PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Dokumenty, materiały (2010 - 2011)

MATERIAŁ I. Schönstatt 2014 – Dokument roboczy międzynarodowej organizacji jubileuszu

Niniejszy dokument jest wynikiem spotkania ekspertów, 3-7 Maja 2010, uzupełniony o przyczynki różnych krajów i Prezydium Generalnego w celu przekształcenia przesłania 2014 w pielgrzymkę do 18.10.2014 do Schönstatt, a następnie do Rzymu, jak również wspólne duchowe przygotowanie międzynarodowej rodziny szensztackiej na tę okazję. Celem pielgrzymki jest odnowienie przymierza miłości w jego misyjnej i wspierającej jedność mocy twórczej – wewnętrznie jako odnowa rodziny szensztackiej, zewnętrznie jako tworzenie kultury przymierza.

Nastawienie zewnętrzne potrzebne do zrealizowania tej odnowy, ma być osiągnięte przez pielgrzymkę.

Jako owoców tego odnowienia przymierza miłości oczekujemy odnowionej rodziny szensztackiej (przesłanie do wewnątrz) i kultury przymierza (przesłanie na zewnątrz).

Symboliczne gesty, sposoby działania, które tę istotę w obydwu miejscach – w Schönstatt i w Rzymie – wyrażają, skupiają się w symbolach Obrazu MTA i krzyża misyjnego.

Obchody jubileuszowe, zarówno w Schönstatt jak i w Rzymie, należy postrzegać jako dwie ogniskowe elipsy, które wyznaczają wspólne podejście i nastawienie. Do tego należą odpowiednie elementy ramowe, dopełniające całości.

Triennium (2011, 2012, 2013), a także rok jubileuszowy (2014) należą do tych elementów w istotny sposób, gdyż są czasem przygotowania. Kształt uroczystości powinien odpowiadać pragnieniu, zgodnie z intencją przesłania 2014, by widzieć świętowanie jako jedność, skoncentrowaną na sprawach najistotniejszych i w sposób możliwie najprostszy.

1. 18 października 2014

1.1  Istota świętowania

 Istotą świętowania 18 października jest odnowienie przymierza miłości, wspólnie z naszym ojcem i założycielem, w Prasanktuarium i w łączności z całym światem, jako wielokulturowa misyjna rodzina, która pozwala się na nowo rozesłać.

Z radością i w pokorze rodzina szensztacka ze wszystkich krajów, wspólnot i pokoleń, zbiera się, aby odnowić przymierze miłości, „istotę naszej rodziny”, „źródło naszej płodności i konkretną formę naszego naśladowania Chrystusa” (Botschaft 2014). „Przymierze miłości 2014” jest misyjne i międzynarodowe, stwarza misyjno-międzynarodową rodzinę i buduje kulturę przymierza wokół sanktuariów, poprzez Nic bez Ciebie, nic bez nas.

Poprzez Nic bez nas przynosimy nasze Dary Przymierza jako dziękczynienie za „owoce, które dzięki Szensztatowi, przez te pierwsze 100 lat wszędzie tam, gdzie Szensztat jest jako znak gotowości, aby nowe stulecie historii Szensztatu napełnić duchem przymierza miłości: Dar Przymierza jest wkładem w Kulturę Przymierza, wyrażającym się w misyjno-apostolskich projektach w strategicznych polach apostolatu: małżeństwie i rodzinie, młodzieży, pedagogice, Kościele, społeczeństwie. Poprzez „Nic bez Ciebie” oczekujemy z wielką ufnością „Łaski 2014” jako łaski odnowienia rodziny Szensztackiej w jej jedności, jako złączonej i misyjnej rodziny.

 1.2  Symboliczne sposoby wyrazu

1.2.1      Słowo: Zawarcie przymierza dzieje się w dialogu z Matką Bożą i naszym Ojcem Założycielem. Postawa założycielska z 1914 i dialog z Matką Bożą, z Założycielem i sodalisami powtarzają się 100 lat później. Trzykroć Przedziwna Matka, Królowa i Zwyciężczyni z Schönstatt pytają nas, tak jak 18 października 1914, czy nasze serca zapłonęły na nowo ogniem i czy my jako międzynarodowa rodzina uznajemy za swoje ich misyjne posłannictwo.

1.2.2      Gest jako centralny znak ma Poruszenie się Obrazu MTA z Prasanktuarium i Krzyż misyjny: „Krzyż i Obraz Matki Bożej pozwól mi dać narodom jako znak zbawienia…” (O. Józef Kentenich)

Wraz z odnowieniem przymierza miłości na początku drogiego stulecia historii przymierza w Schönstatt Matka Boża na nowo w tym Obrazie symbolicznie wkracza do Prasanktuarium.

