PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
NOWENNA przed poświęceniem STATUY o. KENTENICHA

Poszczególne miesiące nowenny są podawane w kolejności ich ukazania. Do każdej miesięcznej modlitwy, dołączamy stałą prośbę o beatyfikację o. Założyciela:

 Modlitwa o beatyfikację

Boże, Przedwieczny Ojcze!

W trudnych dla Kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi, którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie. Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, Ojca Józefa Kentenicha, któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi. On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztatu. Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę do Chrystusa i do Ciebie, Najlepszego, Miłosiernego Ojca.

Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. Niech Jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć Jego pomocy. Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej i na Twoją nieskończoną chwałę, Miłosierny Boże Ojcze. Amen. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 miesiąc NOWENNY -  styczeń 2013 r.: 


1. Ojciec o sercu otwartym na inne narody  

Chciałbym, aby to miejsce stało się miejscem pielgrzymkowym i miejscem łask tak dla naszego domu, jak i dla całej niemieckiej prowincji, a może jeszcze – i dla szerszego kręgu.     I Akt Założycielski  

 Bóg powołując człowieka do spełnienia określonej misji w Kościele obdarza go wyjątkowym zmysłem wyczuwania myśli Bożej oraz szerokim spojrzeniem na duchowe potrzeby czasów, można powiedzieć szczególną geografią serca. Gdy rozważamy Magnificat, poznajemy szerokość i głębię Serca Maryi, która obdarowana przez Boga łaską Bożego Macierzyństwa, z pokorą, ale też z całym przekonaniem o mocy Bożej, mówi o sobie jako Tej, którą błogosławić będą wszystkie pokolenia (por. Łk 1, 46-55). Jej misja w Kościele, jako Matki Jezusa i Matki ludzi, obejmuje wszystkie narody i wszystkie pokolenia, jest ponadczasowa.

Założyciel Ruchu Szensztackiego został powołany do tego, by przygotować dla Maryi miejsce, sanktuarium, w którym będzie mogła wychowywać „nowych ludzi”, chrześcijan dla współczesnych czasów. Obdarzony zmysłem wyczuwania Bożych planów i wielkim ojcowskim sercem, zdobywał ludzi, którzy razem z nim pragną mieć udział w misji, jaką Maryja spełnia w Kościele przez obecność w szensztackich sanktuariach.

Maria Czerwińska, młoda kobieta mieszkająca w Niemczech, w pierwszych dniach 1929 roku napisała list do Ojca Kentenicha z pytaniem, czy pomimo polskiego pochodzenia może wstąpić do nowo powstałej wspólnoty Sióstr Szensztackich. 14 stycznia 1929 roku otrzymała odpowiedź: „Narodowość Pani nie jest przeszkodą do wstąpienia do Sióstr Maryi, przeciwnie, uważam, że nie jest wykluczone, iż Pan Bóg kiedyś pozwoli wyjść poza granice Niemiec i postara się o rozwój i pracę dla nas. Może okazać się słusznym, że w Szensztacie będą szkoliły się inne narodowości”.

W ten sposób Bóg uchylił drzwi, przez ktg uchylił drzwi, przez które Założyciel odważnie wszedł. W progu stała Polska. Maria Czerwińska wstąpiła do Sióstr Maryi i od nowicjatu, jako siostra Marianna, pracowała na wschodnich terenach Niemiec. Ojciec Kentenich w osobistych listach zachęcał, by uczyła się języka polskiego oraz często wskazywał na osobiste posłannictwo siostry: zadanie zaszczepienia Szensztatu w Polsce.

Modlitwa – zachęta do refleksji osobistej:

Boże, Ty każdego człowieka obdarzasz tylko jemu właściwą geografią serca. Dziękuję Ci za posłannictwo jakim obdarzyłeś Sługę Bożego Ojca Józefa Kentenicha, za jego wrażliwość na Twoje prowadzenie i otwarte serce dla wszystkich narodów.

