Sanktuaria

Sanktuaria MTA w Polsce

Pierwsze Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej powstało w Polsce w 1981 r w Otwocku-Świdrze. W Polsce mamy 6 sanktuariów szensztackich wokół których tworzą się centra duchowości szensztackiej i ośrodki apostolskiego oddziaływania. Na całym świecie istnieje ok. 200 sanktuariów szensztackich wzorowanych (wyglądają niemal identycznie) na „prasanktuarium” w Schönstatt k. Vallendar (Niemcy).

Sanktuarium jest miejscem spotkania z Chrystusem i Jego Matką, która zawsze prowadzi do Chrystusa, ale jest też miejscem spotkania z samym sobą i z drugim człowiekiem. Modląc się w sanktuarium szensztackim można wyprosić sobie i innym wiele łask, a szczególnie trzy łaski pielgrzymkowe:

  • zadomowienia w Sercu Bożym,
  • wewnętrznej przemiany,
  • zapału apostolskiego w dawaniu świadectwa o Chrystusie.

„…czy nie byłoby możliwe, aby nasza sodalicyjna kapliczka stała się również naszym ‘Taborem’, na którym objawiałaby się chwała Maryi? Z pewnością nie jesteśmy w stanie dokonać większego apostolskiego czynu ani pozostawić tym, którzy po nas przyjdą, żadnej wartościowszej spuścizny niż skłonienie naszej Pani i Królowej, aby tutaj umieściła swój tron, rozdawała dary i czyniła cuda łaski”

I Akt Założycielski

Centra Szensztackie w Polsce

Krajowe Centrum Ruchu Szensztackiego
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
SANKTUARIUM WIERNOŚCI
ul. Czecha 9/11, 05-402 OTWOCK
e-mail: siostry@szensztat.pl
www.szensztat.pl

Instytut Ojców Szensztackich
SANKTUARIUM SYJONU
ul. Nowowiejska 12, 05-410 JÓZEFÓW
e-mail: ojcowie@szensztat.pl
www.ojcowie.szensztat.pl

Centrum Ruchu Szensztackiego w diecezji opolskiej
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
SANKTUARIUM WIECZERNIKA
Al. ks. J. Kentenicha 6, WINÓW, 45-950 OPOLE
e-mail: winow.siostry@szensztat.pl
winow.szensztat.pl

Centrum Ruchu Szensztackiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
SANKTUARIUM PRZYMIERZA
ul. Słupska 1, skr. poczt.74
75-016 KOSZALIN
e-mail: gora.ch.siostry@szensztat.pl
www.sanktuarium-koszalin.pl

Centrum Ruchu Szensztackiego diecezji gliwickiej
Instytut Świecki Pań Szensztatu
SANKTUARIUM MATKI JEDNOŚCI
ul. Generała Andersa 67
41-808 ZABRZE-Rokitnica
e-mail: panie@szensztat.pl
www.panie.szensztat.pl

Centrum Ruchu Szensztackiego w diecezji bydgoskiej
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
SANKTUARIUM ZAWIERZENIA
ul. Smukalska 113
85-563 BYDGOSZCZ
e-mail: bydgoszcz.siostry@szensztat.pl
www.bydgoszcz.szensztat.pl