Przy Prasanktuarium zostanie postawiony Krzyż misyjny, w którym będą umieszczone imiona wszystkich członków ruchu szensztackiego na świecie, ideały (przesłania) narodów i sanktuariów, oraz projekty apostolskie. W ten sposób każdy stanie się częścią tego misyjnego krzyża i będzie posłany jako misjonarz Szensztatu. Wyrazem tego będzie mały krzyż misyjny, który każdy otrzyma, czy fizycznie obecny czy z rąk pielgrzymów, którzy go będą reprezentować. Zaleca się, aby tam, gdzie przymierze miłości 2014 będzie odnawiane – szczególnie wokół sanktuariów filialnych – te symboliczne sposoby wyrazu zostały spełnione w podobny sposób (ruch obrazu MTA, ustawienie krzyża misyjnego). W krzyżu misyjnym przy sanktuarium mogłoby zostać wyrażone także przesłanie poszczególnych sanktuariów i znak prasanktuarium (np. w formie gontu).

 W duchu misji dzieje się także „Ur-Peregrina” (Pra-Pielgrzymująca) kampania Matki Bożej Pielgrzymującej – także jako znak prądu przeciwnego – na obchody „Przymierza Miłości 2014” do Prasanktuarium i pośrodku międzykulturowej, misyjnej, pielgrzymującej rodziny. Włączenie w uroczystości Matki Bożej Pielgrzymującej pozwoli na świętowanie milionom ludzi na całym świecie.

Objaśnienie konkretnych gestówni symbolicznych sposobach wyrażania: Obraz MTA i krzyż.

 Centralną rolę w przygotowywaniu uroczystości odgrywają słowa Aktu Założycielskiego.

W punkcie kulminacyjnym 18 października 2014 Obraz MTA zostaje wyniesiony z Prasanktuarium, następnie będzie niesiony wśród ludzi i, w czasie odnawiania przymierza miłości, powróci na nowo do Prasanktuarium. MTA i nasz Ojciec Założyciel ze swą rodziną szensztacką na nowo obejmą w posiadania Prasanktuarium.

Krzyż misyjny, który zawiera imiona wszystkich członków ruchu, przesłania narodów, wspólnot i sanktuariów, oraz projekty apostolskie, zostanie ustawiony. Wydaje się, że najlepszym do tego byłby krzyż jedności z jakimś znakiem oznaczającym przymierze miłości. Jako znak gotowości do bycia posłanym każdy otrzyma mały krzyż misyjny.

1.3.  Elementy ramowe: 

 • Ryt przybycia („Liturgia Bramy”):  Przyjście do miejsca łaski, przekroczenie progu miejsca świętego, powinno zostać przeżyte. Wszystkie grupy pielgrzymów, którzy przybędą, zostaną przywitane przy „bramie wejściowej” przez ojca Kentenicha i reprezentantów rodziny szensztackiej, a następnie poprowadzone do Prasanktuarium. Grupy przynoszą ze sobą symbol kraju, prezenty i wkłady do kapitału łask i w ten sposób przedstawiają się Matce Bożej.
 • Uroczystość Otwarcia na Górze Szensztat, w pobliżu grobu Ojca Kentenicha. Tu będzie miało miejsce również przybycie symbolu Oka Opatrzności Bożej (Vatersymbol) po kilkuletniej podróży po świecie. 
 • Uroczysta wigilia-czuwanie, przygotowane przez młodzież. Zostaną na tę okazję przyniesione: symbol Oka Opatrzności Bożej, Ur-Peregrina i krzyż misyjny od grobu Ojca Kentenicha do Prasanktuarium. 
 • Tak jak rodzina szensztacka pielgrzymuje do Prasanktuarium, tak samo pielgrzymuje Matka Boża w Schönstatt do ludzi, do miejsc, gdzie świętują, modlą się, dziękują… Jako znak misyjności będzie się to wyrażało w obrazie Ur-Peregrina Pielgrzymującej Matki Bożej.
 • „Centrum duchowe” z adoracją i możliwością spowiedzi. 
 • Namioty kultury przymierza: miejsca, gdzie będzie można pokazać i przeżyć projekty z różnych pól apostolatu. Właściwe dary przymierza, które zostaną przyniesione z różnych krajów, to są właśnie te projekty, które powstały z przymierza miłości.
 • Spotkanie z miejscem świętym.
 • Spotkanie ze wspólnotami w ich domach na miejscu w Schönstatt. 
 • Spotkanie z Historią Przymierza.
 • Msza Święta 18 października 
 • Spotkanie jako rodzina z tym, co mogą zaoferować różne kultury, z muzyką 
 • Plaza de la bandera – centralny plac spotkania

Tego 18 października rodzina szensztacka świętuje swoje przymierze miłości. Przyjaciele i goście specjalni są mile widziani, aby wzięli udział w świętowaniu. Nie będzie żadnego programu „dla innych”, oprócz tego, że rozważa się możliwość wspólnego obiadu gości specjalnych i prezydium generalnego.

 1.4.  Czas poszczególnych elementów swiętowania:

Wspólne elementy (dla wszystkich jednocześnie) są to: uroczystość otwarcia, msza święta 18 października, najważniejszy moment odnowienia przymierza miłości, a także święto rodzinne.

„Liturgia bramy” dla każdej grupy w momencie przybycia - spotkanie z miejscem świętym, z historią i kulturą przymierza i wszystkie inne propozycje zawarte w programie każda grupa/każdy pielgrzym może zaplanować indywidualnie. Ważnej jest, aby przeznaczyć na to czas, na spotkania z historią, z miejscem i ze sobą nawzajem.

Z tego wszystkiego układa się schemat 4 dni:

 

 

16.10. Czwartek

17.10. Piątek

18.10. Sobota

19.10. Niedziela

W godzinach porannych

RYT PRZYBYCIA Spotkanie z Prasanktuarium jako grupa

OTWARCIE w kościele Adoracji i Msza święta

MSZA ŚWIĘTA na placu pielgrzymim

 

 

Spotkanie z miejscem

Spotkanie z miejscem

Spotkanie z miejscem

Spotkanie z miejscem

 

 

Spotkanie z Prasanktuarium

Spotkanie z Prasanktuarium

Spotkanie z Prasanktuarium

 

Adoracja /spowiedź

Adoracja /spowiedź

Adoracja /spowiedź

 

 

Spotkanie z historią - Namioty Kultury Przymierza

Spotkanie z historią - Namioty Kultury Przymierza

Spotkanie z historią - Namioty Kultury Przymierza

Spotkanie z historią - Namioty Kultury Przymierza

 

Msza święta w grupach językowych

 

16:00 Świętowanie: Przymierze miłości 2014, w łączności z całym światem (transmisja na żywo)

Różne Msze święte według języków

Wieczorem

 

Wieczór: czuwanie przy Prasanktuarium

Święto Rodziny

 

 

2.      RZYM

2.1  Punkt centralny obchodów - Punktem centralnym obchodów w Rzymie jest spotkanie międzynarodowej rodziny szensztackiej z Ojcem Świętym i z Kościołem powszechnym i oficjalne zakończenie jubileuszu poprzez bycie rozesłanym przez niego (prze Ojca Świętego).

W postawie „Dilexit Ecclesiam” naszego Założyciela przynosimy z pokorą i radośnie owoce przymierza miłości Ojcu Świętemu i do serca Kościoła na Świecie: odnowiona w łasce 2014 rodzina szensztacka ze swymi błogosławionymi i sługami bożymi i ze swymi projektami apostolskimi. Jako rodzina szensztacka z całego świata z całym bogactwem – z prądami i projektami w duchu kultury przymierza – oddajemy się do dyspozycji: Omnia Matri Ecclesiae. Prosimy, aby Ojciec Święty nas rozesłał na drugie stulecie historii Szensztatu.

2.2  Symboliczne sposoby wyrażania świętowania

Na początku drugiego stulecia naszej historii przymierza składamy w darze Ojcu Świętemu nasze apostolskie projekty i prosimy poprzez znaki misyjnego krzyża i obrazu MTA o rozesłanie, szczególnie na nazwane wcześniej pola apostolatu (małżeństwo i rodzina, młodzież, pedagogika, Kościół, społeczeństwo): Nic bez nas. Wyrazem tego rozesłania będzie błogosławieństwo krzyży misyjnych i koronacja Ur-Peregriny (jako wyjątkowy przypadek misyjnej siły przymierza miłości i wszystkich inicjatyw apostolskich): Nic bez Ciebie.

 „Krzyż i Obraz Maryi pozwól nam dać narodom jako znak zbawienia” (O. Józef Kentenich)

 W duchu Omnia Matri Ecclesiae Ojciec Święty otrzyma dokument o projektach apostolskich, krzyż misyjny i obraz MTA. Na koniec poprosimy o ukoronowanie Ur-Peregriny, jako znak tego, że chcemy być posłani na nasze pola apostolskie z Matką Bożą i w mocy przymierza miłości. Także ten moment powinien być transmitowany na cały świat i odbywać się w łączności z międzynarodową rodziną.

2.3  Ramy:

 •  rodziny, jeśli to możliwe na Belmonte, przy międzynarodowym centrum szensztackim w Rzymie.
 • Msza święta w Bazylice Świętego Piotra, centrum Kościoła Powszechnego.
 • Spotkanie z innymi wspólnotami i ruchami.
 • Spotkanie z miejscem (Rzym), czuwanie, jeśli możliwe w ogrodach watykańskich, jako przygotowanie do spotkania z Ojcem Świętym.

    Czas:

 •  elementy (dla wszystkich jednocześnie) są to: zbiórka na Belmonte, msza święta w Bazylice Świętego Piotra, czuwanie w ogrodach watykańskich, i moment najistotniejszy – spotkanie z Ojcem Świętym połączone z rozesłaniem oraz spotkanie z innymi ruchami.
 •  cenne i ważne elementy pielgrzymki do Rzymu – spotkanie z miejscami świętymi w Rzymie, z Wincentym Pallottim, ślady Założyciela, Sanktuarium Cor Ecclesiae – nie będą planowane i organizowane wspólnie, lecz w czasie odpowiednim dla każdej z grup, wspólnot lub indywidualnie.

Schemat czasowy 4 dni, w którym wiele zależy od warunków jakie będą panowały w Rzymie.

 

23. – Czwartek

25. – Piątek

25. – sobota

26. – niedziela

10.00-12.00 Belmonte – zbiórka rodziny wraz z uroczystą Mszą świętą

10.00 – Msza święta w Bazylice Świętego Piotra

11. Spotkanie z Ojcem Świętym (Rzym 2014)

Odjazd

 

18.00 Czuwanie, ew. w Ogrodach Watykańskich

18.00 Msza święta w Bazylice Św. Pawła za Murami, przygotowana wraz z innymi ruchami

 

 

3      Triennium

3.1 Cel

 „Powinno zostać zorganizowane Trienium, którego treść obejmować będzie nazwane wcześniej prądy życiowe, obecne w międzynarodowej rodzinie” (Przesłanie 2014). Z rokiem 2014 związanych jest w całej rodzinie szensztackiej wiele pragnień i nadziei. Triennium niech będzie czasem, który te pragnienia i nadzieje zbierze i zjednoczy międzynarodową rodzinę szensztacką w postawie maryjnej otwarcia na Boga i słuchania Go, wyczekując łaski 2014. Celem Trienium jest wspólne przygotowanie rodziny szensztackiej na całym świecie na „Przymierze miłości 2014”.

3.2 Oprawa (kształt)

Nastawienie wewnętrzne:  Wewnętrznym nastawieniem tego czasu przygotowania jest wspólne pielęgnowanie prądów, które są żywe w rodzinie szensztackiej na całym świecie i które nas jednoczą: Ojciec i jego charyzmat, Sanktuarium, siła misyjna, wzrastająca jedność.

 • W łączności z Ojcem Założycielem i jego charyzmatem,
 • W łączności z sanktuarium we wszystkich jego wymiarach i
 • W łączności z posłannictwem w jego misyjnej sile
 • Wzrasta upragniona jedność.

 Nastawienie zewnętrzne: Kultura przymierza, jesteśmy otwarci na znaki czasu, międzynarodowo złączeni, misyjnie w obszarze pięciu pól: małżeństwa i rodziny, młodzieży, pedagogiki, Kościoła i społeczeństwa.

Ta kultura przymierza znajduje także wyraz we wspólnej pracy w czasie przygotowań do jubileuszu. Dzięki Triennium tworzymy wspólnie kulturę przymierza zwłaszcza przez projekty apostolskie. Kultura Przymierza jest typowym dla nas stylem pracy, wypływającym i podtrzymywanym przez przymierze, naszą formą więzi z Bogiem, z ludźmi, z naturą i kulturą, z Kościołem i światem.

Akcenty w czasie przygotowania

 Wspólnie jako międzynarodowa rodzina szensztacka przygotowujemy Triennium w:

 • Roku Ojca (18.10.2010 – 18.10.2011),
 • Roku Sanktuarium (18.10.2011 – 18.10-2012),
 • Roku Misji (18.10.2012 – 18.10.2013).
 • Rok 2014 (18.10.2013 – 18.10.2014), jako rok łaski i rok jubileuszowy, jest naszym rokiem przymierza miłości.

Matka Boża może teraz ze swoją rodziną Ojca na początku nowego stulecia śpiewać Magnificat.

Otwarcie Trienium 18.10.2010

 Otwarcie Trienium zawiera dwa akcenty: przy Prasanktuarium (wieczorem 17 Października), a przy wszystkich sanktuariach na świecie – sanktuariach filialnych, kapliczkach Matki Bożej, kaplicach, sanktuariach domowych, sanktuariach w miejscach pracy, sanktuariach serca – 18 października.

Przy Prasanktuarium: w wieczór poprzedzający 18 października pielgrzymują obecni w Schönstatt reprezentanci międzynarodowej rodziny szensztackiej od grobu Ojca Kentenicha do Prasanktuarium i otwierają pielgrzymkę do Prasanktuarium, do którego można odnieść słowa proroka Izajasza o Jeruzalem: „I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.

Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. (…)Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą” (Iż 60, 3-5,11)

Przy wszystkich sanktuariach: na całej kuli ziemskiej 18 października wyruszamy z naszych sanktuariów na pielgrzymkę, która nas poprowadzi do miejsca świętego. Ze wszystkich sanktuariów stawiamy pierwszy krok w kierunku Prasanktuarium: Nic bez Ciebie, nic bez nas. Na znak tego można po raz pierwszy odmówić modlitwę  jubileuszową.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie Triennium w wyżej opisanym duchu na płaszczyźnie międzynarodowej ponosi TEAM 2014. Zachowaniu wspólnej tożsamości służą także znaki (logo, modlitwa, piosenka itp.), które wkrótce zostaną stworzone, a także zapewnienie w dostatecznym stopniu komunikacji, aby życie mogło płynąć i łączyć się. Wszystko to w ramach pomocy.

Odpowiedzialność za przeprowadzenie Trienium w wyżej opisanym duchu na płaszczyźnie krajowej ponoszą poszczególne kraje.

3.3  Propozycje organizacji na płaszczyźnie międzynarodowej

Słuchając głosów czasu

  Misyjnie

 •  „ISO 2014”: Wszyscy powinni zostać zachęceni, aby już trwające lub też nowe inicjatywy apostolskie opatrzyć emblematem Jubileuszu 2014, który wyłania się właśnie z różnych prądów, i którego celem jest kultura przymierza. 
 • Wspieranie inicjatyw misyjnych 

 Międzynarodowo

 • Widoczny znak łączności z Prasanktuarium w każdym sanktuarium (zdjęcie Prasanktuarium, gont, drogowskaz…) 
 • Wspólna modlitwa 
 • Duchowa łączność z mszą sobotnią w Prasanktuarium, 
 • Pielgrzymowanie symbolu Oka Opatrzności Bożej 
 • Kartka na wkłady do kapitału łask z logo 2014 

 W łączności

 • Umożliwianie i wspieranie spotkań na lokalnej, międzynarodowej, kontynentalnej, międzynarodowej płaszczyźnie 
 • Wysyłanie delegacji na święta i wydarzenia lokalne lub międzynarodowe 
 • Założenie krajowych Team 2014 do prac nad przygotowaniem 2014 
 • Wykorzystywanie informacji dostępnych w Internecie i pomoc innym w zapoznaniu się z nimi  
 • Ryt przybycia -„Liturgia Bramy”:  przekroczenie progu miejsca świętego. Wszystkie grupy pielgrzymów, którzy przybędą, zostaną przywitane przy „bramie wejściowej” przez ojca Kentenicha i reprezentantów rodziny szensztackiej, a następnie poprowadzone do Prasanktuarium.

Grupy przynoszą ze sobą symbol kraju, prezenty i wkłady do kapitału łask i w ten sposób przedstawiają się Matce Bożej.

 • Uroczystość otwarcia na Górze Szensztat, w pobliżu grobu Ojca Kentenicha. Przybycie symbolu Oka Opatrzności Bożej po kilkuletniej podróży po świecie. 
 • Uroczysta wigilia-czuwanie, przygotowane przez młodzież. Zostaną na tę okazję przyniesione: symbol Oka Opatrzności Bożej, Pielgrzymującej MTA i krzyż misyjny od grobu Ojca Kentenicha do Prasanktuarium. 
 •  „Centrum duchowe” z adoracją i możliwością spowiedzi 
 • Namioty kultury przymierza: miejsca, gdzie będzie można pokazać i przeżyć projekty z różnych pól apostolatu. Właściwe dary przymierza, które zostaną przyniesione z różnych krajów, to są właśnie te projekty, które powstały z przymierza miłości.
 • Spotkanie z miejscem świętym – przeżycie Szensztatu
 • Spotkanie ze wspólnotami w ich domach na miejscu w Schönstatt. 
 • Spotkanie z Historią Przymierza.
 • Msza Święta 18 października 
 • Spotkanie jako rodzina z tym, co mogą zaoferować różne kultury, z muzyką 
 • Centralny plac spotkania

 

 


 

MATERIAŁ II. NA ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW TRIENNIUM i ROKU JUBILEUSZOWEGO

Międzynarodowy wymiar Schönstatt – łączność z całym światem Team 2014, 10.03.2011

  TREŚĆ:   Otwarcie roku sanktuarium * Otwarcie roku misyjnego * Otwarcie roku jubileuszowego * Uwagi o przebiegu wszystkich lat - Triennium  w wymiarze międzynarodowym *

O początku obchodów Triennium

Płynące z całego świata informacje o pozytywnych doświadczeniach z otwarcia Triennium przy Prasanktuarium – podkreślenie międzynarodowego charakteru uroczystości, w połączeniu z narodowymi i regionalnymi akcentami,  odczytane zostały  jako opatrznościowa podpowiedź na dalsze plany związane z kształtowaniem kolejnych lat  i wydarzeń Triennium.

Team 2014 w odpowiedzi na związane z tym oczekiwania, decyduje, aby każdy nowy rok Triennium,  w tym także najbliższy ROK SANKTUARIUM, rozpoczynać w podobny sposób:  na poziomie międzynarodowym przy  Prasanktuarium i w wymiarze lokalnym, przy sanktuariach na całym świecie. Szczególnie ta forma będzie realizowana w roku jubileuszowym 2014.

Rozpoczęcie przy Prasanktuarium – jednoczący moment na wspólnej drodze naszej Rodziny na całym świecie do roku 2014 – jest wyrazem faktu, że Rodzina Szensztacka niezmiennie żyje  w nurcie Przymierza Miłości poprzez wszystkie pokolenia i kultury. Nurt  ten wyraża się i rozwija także w wymiarze ojcostwa, sanktuarium i misji, zachęcając do jeszcze większej jedności.

Świętowanie ma charakter międzynarodowy i jest koordynowane przez Team 2014, który przekazuje wszystkim impulsy i wskazówki o przebiegu rozpoczęcia.

Rozpoczęcie w formie czuwania

Rozpoczęcie Triennium i ROKU OJCOSTWA przy Prasanktuarium, wieczorem 17 października – jako czuwania przed 18. października – i przy sanktuariach filialnych 18 października,  było wynikiem kompromisu z powodu zaistniałych w tym czasie trudności w organizacji 18 października w Szensztat ze strony Ruchu Szensztackiego w Niemczech. Później okazało się, że jest to bardzo piękna i odpowiednia forma, zarówno jeśli chodzi o czas  i o elementy programu: pielgrzymka, pochodnie, symbolika ognia/światła. Rozpoczęcie w formie czuwania jest też zgodne z zamierzonym programem na  18.10.2014 r., który także rozpocznie się czuwaniem przygotowanym przez młodzież.

Dlatego rozpoczęcie każdego z lat jubileuszowych, powinno zaczynać się od czuwania, wieczorem 17 października. Każde rozpoczęcie kolejnego roku przygotowań będzie transmitowane na żywo,  jako moment jednoczący całą międzynarodową Rodzinę Szensztacką przy Prasanktuarium w DRODZE DO ROKU 2014. W wymiarze narodowym i regionalnym (z właściwymi akcentami) rozpoczęcie będzie miało miejsce 18 października, przy uwzględnieniu w programie elementu wyrażającego łączność z Prasanktuarium.

Otwarcie ROKU SANKTUARIUM  -  18 października 2011   

18.10.2011 rozpoczyna się ROK SANKTUARIUM, w którym Prasanktuarium zostanie przekazane Rodzinie Szensztackiej do dyspozycji  (1 stycznia 2012).

Prasanktuarium  stanowi centrum  rozciągającej się po całym świecie sieci sanktuariów, do której zaliczamy - 200 sanktuariów filialnych z ich własną siecią kaplic i kapliczek, sanktuaria domowe,  sanktuaria w miejscach pracy i apostolskiego zaangażowania, aż po sanktuaria serca. Tam gdzie łączą się pielgrzymie drogi do sanktuariów na świecie i gdzie łączą się ze sobą ludzie w przymierzu miłości w sanktuariach serc, tam gdzie Matka Boża Pielgrzymująca – wyrażając nurt misyjny – wychodzi z sanktuarium, tam powstaje sieć, która obejmuje całą ziemię. Rodzi się świat, w którym odległości odgrywają coraz mniejszą rolę,  każdy z każdym w rzeczywistym czasie może się skontaktować,  powstaje kultura przepojona osobowymi relacjami.

Naszym zadaniem w ROKU SANKTUARIUM będzie troska o tę sieć sanktuariów z jej centrum – Prasanktuarium, z którego wypływają wszystkie nurty łask i do którego spływają one z powrotem,  z którego narodził się Szensztat i do którego wiodą w ostatecznym rachunku wszystkie pielgrzymie drogi. Pielęgnowanie nowej  świadomość  i znaczenia, jakie ma sanktuarium dla naszych czasów jako miejsce łaski  i miejsce spotkania Boga z ludźmi, jako źródło misyjnego zachwytu i rozwoju,  to szczególny obowiązek tego roku.  

Rozpoczęcie przy Prasanktuarium - czuwanie 17 października 2011

Wieczorem 17 października 2011 pielgrzymujemy z Ojcem Kentenichem ze wszystkich sanktuariów w Schönstatt do Prasanktuarium, gdzie jako międzynarodowa Rodzina, w łączności ze wszystkimi sanktuariami na świecie, przejdziemy od tematyki ROKU OJCOSTWA w nurt  ROKU SANKTUARIUM. Ociec Założyciel, który nas pobudza do przymierza, poprowadzi swoją Rodzinę do miejsca przymierza, które stanie się miejscem szczególnego zadania  misyjnego. Wspólne rozpoczęcie ROKU SANKTUARIUM przy Prasanktuarium, połączy w jednym momencie wszystkie sanktuaria na świecie ze sobą nawzajem i z Prasanktuarium.

Pielgrzymka z sanktuariów

Pielgrzymka ze wszystkich sanktuariów, które są w Schönstatt będzie  symbolem nurtów życia i łaski, spływających z powrotem z sanktuariów Wspólnot, które w swoim charakterze w szczególny sposób reprezentują,  międzynarodowy wymiar  Rodziny Szensztackiej. Oprawa pielgrzymki z poszczególnych sanktuariów (lub też sanktuariów domowych) leży w gestii Wspólnot. Elementem łączącym będą niesione wspólnie pochodnie. Nie jest ważne, ile osób będzie szło z jednego sanktuarium do Prasanktuarium, ale to, aby przynajmniej jedna pochodnia została stamtąd przyniesiona do Prasanktuarium, nawet, jeśli niosłaby ją tylko jedna osoba. Grupy pielgrzymów z różnych sanktuariów spotkają się prawie równocześnie (tuż przed 21:00) na ulicach prowadzących do Prasanktuarium i zaczekają na siebie. Następnie wszyscy jednocześnie przejdą do Prasanktuarium. Będzie to moment zapalenia pochodni, ognia i świeczek.  Gdy zacznie bić dzwon w Prasanktuarium , wszystkie dzwony sanktuariów leżących w pobliżu dołączą do niego, a uczestnicy rozpoczną modlitwę: „Z radością wyruszamy do twego sanktuarium!”

Ogień od jego ognia

Wskazówka: w tej samej minucie we wszystkich sanktuariach, przy wszystkich kapliczkach, kaplicach, sanktuariach domowych na całym świecie, powinny być zapalone pochodnie albo świece jako znak łączności z Prasanktuarium, wyraz nurtu „powrotu”  ze wszystkich sanktuariów do Prasanktuarium. Chwilę, w której ziemię ogarnie sieć światła i ognia, będzie można uchwycić z samolotu i za pomocą ISS (stacja satelitarna). Ogień z ognia Prasanktuarium, który rozprzestrzeni się aż po krańce ziemi, będzie  widzialną rzeczywistością i przemieni świat. Sanktuaria na całym świecie pozdrowią Prasanktuarium płonącą pochodnią.

Święto przy Prasanktuarium

Święto przy Prasanktuarium będzie się składało z elementów międzynarodowych (w kilku językach), będzie transmitowane na żywo w Internecie, „w łączności ze wszystkimi, co się tobie poświęcili”. Będzie to święto Rodziny Szensztackiej, na które wszyscy są zaproszeni. Elementy:

 • Inspirujący film video o sieci sanktuariów lub krótkie slajdy z obchodów przy poszczególnych sanktuariach na świecie.
 • Od nurtu ROKU OJCOSTWA do nurtu ROKU SANKTUARIUM – w wielki nurt Przymierza Miłości, który ogarnia świat. 
 • Słowo przewodniczącego Prezydium Generalnego
 • „Wyznanie miłości” przy Prasanktuarium i wszystkich sanktuariach (forma do ustalenia, np. płatki róż?)
 • Znak światowej sieci sanktuariów – obecności sanktuariów we wszystkich wymiarach, (w miarę możliwości akcentujące pierwsze sanktuarium filialne…)
 • Modlitwa pielgrzymkowa w różnych językach
 • Odnowienie przymierza miłości w różnych językach
 • Moment rozesłania

Rozpoczęcie ROKU MISYJNEGO -  17/18 października 2012

Rozpoczęcie, połączone z czuwaniem, powinno znów mieć miejsce prze Prasanktuarium, wieczorem 17.10.2012 roku. W aspekcie misyjnym wydaje się, że dużą rolę w tym wydarzeniu powinny odegrać projekty apostolskie, misje i Matka Boża Pielgrzymująca jako misyjne oblicze Szensztatu.

Rozpoczęcie ROKU JUBILEUSZOWEGO - 17/18 października 2013

Jako międzynarodowa Rodzina Szensztacka  z  17/18 października 2013 wkroczymy w ROK JUBILEUSZOWY PRZYMIERZA MIŁOŚCI, który swój punkt szczytowy osiągnie 18.10.2014. Będzie to czas łaski i przeżyć, który nabierze dodatkowej wartości poprzez rozesłanie przez Ojca Świętego w Rzymie. Przy Prasanktuarium rozpoczęcie odbywać się będzie w wymiarze międzynarodowym, wraz z czuwaniem, jednakże o szerszym charakterze niż w dwa poprzednie lata. 18.10.2013 powinien mieć swoje rozpoczęcie przy wszystkich sanktuariach i wszędzie tam, gdzie jest Szensztat. Szczególnie ważne jest podkreślenie uroczystego charakteru świętowania jako pierwszego dnia ROKU JUBILEUSZU, roku szczególnej łaski. Rozważa się, w jaki sposób uwzględnić w tym rozpoczęciu Rzym.

Oprawa i kształt poszczególnych lat Triennium

W wielu krajach już w pierwszym roku Triennium wyłoniły się twórcze elementy oprawy i kształtu obchodów. Nowe inicjatywy i chęć  kształtowania obchodów w krajach, wspólnotach i na miejscu, w Szensztatcie, będą z pewnością wciąż coraz większe.

Symbole rosnącej łączności jako Rodziny Szensztackiej na świecie w drodze do roku 2014 to:

Logo * Modlitwa pielgrzymkowa * Motto *  Pieśń jubileuszowa (wkrótce)

Elementy te powinny być obecne w sanktuariach, w czasie obchodów i we wszystkich podejmowanych i planowanych inicjatywach. Team 2014 proponuje też korzystanie z dodatkowych elementów (flagi, antependium, tabliczki akrylowe do sanktuariów, kartki z modlitwą). W tym celu tworzone są także zbiory odpowiednich tekstów na wszystkie poszczególne lata Triennium.

KULTURA PRZYMIERZA

Kształt projektów apostolskich z pięciu obszarów apostolstwa, ich przedstawienie w wirtualnych namiotach Kultury Przymierza (Internet), a także przygotowania do prezentacji w Schönstatt i w Rzymie w „Namiotach Kultury Przymierza” są pomocą w kształtowaniu osobowości poprzez kulturę przymierza.

Wzrastający wkład członków Ruchu w międzynarodowe przygotowania do roku 2014 jest także częścią kultury przymierza i pozwala na tworzenie międzynarodowych grup współpracy. Wzajemna wymiana doświadczeń na pielgrzymim szlaku w duchu wzajemnego wspierania się i uświadamiania sobie wspólnej misji jest cennym i istotnym wkładem w kształtowanie czasu Triennium.

NURTY Triennium

Troska o pogłębienie nurtów związanych z przeżywaniem poszczególnych lat, przygotowujących serce całej Rodziny i wszystkich z osobna na odnowienie PRZYMIERZA MIŁOŚCI w jego międzynarodowym wymiarze,  świadczy o jego jednoczącej i misyjnej sile. Jeśli każdego roku akcent zostanie położony na jednym z nurtów (ojcostwo, sanktuarium, misja), to i tak każdy z nich będzie prowadził do łączności, w swoich różnorakich przejawach z nurtem PRZYMIERZA MIŁOŚCI, który świętujemy w 2014.   

o. Kentenich
Pozwól, aby duch służby przeniknął głęboko moją istotę!
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków