PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Wigilia Przymierza Miłości z Ojcem Józefem Kentenichem

Wigilia Przymierza Miłości z Ojcem Józefem Kentenichem

- Triduum, 14 września 2018 r. -

 Część I – aula

Piosenka: „W  Tobie jest światło”  

Osoba 1

W Tobie jest światło, które każdy mrok rozjaśni. Jesteś światłem, które na krzyżu pokonało śmierć i ciemność grzechu! Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. A przecież w Tobie Chryste jest życie, a życie to,  jest światłością dla ludzi.

Jak piszę św. Jan Apostoł:

„ Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka:

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.

Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,

a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą.

Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości,

to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego,

oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” 1 J 1,5-17

Muzyka

Osoba 2

Jesteśmy dziećmi światłości. Wszyscy mamy współuczestnictwo jeśli postępujemy zgodnie z prawdą  i „jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On.” Bóg na drodze naszego życia daje nam ludzi którzy są dla nas Jego odbiciem, ponieważ jedni z drugimi możemy współuczestniczyć w dziełach Bożych.  Dlatego słyszymy słowa: „wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,13—16)

Osoba 1

Na każdym etapie historii Bóg wybiera sobie ludzi, którzy otrzymując specjalne zadanie w niesieniu światła Ewangelii mają szczególne współuczestnictwo w życiu Chrystusa. Ich życie jest jakby na świecznik rozjaśniający ciemności i wskazujący drogę. Ich dobre czyny przynoszą chwałę Bogu Ojcu,  bo „kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu.”  (Jan 3:19-21)

Osoba 3

Życie Boga odbija się w życiu tych, którzy niosą Twoje Słowo innym. Niosą Ciebie Światłość Świata. Prowadzą do Ciebie – Światłości wiekuistej.

Światło to porównać można do latarni morskiej. Wskazuje ona  drogę; daję nadzieję, że już niedaleko do domu; daje znak, że nie zagubiliśmy się na morzu życiu; prowadzi we mgle; wiemy dokąd zmierzamy; daje wiarę, że na brzegu ktoś na nas czeka.

Latarnia – wskazuje kierunek, przyciąga swoim światłem, oczekuje nas, daje pokój serca, że jesteśmy w domu, już u siebie. Umiłowani. Taką latarnia dla nas jest nasz Ojciec. Wszystkie Jego czyny dokonane w Bogu wskazują nam drogę i umacniają w dążeniu do celu – do portu zbawienia, do domu. Jakże potrzebujemy światła, które wskaże nam drogę.  Są dla nas pozdrowieniem Bożym, Bożym przesłanie, są swoistą latarnią wskakującą drogę. Ukazywał nam Boga, towarzyszył swoim dzieciom, wsłuchiwał się i wzmacniał nas w wierze, uczył miłości, troszczył się o dusze powierzonych mu ludzi, słuchał każdego, wybaczał i cieszył się dobrem w każdym.  

Jesteśmy czasami jak rozbitkowie na morzu życia, nie wiemy dokąd zdążamy, gdzie jest nasz dom, wewnętrznie pogubieni, tracący nadzieję.  Nasze serca potrzebują zatrzymania, powrotów, napełnienia i nabrania sił, aby znów wypłynąć na głębie. By zaczerpnięte światło zanieść innym. Bez portu jesteśmy jak rozbitkowie na morzu, nie wiemy dokąd płynąć i gdzie powracać. 

Boże dziękujemy ci za naszego Ojca, Jego życie, dzieło i ofiarowane nam serce. Za Jego współuczestnictwo w Twoich planach. Jest On jak latarnia morska wskazująca drogę do domu, do Boga poprzez burze życia. 

Film o Ojcu

Muzyka

Osoba 1

„Światło w ciemności świecie a ciemność jej nie przemogła”. „Tak niech świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Bóg powołując nas do Szensztatu daje nam współuczestnictwie w Jego charyzmacie.

„Zapalono w was światło, ale podtrzymywanie niech będzie waszym staraniem nie tylko dla was samych, ale także dla tych, którzy tej światłości dostąpią i będą prowadzeni do prawdy”.

„Wy jesteście światłem świata.  Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się tam, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej.  Tak więc i nasze światło niech świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Bóg jest światłością i my mamy żyć w światłości

Osoba 2

Ojciec Kentenich dziś mówi do nas:

„Od chwili, gdy Matka Boża obrała sobie miejsce w Sanktuarium, dała mi do dyspozycji - dla Dzieła, które powołałem do życia - swoją moc i swoje macierzyńskie Serce. Ona również podarowała mi Was, jako współpracowników (...) Bóg powołał również was, byście mi pomagali w pełnieniu tego wielkiego posłannictwa. To jest bardzo pocieszające, że ono nie spoczywa wyłącznie na moich ramionach, że wy wszyscy pragniecie mi pomagać w wypełnianiu tego ogromnego zadania…”

Czy czuję, że to słowa są dziś skierowane do mnie? Czy wierze w to, że  jestem powołany do współudziału w posłannictwie naszego Ojca? 

Chwila ciszy.

Maria Laufenberg ofiarował swoje życie dla posłannictwa Szensztatu: „Matko Boża Trzykroć Przedziwna Matko z Szensztatu, jeśli Ci się spodoba, pozwól mi być drwami na opał i ogniem miłości, aby z kapliczki zapalił się cały świat”

My również pragniemy dorzucić do ognia Szensztatu. Nieś posłannictwo jakie otrzyma nasz Ojciec a wraz z nim i my. Być światłem dla świat.

Piosenka -  Ty od nas nie odszedłeś – 1 zw.

Osoba 4 Komentarz:

Zanim jutro, w dniu Jubileuszu 50-lecia odejścia naszego Założyciela do Domu Ojca w imieniu całej Rodziny Szensztackiej w Polsce zawrzemy z Nim Przymierze miłości, tego wieczoru chcemy prosić o ogień wierności. 
 - pauza

Osoba 5 Modlitwa:

Duchu Święty, TY jesteś Dawcą charyzmatów, udzielasz ich dla dobra całej społeczności ochrzczonych. Współuczestnictwo w posłannictwie i codzienne życie nim, służba Kościołowi w duchu Dilexit Ecclesiam jest uzależniona od stopnia relacji z Założycielem, którego Ty wybrałeś na swoje narzędzie. 
Przyjdź do nas Duchu Miłości i Prawdy i napełniaj nasze serca Swoja mocą i światłem, byśmy byli temu posłannictwu wierni.

Chwila ciszy

Kilka głosów: Maryjo, wyczekująca pośród grona Apostołów...

Osoba 4 Komentarz: Na rozdawanych kartkach możemy zapisać swoją prośbę o wierność charyzmatowi Ojca Kentenicha. Niech ta prośba będzie osobistym wkładem każdego z nas w troskę o wierność naszemu Ojcu i Założycielowi.
Za chwilę wyjdziemy na zewnątrz i każdy z nas będzie mógł dorzucić swoją kartkę do palącego się przy statule Ojca ognia. Niech ta prośba zapłonie w nas nową gorliwością.Chwila ciszy i piosenka: Ojcze jesteś zawsze, 1zw.

Osoba 4 Komentarz:

Przejdźmy wspólnie do statuy Ojca, gdzie będziemy mogli spalić nasze dary

 

Część II – przy statule  Ojca

 

Komentarz: Wierność charyzmatowi zakłada wierność temu, który od Ducha Świętego go otrzymał. Trwanie w więzi z Założycielem wymaga spotkania oraz osobistej wolnej decyzji, którą trzeba pielęgnować w życiu codzienny.
 A zatem, kto dziś jest gotowy, by świadomie ponieść w swoje życie posłannictwo Szensztatu niech podejdzie i odpali świecę od ognia przy statule Ojca. Niech to światło przypomina nam o ogniu misji, którą przekazał nam Ojciec Kentenich, o Jego charyzmacie, w którym mamy swój udział.Osoba 5 Komentarz:

Wsłuchajmy się w słowa O. J. Kentenich  z 20 sierpnia 1947 r.

 Słowa Ojca, wolno:
„Boży zamysł przewidział, że wy i ja, ja i wy, w wyjątkowo głęboki sposób należymy do siebie. W planach Bożych nie istniałem bez was ani wy beze mnie. Bóg przewidział nas od wieczności w głębokim Przymierzu Miłości. Skoro Bóg tak to widział, że on mnie nie przewidział bez was jak i was beze mnie, oraz skoro On nie chce, żebym ja wypełnił zadanie bez was, podobnie, jak On widział Matkę Bożą zawsze w łączności ze Zbawicielem; skoro Bóg od wieczności przewidział was jako moich stałych pomocników i pomocniczki w wypełnieniu mojego zadania, to możecie zrozumieć, jak muszę być wam wdzięczny za to, że włączyliście się w te plany.” - chwila ciszy

Osoba 4 Komentarz:

Każde dziecko Szensztatu, które swoim życiem odpowiada na zaproszenia Królowej i łączy się z Nią w przymierzu miłości jest obdarowane duchową obecnością Ojca. Jest to dar łaski powołania do wspólnoty ale także zakłada on intensywną, gorliwą współpracę.
 - pauza

Osoba 5 Modlitwa: Duchu Święty, otwieraj nas na chętną współpracę z Ojcem w dziele naszego samowychowania pod opieka Maryi

Pieśń: Miłość, którą jest Bóg w nas...

Osoba 4 komentarz: Tylko w jedności z Trójcą Świętą, w ciszy i intymności serca może wzrastać w więź z Ojcem
 - pauza

Osoba 5 modlitwa: Duchu Święty, Ty czynisz mieszkanie Osób Boskich w mojej duszy. Pomóż mim przez wolną i zażyłą więź z Ojcem Założycielem doświadczać miłującej obecności Boga Ojca.


Pieśń: Miłość, którą jest Bóg w nas...

Osoba 4 komentarz: Osobista decyzja, by wejść na drogę prowadzenia przez Ojca, żyć i nieść charyzmat w świat, jest warunkiem tej relacji
 - pauza

Osoba 5 modlitwa: Duchu Święty, udzielaj mi łaski wierności, bym poprzez współudział w charyzmacie Ojca, stawał się użytecznym narzędziem w Twoim ręku.

Pieśń: Miłość, którą jest Bóg w nas... Osoba 4 Komentarz:

Więź współuczestnictwa potrzebuje stałej troski o rozwój, konkretnych środków wyrażania się w kulturze codziennego życia. - pauza

Osoba 5 Modlitwa:

Duchu Święty, ucz mnie spotykać Ojca zawsze w łączności Ukochana MTA, z Sanktuarium, razem z Nim się modlić, prosić o błogosławieństwo; I wierzyć, że głębia tej więzi zależy również od mojej prostoty, szczerości i osobistego zaangażowania.

Pieśń: Miłość, którą jest Bóg w nas...

Osoba 4 komentarz Boże Ojcze, gotowi, aby całe nasze życie stało się Szensztatem, chcemy naszego Ojca beatyfikować naszym życiem. W dmuchowej łączności wszystkimi, którzy zawarli Przymierze miłości odmówmy modlitwę na Rok Ojca:

Wszyscy: Modlitwa na Rok Ojca Kentenicha

Osoba 4  komentarz: Ojciec Józef Kentenich jest naszym Ojcem. Wierzymy, że Polska zawsze była i jest w Jego sercu. Jesteśmy Jego tęsknotą. Możemy się czuć Jego umiłowanymi dziećmi! On prowadzi nas do Maryi, Królowej Polski, uczy nas Ją kochać, Jej służyć i pozostać Jej wiernym.
 - pauza

Osoba 5 Modlitwa:

Tobie o Pani Jasnogórska, jako Polska Rodzina Szensztacka zawierzamy nasz Naród w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości i pokornie prosimy ucz nas mądrego i twórczego korzystania z tego daru.

O Pani moja...

Apel Jasnogórski

Ojciec mówi dziś do nas: „kto otrzymał posłannictwo musi je wypełnić. Niech Wasze światło świeci. Panie zapal w naszych sercach ogień, tak jak uczyniłeś to na początku Szensztatu, gdy młode serca ogarnął zapał. Oni zrealizowali swój plan i z iskry tęsknoty rozniecili wielki ogień. Od  ponad 100 lat płonie ogień posłannictwa, ogień odwagi, ogień miłości. Ojcze Józefie, nasz Założycielu, błogosław nam na drogi dawania świadectwa o tym posłannictwie. 

Opr. S. M. Emanuela Hipnarowicz

Zdjęcia

 s. M. Damiana Czogała ISSM

 

 

 

o. Kentenich
Bóg interesuje się każdym z nas osobiście. Jest nieskończenie troskliwy i czuły.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W Ruchu Szensztackim jest oczywiście miejsce dla młodzieży. Zgodnie z zamysłem o. Założyciela formacja młodzieży odbywa się we wspólnotach stanowych dlatego mówimy o dwóch wspólnotach: Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej oraz Szensztackiej Młodzieży Męskiej.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków