PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

Aktualności

2013-02-17

Przekazujemy kolejny numer e-informatora, który zawiera rozważnia na drugi miesiąc Nowenny, przygotowującej do powświęcenia Statuy Założyciela we wrześniu tego roku. Kolejny ważny element to przypomnienie o zgłoszeniach na wyjazdy jubileuszowe do Szensztatu i Rzymu.

2013-02-13

Prasanktuarium.JPGW orędziu na Wielki Post Papież Benedykt pozostawił nam wskazówkę i napomnienie: „Wiara bez uczynków (miłości) jest jak drzewo bez owoców… Wiara poprzedza miłość, ale okazuje się autentyczna tylko wtedy, gdy miłość jest jej uwieńczeniem. Wszystko bierze początek w pokornym przyjęciu wiary („dowiedzenia się, że jesteśmy kochani przez Boga”), ale punktem dojścia musi być prawda miłości („umiejętność kochania Boga i bliźniego”), która pozostaje na zawsze, jako pełnia wszystkich cnót (por. 1 Kor 13, 13).

Wielki Post zachęca nas właśnie, poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do życia chrześcijańskiego, abyśmy umacniali wiarę przez uważniejsze i dłuższe słuchanie Słowa Bożego 

2013-02-11

BXVI.jpg"Najdrożsi Bracia,


zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.


Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.

2013-02-10

logo_orrk.pngOdejście do Pana ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, napełniło nas wszystkich ogromnym bólem, uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych, modlimy się o spokój Jego duszy. Odszedł Pasterz, który bardzo troszczył się o rozwój ruchów i stowarzyszeń w Kościele  polskim. Pomagał im zarówno w okresie lat 80-tych, kiedy to bardzo dynamicznie rozwijały się ruchy posoborowe i formacja przez nich prowadzona, jak również potem, gdy zrzeszenia katolickie odnajdywały swoje miejsce w wolnej Polsce. Kard. J. Glemp starał się, aby każdy z ruchów i stowarzyszeń znalazł swoje miejsce w Kościele i społeczeństwie, zapewne w niedługim czasie powstaną opracowania na temat roli ks. kard. Glempa w rozwoju poszczególnych ruchów. Ks. Prymas Glemp troszczył się nie tylko o rozwój ruchów i stowarzyszeń, ale również bardzo bliska była jemu idea Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich zmierzająca do wzajemnej współpracy ruchów, przy poszanowaniu charyzmatu każdego z nich.

2013-02-09

                                     Wielki Post '2013 – to czas odnowy naszej wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI, wystosował do całego Kościoła ORĘDZIE - pt. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16), w którym uczy, że żródła wiary i jej siła zakorzenione są w miłości.

Korzystajmy z wielorakich pomocy, które daje Kościół, aby najgodniej i owocnie przeżyć czas nawrócenia - Gorzkie Żale, medytacje, dni skupienia i rekolekcje wielkopostne, sakrament pokuty, post, uczynki miłosiedzia, i inne.

Przedstawiamy terminy wielkopostnych czuwań i dni skupienia w centrach Ruchu w Polsce.

o. Kentenich
Maryjo, jesteś taka piękna. Uczyń nas podobnymi do Ciebie.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W roku 1940, matki utworzyły Szensztacką Ligę Matek. Jej specyficznym celem jest urzeczywistnienie chrześcijańskiego ideału kobiety i matki, pierwszym obszarem apostolskim jest kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego w Chrystusie.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków