szensztacka  gościnnie przyjęła nas  swoimi  wypiekami. Panowała  wspaniałą atmosfera  wyrosła prawdziwie z przymierza  miłości i wzajemnej  życzliwej, uczynnej  miłości. Mimo, że  nas  było  dużo,  a  pomieszczenie  małe, czuliśmy  się  jako  jedna, zgromadzona wokół  Założyciela  Rodzina.

Dzieląc  się  swymi  przeżyciami, pragnę wspomnieć  jeszcze  o  krótkim  świadectwie  naszej  siostry  M. Pii, odpowiedzialnej za archiwum w Domu Generalnym Sióstr Maryi z Niemiec, które przedstawił o. Arkadiusz.  W czasie  kiedy  my  świętowaliśmy  w   Kołobrzegu,  uczestnicząc  we  Mszy  św.  u  św.  Marcina,  ona  łączyła  się  z  nami  duchowo, klęcząc  w  tym   samym   czasie  przy  sarkofagu  ojca Kentenicha  w   kościele  Trójcy  Świętej   na  Górze  Szensztat.  Gratulowała  nam  i  cieszyła  się  razem  z  nami,  że  udało  nam  się  nie  tylko  odkryć  ślady   Założyciela,  ale  w  tak piękny  i  oryginalny  sposób ocalić je od  zapomnienia  i  uczynić  darem  jubileuszowym   polskiej  Rodziny  Szensztackiej.  Niewątpliwie,  dla  wieloletniej archiwistki,  tak  bardzo  związanej   z  Założycielem ma  to  wielkie  znaczenie. Wiemy  także,  że  to  właśnie  ona   bardzo  nam  dopomogła  w   szukaniu  śladów o. Założyciela  w  Polsce,  za  co  jesteśmy  Jej  bardzo  wdzięczni. Z okazji dzisiejszej  uroczystości s. M. Pia, na  ręce  o. Arkadiusza, Krajowego Duszpasterza Ruchu,  przesłała  kopię  pocztówki,  jaką  o. Kentenich   wysłał   do   jednego   z   sodalisów w  1917 r. w sanatorium w Kołobrzegu.

Ufam  i  bardzo  w  to  wierzę,  iż  mała  tablica upamiętniająca obecność o. Józefa Kentenicha  w Kołobrzegu przyniesie wielkie  owoce, nie  tylko  dla  Ruchu  Szensztackiego  na  terenie  naszej  koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji, ale  i  dla  wszystkich,  którzy  poznawszy posłannictwo  O. Założyciela, zechcą w oparciu o proponowane przez Niego  środki,  podjąć duchową pracę nad sobą.

 s. M. Franciszka Orzeł 

Album Wojciech Ernestowicz:

https://plus.google.com/photos/118325798026278725278/albums/6032622287067483025?authkey=CI-qvsbG2YC8JQ

o. Kentenich
Niech Bóg błogosławi!
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Liga Rodzin jest jedną ze wspólnot Dzieła

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków