Kwadrans ze Słowem Bożym

Słowo Boga, Ewangelia, uczy nas właściwych postaw wobec świata, problemów jakie niesie życie, wobec spotkanych ludzi…. To Księga Życia. To Słowo dla mnie…. – które wydaje owoc, gdy zachowuje je w sercu, gdy kocham Boga i z Nim przeżywam codzienność.

Z modlitwy koronacyjnej:

„Królowo Godności Kobiet, Ty, która „geniuszem kobiecości” towarzyszyłaś Jezusowi, zachowując w sercu Jego Słowo i rozważając je uczyłaś się wyczuwania tego, co Boże, właściwe, co święte
i prawdziwe”.

„Najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie „służebnicą Pańską” (por. Łk 1, 38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego „królowania”. Nie przez przypadek jest wzywana jako „Królowa nieba i ziemi”. Nazywa Ją tak cała wspólnota wierzących, jest też nazywana „Królową” przez wiele narodów i ludów. To „królowanie” Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest „królowaniem”!  W ten sposób powinna być rozumiana władza tak w rodzinie, jak w społeczeństwie i w Kościele. „Królowanie” jest objawieniem zasadniczego powołania człowieka, stworzonego na „obraz” Tego, który jest Panem nieba i ziemi, i wezwanego, aby być w Chrystusie Jego przybranym synem”.

I dalej stwierdza: „Jeśli to „służenie” urzeczywistnia się w sposób wolny, ze wzajemnością i miłością, jeśli wyraża prawdziwą „królewskość” osoby ludzkiej — to dopuszczalne jest, bez negatywnych konsekwencji dla kobiety, także pewne zróżnicowanie zadań, pod warunkiem, że nie jest ono narzucone, ale wypływa ze specyfiki bycia mężczyzną i kobietą”.
                                                                                               (św. Jan Paweł II, List do kobiet).

Chwila refleksji:

Królewska postawa służby jest niezwykle wymagająca. Co sprawia mi największą trudność?

Na ile moje życie jest inspirowane Słowem Bożym? Czy staram się odkrywać to, czego Pan Bóg sobie ode mnie życzy?

Moja notatka / postanowienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poprzedni wpis
Dotknęliśmy świętych miejsc!
Następny wpis
TRIDUUM 2022

Podobne wpisy