Królowa Kobiet Całego Świata

                                                 „Spraw, byśmy się stały podobne do Ciebie.                                      Tak jak Ty kroczyły przez życie:                                                  Mężnie, godnie i w prostocie
Szerzyły miłość, pokój i radość.
Wkrocz w nasze czasy poprzez nas
I uczyń je gotowymi na przyjęcie Chrystusa!”
J.K.

Dnia 08.08.2020r. w Sanktuarium Wierności w Świdrze, w 100. rocznicę powstania Szensztackiej Ligi Kobiet, w duchowej łączności z Prasanktuarium w Szensztat, ukoronowałyśmy Maryję na Królową Kobiet Całego Świata.

Przez modlitwę i akt nałożenia specjalnie przygotowanych koron obrałyśmy Maryję na Królową Kobiet Całego Świata, by odtąd królowała w naszych Sanktuariach Domowych, a przede wszystkim w naszych sercach i  naszym życiu.

Jako wspólnota  niezamężnych pracujących kobiet chcemy coraz bardziej urzeczywistniać w dzisiejszym świecie ideał kobiety według Bożego zamysłu i stawać się coraz bardziej podobnymi do Maryi. Chcemy tym blaskiem Maryi promieniować w naszych rodzinach i wspólnotach, w miejscu pracy, w środowisku zamieszkania, wśród przyjaciół i znajomych.

Ufamy, że Maryja otoczy swoim matczynym płaszczem i przytuli do Swego Serca wszystkie kobiety na świecie, a szczególnie kobiety zatroskane o swoje rodzinny, dzieci, pracę i dalsze życie, zagubione na drogach współczesności, odrzucone i pozbawione praw, upokarzane i nieszanowane. Ufamy, że Ona jako Królowa Kobiet Całego Świata zawsze czeka na każdą z nas, by nas poprowadzić do Swego Syna.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą wspierali nasze przygotowania, pomogli nam zorganizować to spotkanie i towarzyszyli nam w tym czasie. Szczególne podziękowania kierujemy do Sióstr Szensztackich, a zwłaszcza s. M. Anastazji oraz do o. Wojciecha.

Tekst: Katarzyna Welner

     

W codziennej modlitwie wołam: O Pani moja i Matko moja…oddając Maryi każdy dzień nowo, a w każdym dniu moje oczy, uszy, usta, serce i wszystko to, kim jestem i jaka jestem. I może nieraz słowa te wypowiadam niemal automatycznie, bez głębszej refleksji. Ale niezależnie od mojego zaangażowania Matka Boża zawsze jest blisko mnie i uczy, wychowuje mnie na nowego człowieka, ale też otacza nieustannie macierzyńską troskliwą opieką. I jest w moim życiu obecna DZISIAJ, konkretnie tu i teraz…

Są jednak w życiu każdego z nas dni wyjątkowe, przełomowe, ważniejsze i piękniejsze od innych. Dla mnie osobiście takim dniem był 8 sierpnia 2020r. – dzień koronacji Matki Bożej na Królową Kobiet całego świata. To był dzień wdzięczności za wszystkie kobiety, które od 100 lat żyją w przymierzu miłości z Maryją, a szczególnie za te pierwsze kobiety. To był dzień wdzięczności za moje osobiste powołanie do Szensztatu, za moją drogę przymierza miłości, za odradzającą się w Polsce wspólnotę Szensztackiej Ligi Kobiet, za każdą z nas tworzących tę wspólnotę. To był dzień odnowienia naszej wierności Bogu, Maryi i naszemu Ojcu Założycielowi, a także naszym wspólnotowym i osobistym ideałom. To był również dzień pogłębienia przymierza miłości i uczynienia Maryi Królową mojego serca, życia i działania Jako Królowa Kobiet całego świata Maryja jest dla mnie wzorem prawdziwej, pięknej i według Bożego zamysłu rozwijanej się kobiecości. I tą drogą pragnę w swoim życiu iść dalej…

Tekst: Violetta Wilandt

Zdjęcia: Anna Kornelia Jędrzejewska i Danuta Szczerba
Poprzedni wpis
W sanktuarium domowym odnajdujemy pokój
Następny wpis
Inspiracje wrześniowe

Podobne wpisy

Menu