Ty Boże wiesz, że moje życie przebiega wśród codziennych spraw, ważnych i mniej ważnych, osobistych i powszechnych. We wszystkich wydarzeniach przychodzisz do mnie i wskazujesz mi moją osobistą misję do spełnienia. Nie zawsze jednak potrafię rozpoznać Twoje życzenia. Proszę Cię, spraw, by ojciec Kentenich był dla mnie przewodnikiem w poszukiwaniu Twojej woli i pomagał mi każdego dnia na nowo przechodzić przez uchylone przez Ciebie drzwi. Z jego pomocą pragnę odczytywać znaki Twojej Opatrzności oraz moją osobistą misję w Szensztacie.

Modlitwa o beatyfikację: Boże, Przedwieczny Ojcze! W trudnych dla Kościoła czasach... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 miesiąc NOWENY - luty 2013 r.:

                                         

                        2. Ojciec otwarty na Boże prowadzenie 


Kocham tych, którzy mnie kochają. Udowodnijcie mi przede wszystkim, że mnie rzeczywiście kochacie, że poważnie traktujecie swoje postanowienia. Teraz macie ku temu najlepszą okazję. Zgodnie z planem Bożej Opatrzności wielka wojna europejska powinna być dla was niezwykle mobilizującym środkiem w dziele waszego uświęcenia.
rzy mnie kochają. Udowodnijcie mi przede wszystkim, że mnie rzeczywiście kochacie, że poważnie traktujecie swoje postanowienia. Teraz macie ku temu najlepszą okazję. Zgodnie z planem Bożej Opatrzności wielka wojna europejska powinna być dla was niezwykle mobilizującym środkiem w dziele waszego uświęcenia.
                                                                                                                     I Akt Założycielski [11]

  Bóg jest Bogiem historii i Panem czasu. To On powołuje ludzi, którzy w konkretnym momencie historii, działając pod Jego natchnieniem, spełniają zamysły Opatrzności. Chrystus przyszedł na świat w bardzo konkretnym momencie historii, w czasach, które Bóg przygotował na Jego przyjście przez zapowiedzi proroków. W historii Kościoła Bóg ciągle powołuje ludzi, jako zwiastunów Dobrej Nowiny na dany czas. To Bóg wybiera czas i miejsce, by urzeczywistniać plany Opatrzności.

Ojciec Kentenich rozpoczynał swoją pracę kapłańską w „przeddzień" I wojny światowej. Była ona dla niego znakiem Opatrzności wzywającym do działania. Chciał obudzić w sercach wychowanków miłość do Maryi, która pomoże im przetrwać trudny czas frontowego życia i zachować powołanie. W chwili, w której zdawało się, że trzeba myśleć o tym, co dzieje się na zewnątrz, on skierował uwagę sodalisów na ich wewnętrzne zaangażowanie w relację z Bogiem. Efektem ich dążenia do świętości było promieniowanie na zewnątrz i rozwój ruchu, o który sami bezpośrednio nie zabiegali.

Siostra Marianna od 1938 roku utrzymywała kontakt z Ks. Stanisławem Wierzbicą, pallotynem z Ołtarzewa. Kilka razy także sama przebywała w Polsce. Kontakty te pozwoliły na wyznaczenie daty założenia pierwszej placówki sióstr w Polsce. Miała ona powstać w Ołtarzewie 1 września 1939 roku. Niestety wybuch wojny uniemożliwił te plany. Siostra Marianna zanotowała w swoich wspomnieniach: „Zewnętrznie wydawało się, że runęły wszystkie plany, ale nie upadła nasza nadzieja, że jednak kiedyś przyjdzie czas, kiedy będzie można urzeczywistnić plany. Nie przestawałyśmy mocno wierzyć w nasze posłannictwo, trwać w modlitwie w intencji tego zadania, a także poświęcać się za biedny narZewnętrznie wydawało się, że runęły wszystkie plany, ale nie upadła nasza nadzieja, że jednak kiedyś przyjdzie czas, kiedy będzie można urzeczywistnić plany. Nie przestawałyśmy mocno wierzyć w nasze posłannictwo, trwać w modlitwie w intencji tego zadania, a także poświęcać się za biedny naród polski i nadal uczyć się języka". Nadzieja spełniła się 7 lat później. 30 kwietnia 1946 roku siostry przybyły wraz z repatriantami do Polski.

Bóg jest Panem historii. Druga wojna światowa stała się tłem, na którym Bóg pisał historię Szensztatu w Polsce. Nie ujawniał swoich planów, ale stwarzał warunki, w których prawo przymierza miało stać się fundamentem przyszłych wydarzeń: najpierw ofiary, potem owoce.

Modlitwa – zachęta do refleksji osobistej:

Boże, Ty powołujesz każdego człowieka w określonym czasie dla spełnienia konkretnej misji. Dziękuję Ci za Ojca Kentenicha i daną przez Niego drogę przymierza, na której uczę się patrzeć na zewnętrzne wydarzenia przez pryzmat wiary i wewnętrzne zaangażowanie.

Ty, Panie wiesz, że każdego dnia zabiegam o wiele zewnętrznych spraw, które wydają się być nieodzowne w życiu. Często nie zastanawiam się nad ich duchowym znaczeniem. Wiele razy denerwuję się, gdy coś nie idzie po mojej myśli i próbuję za wszelką cenę osiągnąć to, co zamierzyłem. Proszę Cię, spraw, by Ojciec Kentenich był dla mnie nauczycielem wiary w mojej codzienności. Pragnę od Niego uczyć się wrażliwości na Boże prowadzenie i za jego przykładem składać ofiary do kapitału łask z nadzieją i przekonaniem, że Bóg pobłogosławi moje wysiłki i pozwoli cieszyć się ich owocami. Amen.

Modlitwa o beatyfikację: Boże, Przedwieczny Ojcze! W trudnych dla Kościoła czasach...

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3 miesiąc NOWENNY - marzec 2013 r.:

 

             3. Ojciec poszukujący współpracowników

                     Zapał ogarnął wasze serca. Mój plan uczyniliście swoim. 
    Z całym spokojem składam więc go i jego wypełnienie w wasze ręce. 

                                                                             Akt Założycielski [8]

 Bóg, wybierając swoje narzędzia wlewa w serca ludzi ducha ofiary i gorliwości. Bez tego wewnętrznego ponaglenia żaden z proroków Starego Testamentu nie byłby zdolny do wypełnienia zleconego mu zadania. Bez doświadczenia miłości Jezusa, Apostołowie nie byliby zdolni oddać życia za wiarę. Bez wewnętrznego ognia Bożej miłości święci nie zdobyliby postawy zwanej heroicznością cnót i nie dostąpili chwały ołtarzy. Bóg poszukuje współpracowników pośród tych, których serca płoną ogniem miłości. Dla nich doczesność nie jest ostateczną perspektywą działania, ale wzrokiem wiary sięgają w wieczność.

W okresie międzywojennym Ruch Szensztacki w Niemczech rozwijał się bardzo prężnie. Ojciec Kentenich dla pozyskania współpracowników przemierzał kraj wzdłuż i wszerz. Docierał nawet na tereny dzisiejszej Polski, na Śląsk, Warmię, do Gdańska. Tutaj, w domach pallotyńskich i nie tylko, głosił rekolekcje, odwiedzał tych, którzy szerzyli kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Tutaj miał swoich współpracowników i tu powstawały wspó¬noty szensztackie.

W przedwojennym Zabrzu istniał Związek Kobiet. Po wojnie o. Kentenichowi bardzo zależało na tym, by na Śląsku rozwijał się Instytut Pań Szensztatu. Usilnie prosił panią Jadwigę Birnbach z Zabrza i panią Agnieszkę Kunz z Bytomia, aby pozostały w Polsce. Obydwie zdecydowały się wstąpić do Instytutu Pań Szensztatu. Pozostały wierne zleconemu im zadaniu i pomimo wielu trudności, z poświęceniem budowały instytut w Polsce.

Ks. Augustyn Urban, pallotyn, zawarł przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną 29 czerwca 1931 roku w Ząbkowicach Śl. W latach 1932-1944, co roku bywał na rekolekcjach w Szensztacie. W 1947 roku w uzgodnieniu z Ojcem Kentenichem został Duszpasterzem Krajowym Ruchu Szensztackiego w Polsce. Razem z panią Agnieszką Kunz organizowali grupy ligowe wśr¬y szensztackie.

W przedwojennym Zabrzu istniał Związek Kobiet. Po wojnie o. Kentenichowi bardzo zależało na tym, by na Śląsku rozwijał się Instytut Pań Szensztatu. Usilnie prosił panią Jadwigę Birnbach z Zabrza i panią Agnieszkę Kunz z Bytomia, aby pozostały w Polsce. Obydwie zdecydowały się wstąpić do Instytutu Pań Szensztatu. Pozostały wierne zleconemu im zadaniu i pomimo wielu trudności, z poświęceniem budowały instytut w Polsce.

Ks. Augustyn Urban, pallotyn, zawarł przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną 29 czerwca 1931 roku w Ząbkowicach Śl. W latach 1932-1944, co roku bywał na rekolekcjach w Szensztacie. W 1947 roku w uzgodnieniu z Ojcem Kentenichem został Duszpasterzem Krajowym Ruchu Szensztackiego w Polsce. Razem z panią Agnieszką Kunz organizowali grupy ligowe wśród kobiet i podejmowali apostolat wśród chorych. Pani Agnieszka pełniła swoje apostolskie zadania do 1968 roku, a ks. Augustyn Urban do 1980 roku. Kierownictwo Ruchu przejęli wówczas Ojcowie Szensztaccy.

Bóg także dzisiaj poszukuje szaleńców gotowych dla Królestwa Bożego oddać wszystko. Nie ważne ile mamy planów związanych z życiem tu i teraz. Bóg wskazuje nam na wartości, które nie przemijają i przez różne koleje życia, zaprasza do głębszego zaangażowania się w Jego dzieło.

Modlitwa - zachęta do refleksji osobistej:

Boże, Ty spośród wielu ludzi wybierasz sobie gorliwe narzędzia, które inspirowane wewnętrznym porywem Twojej miłości, gotowe są do współdziałania z Tobą w dziele zbawienia świata. Dziękuję Ci za Ojca Kentenicha, niestrudzenie przemierzającego Europę i świat dla pozyskiwania współpracowników dla rozwoju Dzieła Szensztackiego. Dziękuję za świadectwo odwagi i apostolską gorliwość posłanych przez niego apostołów w Polsce. Również ja, jako chrześcijanin jestem wezwany do dawania świadectwa wiary w codziennym życiu. Czasem cofam się przed ofiarą i wysiłkiem, a moja ludzka słabość bierze górę nad postanowieniami. Proszę Cię o wrażliwość na wartości nadprzyrodzone, bym rozpalał w sercu miłość Bożą, podtrzymywał jej płomień i pozostał otwarty na Twoje wezwania. Spraw, bym w przymierzu miłości z Maryją rozwijał w sobie apostolską gorliwość i był dobrym narzędziem w dłoniach Matki Bożej. Amen.

Modlitwa o beatyfikacje: Boże, Przedwieczny Ojcze! W trudnych dla Kościoła czasach...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4 miesiąc NOWENNY - kwiecień 2013 r.

 

4. Ojciec wojennej apokalipsy

 

Tej świętości domagam się od was. Jest to zbroja, którą macie przywdziać, miecz, którym macie uwolnić swoją ojczyznę od przemocy wrogów i postawić ją na czele starego świata.     I Akt Założycielski (11)

 Bóg jest wszechmocnym Panem nieba i ziemi, życia i śmierci, On decyduje o losach narodów. Kieruje się jednak innym prawem niż ludzka logika, jest nim prawo miłości. To miłość skłoniła Go do tego, by zaprosić człowieka do współudziału w zarządzaniu światem. W odróżnieniu od ziemskich władców Bóg z wielkim respektem podchodzi do prawa wolności jakiego nam udzielił. Szanuje wszystkie nasze decyzje, nawet jeśli nie są one zgodne z Jego zamysłem. Często obserwujemy w życiu, że drogi nasze nie są drogami Bożymi. Bóg ma inną miarę rzeczy. Jego ekonomia jest zupełnie różna od naszej.

Ojciec Kentenich nie kierował się w życiu ludzką kalkulacją. Jego decyzja pójścia do Dachau nie była rozumiana nawet w kręgach najbliższych mu osób. To nie było rozsądne podejście do dramatycznego wyroku, który na niego wydano. Jego decyzja wynikała jednak nie z ludzkiej a z Bożej ekonomii myślenia i działania. Historia potwierdziła jej słuszność. Obóz koncentracyjny stał się miejscem powstania nowych wspólnot ruchu i nadania dziełu międzynarodowego charakteru. Tu Ojciec Kentenich sam, osobiście, mógł spotkać kapłanów innych narodowości, w tym Polaków i poznać naszą maryjną, polską duszę. Można powiedzieć, że Ruch Szensztacki w Polsce jest jednym z owoców pobytu Założyciela w Dachau.

Ks. Ignacy Jeż, późniejszy biskup i ks. Bolesław Burian w obozie w Dachau zawarli przymierze miłości z Matką Bożą. Podjęli decyzję, by swoje życie związać z Ruchem Szensztackim, po wielu teologicznych dysputach z przygotowującym ich do tego wydarzenia Ks. Fischerem, bliskim współpracownikiem Ojca Kentenicha, oraz po rozmowach z nim samym. W obozowych warunkach, bez pewności, czy nadejdzie upragniona wolność, akt ten był spojrzeniem w przyszłość i wiązał się z nadzieją powstania Szensztatu w Polsce. Dla tych kapłanów decyzja ta była związana z chęcią skutecznego, gorliwego duszpasterstwa po powrocie do Ojczyzny. W piekle Dachau, gdzie każdy myślał jak przeżyć dzień, byli i tacy, którzy myśleli o tym, jak ‘dziś’ zdobywać ‘jutro’.

Bóg zawsze odwołuje się do naszej wolności. Nie działa w świecie bez naszego  współdziałania. Człowiek zawsze może wybrać dobro lub zło, może wybrać nadzieję i przyszłość, albo stagnację i zapatrzenie w chwilę obecną. To wiara w Boże prowadzenie i Jego Opatrzność daje perspektywę ciągłego rozwoju i kieruje nasze pragnienia i czyny w obszary Bożej ekonomii, nie zawsze zgodnej z logiką świata.

Modlitwa – zachęta do refleksji osobistej:

Boże, Ty kierujesz losami ludzi i narodów. Z szacunkiem odnosisz się do ludzkich wyborów, pomagasz w dobrym i przestrzegasz przed złem. Ludzkie pragnienia i myśli kierujesz ku wartościom, które czasem stoją w sprzeczności z logiką doczesności. Ale to Ty jesteś Panem i wiesz co prowadzi do dobra. Dziękuję Ci za odwagę Ojca Kentenicha i podjętą przez niego drogę ofiary i krzyża. Dziękuję za kapłanów, Polaków, którzy pomimo apokalipsy drugiej wojny światowej, pozostali wierni Tobie i pragnęli głosić Szensztat w Polsce. Tak często dzisiaj przeżywam moje „Dachau” w różnorakich trudnościach, wyborach i decyzjach. Nie zawsze potrafię żyć zgodnie z Twoją, Boże, ekonomią miłości. Proszę Cię, spraw, by moje życie, słowa i czyny były zgodne z Twoją wolą. Dzięki temu i ja stanę się coraz bardziej wolnym człowiekiem pośród trudności jakie niesie życie. Amen.

Modlitwa o beatyfikację:  Boże, Przedwieczny Ojcze! W trudnych dla Kościoła czasach...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne części w przygotowaniu.... 

 

o. Kentenich
Bóg interesuje się każdym z nas osobiście. Jest nieskończenie troskliwy i czuły.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
W Ruchu Szensztackim jest oczywiście miejsce dla młodzieży. Zgodnie z zamysłem o. Założyciela formacja młodzieży odbywa się we wspólnotach stanowych dlatego mówimy o dwóch wspólnotach: Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej oraz Szensztackiej Młodzieży Męskiej.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków