18 maja – wspominamy w Polsce III kamień milowy

31 maja 2024 roku obchodzić będziemy 75 rocznicę wydarzeń, które do historii międzynarodowego Szensztatu przeszły pod nazwą tzw. „Trzeciego Kamienia Milowego”, kiedy to nasz założyciel ks. Józef Kentenich, w reakcji na biskupią wizytację Szensztatu, w odważnym liście zwrócił się do biskupów. Ten list (tzw. Epistola Perlonga) liczy 700 stron i został napisany w pięciu częściach. Jego pierwsza część trafiła na ołtarz sanktuarium w Bellavista w Chile właśnie 31 maja 1949 roku jako dar dla Matki Bożej w ostatni dzień miesiąca maryjneg
o. Stanowi dogłębną analizę problemów Kościoła i zagrożeń, jakie płyną z tzw. myślenia mechanistycznego – największego, zdaniem założyciela, zagrożenia dla cywilizacji Zachodu. Trzeci kamień milowy to przekazanie duchowości Szensztackiej całemu Kościołowi w darze i otwarcie naszego charyzmatu na cały świat. Chile to jakby nowy początek Szensztatu – w nowym świecie.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2024 w Santiago w Chile odbędą się międzynarodowe i uroczyste obchody jubileuszu. Jako Ruch Szensztacki w Polsce chcemy włączyć się w te obchody – wspominając tę ważną rocznicę w dzień przymierza 18 maja 2024 roku.

 

Logo międzynarodowych obchodów:

Kolor czerwony w środku to sanktuarium w Bellavista – Ziemia Święta, do której pielgrzymujemy…

Kolor pomarańczowy – charyzmat Ducha Świętego. Charyzmat wyrażony jest przez list, który o. Kentenich złożył na ołtarzu.

Żółto-pomarańczowy Krzyż Jedności – krzyż nas jednoczy i wyraża misję Maryi – we współpracy z Chrystusem.

Pozostałe kamienie milowe

Kamienie milowe to momenty szczególne i przełomowe wydarzenia. Pierwszym w historii Szensztatu jest powstanie Dzieła 18 października 1914 roku – czyli zawarcie przymierza miłości. Drugim heroiczna decyzja ks. Kentenicha z 20 stycznia 1942 roku o dobrowolnym pójściu do obozu koncentracyjnego. Czwarty to powrót założyciela do Szensztatu, po 14 latach odseparowania w Milwaukee (USA) w Boże Narodzenie 1965 roku.

Trzeci Kamień Milowy to pozornie zwyczajne wydarzenie. Zewnętrznie chodziło przecież tylko o ofiarowanie Matce Bożej listu, który ks. Kentenich sformułował jako odpowiedź na zastrzeżenia zawarte w sprawozdaniu z wizytacji Szensztatu. Jednak ten słynny list (tzw. Epistola Perlonga) zawiera niezwykle głębokie i odważne przesłanie dla całego Kościoła. Stanowi moment przełomowy, aby w pełni świadomie i na nowo – w nowych warunkach – jakie by one nie były – zawierzyć Bogu i odnowić przymierze miłości. To okazja, by zgłębić tajemnicę Szensztatu i na nowo pójść w ślady naszego założyciela, niosąc Szensztat całemu światu.

 

Poprzedni wpis
Spotkanie regionalne Apostolatu Pielgrzymującej MB w Bydgoszczy
Następny wpis
I Diecezjalny Zjazd Ruchu Szensztackiego

Podobne wpisy

„Wydadzą owoc nawet i w starości” II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych w Kietrzu w bliskości kaplicy MTA Kochana Rodzino Szensztacka w Polsce! Dnia 24 lipca tego roku w…
CZYTAJ WIĘCEJ