Nowenna przed Koronacją MTA w Kietrzu – grudzień.

Zbliża się czas Bożego Narodzenia i kolejny 24 dzień miesiąca – trzeciego miesiąca naszej Nowenny Koronacyjnej, przygotowującej nas do koronacji Maryi Trzykroć Przedziwnej z kaplicy w Kietrzu na Królową Pojednania. Piękny zbieg okoliczności. Dlaczego?
Wigilia Bożego Narodzenia to piękny czas, kiedy rodzi się Jezus Chrystus, a zatem Bóg-Człowiek. Jezus jest światłem, umocnieniem i fundamentem naszej nadziei. Wskazuje nam drogę prawdy, pokoju i miłości – Drogę Pojednania z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą.
Powstająca u boku kaplicy MTA w Kietrzu Droga Pojednania koncentruje się właśnie wokół tej prawdy. A jej motywem przewodnim jest rodzenie się człowieka do nowego życia – od poczęcia do narodzenia właśnie. I oto wkraczamy w trzeci miesiąc Nowenny Koronacyjnej. Można powiedzieć, że powoli dopełniamy „pierwszy trymestr drogi”. Odnosząc ten obraz to okresu prenatalnego, możemy powiedzieć, że podążający w kierunku narodzenia człowiek jest w tym czasie „mały, ale cały”, w pełni ukształtowany, wyposażony we wszystko, co potrzebne do dalszego rozwoju. Do dalszej drogi.
Niech piękny czas Bożego Narodzenia umocni nas w tej drodze, w naszym życiowym Adwencie. Św. Jan Paweł II powiedział: „Bóg ma upodobanie w człowieku, Bóg stał się człowiekiem, Bóg ma upodobanie w tobie”. Ma upodobanie w każdym z nas. Niech czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że Bóg pragnie się w nas rodzić każdego dnia. Niech Droga Pojednania i Jej Królowa Maryja Trzykroć Przedziwna z Kietrza towarzyszy nam na każdym kroku stawianym w stronę nowego siebie – przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – dla lepszego świata, dla lepszego jutra.
Maryjo, Królowo Pojednania! Oddajemy się Tobie. Wyproś nam dar głębokiego pojednania z Bogiem i ludźmi. Matko, niesiemy Ci koronę! Wspieraj nas w drodze do dobrego poznania siebie i życia w wewnętrznej prawdzie. Pragniemy żyć wiarą w Opatrzność Bożą w służbie Kościołowi i światu jako Twoje oddane narzędzia. Amen.
Z darem modlitwy i świątecznymi pozdrowieniami, BÓG SIĘ RODZI!
Renata Kleszcz-Szczyrba (Liga Rodzin archidiecezji katowickiej)

Nowenna Koronacyjna – Miesiąc trzeci (24 grudnia)

Myśl przewodnia

„By wszystkie umysły zjednoczyły się w prawdzie, a wszystkie serca w miłości” (myśl z obrazka prymicyjnego o. Józefa Kentenicha)

Krótkie rozważanie o. Kentenicha

„Idziemy do ludów jako wyznawcy i głosiciele radosnej nowiny o wierze w Opatrzność stosowanej w praktyce codziennego życia. We wszystkich sytuacjach życia postępujemy jak dzieci Opatrzności i swoje zadanie widzimy w tym, aby w naszym środowisku zawodowym i w naszym otoczeniu pomagać w wychowywaniu możliwie jak największej liczbie doskonałych dzieci Opatrzności. W te sposób służymy niezmiernie wielu współczesnym ludziom, dla których fakt, że Bóg rządzi światem jest niepojęty z powodu trudnego losu i okrutnych wydarzeń, co staje się powodem ich ciężkiego kryzysu lub nawet upadku. (…) W wielu innych ludziach przygotowujemy w ten sposób podłoże dla zrozumienia Szensztatu: jego ducha i tajemnicy” (Kentenich, 2019, s. 86–87)
Impuls: Jakie jest moje świadczenie o Chrystusie w codzienności? Postaram się w tym miesiącu choć raz zaświadczyć o Chrystusie w swoim środowisku pracy, wśród znajomych, w rodzinie (publicznie wykonany znak krzyża przed posiłkiem; wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątek podczas rodzinnego spotkania; zabranie głosu w dyskusji, który będzie obroną wartości chrześcijańskich; uczynki miłosierdzia względem bliźnich (wsparcie charytatywne, odwiedzenie chorego, itp.).

Modlitwa koronacyjna:

Maryjo, Królowo Pojednania!
Oddajemy się Tobie. Wyproś nam dar głębokiego pojednania z Bogiem i ludźmi.
Matko, niesiemy Ci koronę!
Wspieraj nas w drodze do dobrego poznania siebie i życia w wewnętrznej prawdzie.
Pragniemy żyć wiarą w Opatrzność Bożą w służbie Kościołowi i światu
jako Twoje oddane narzędzia.
Amen.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Józefa Kentenicha

Boże nasz Ojcze,
Ty w Ojcu Kentenichu dałeś nam, napełnionego ogniem Ducha Świętego, Ojca i proroka, świadka i głosiciela Twojego posłannictwa w naszych czasach.
Prosimy Cię, daj i nam cząstkę jego założycielskiego ducha. Spraw, aby jego charyzmat był w nas tak żywy, abyśmy jego mocą mogli kształtować przyszłość Kościoła i społeczeństwa. Niech jego pragnienie odnowienia świata stanie się naszym pragnieniem. Daj, abyśmy mocą przymierza miłości budowali nowy świat, w którym ludzie tworzą kulturę przymierza, wszędzie tam, gdzie żyją i działają.
Przedwieczny Ojcze, prosimy Cię, by Kościół włączył ojca Kentenicha w poczet świętych. Otwieraj dla niego i jego posłannictwa drzwi i serca wielu ludzi, aby mógł im wskazać drogę do Ciebie, który jesteś Pełnią życia.
Prosimy Cię o to w łączności z Maryją, naszą Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztatu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Poprzedni wpis
Nowy Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztackiego.
Następny wpis
Bóg się rodzi, moc truchleje!

Podobne wpisy

Ukochany

Ukochany.              O poranku, chyba każde małżeństwo ma swoje poranne rytuały, czyli czynności, które wykonujemy razem z upodobaniem, pielęgnując wzajemną więź, obdarzając się wzajemną dawką szczerej życzliwości i uwagą całkowicie…
CZYTAJ WIĘCEJ