3. Dzień

Święty Jan Paweł II Patron Związku Rodzin    

Apostolski Szensztacki Związek Rodzin

Nowenna 9-17 maja 2020

3. Dzień

Rodzina, głęboka wspólnota życia i miłości

Sięganie do «początku» stwórczego aktu Boga jest koniecznością dla rodziny, jeżeli pragnie ona poznać i urzeczywistnić siebie wedle prawdy wewnętrznej nie tylko swego istnienia, ale także swego działania historycznego. A ponieważ wedle zamysłu Bożego rodzina została utworzona jako «głęboka wspólnota życia i miłości», przeto na mocy swego posłannictwa ma ona stawać się coraz bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia i miłości «w dążeniu», które – podobnie jak każda rzeczywistość stworzona i odkupiona – znajdzie swoje ostateczne spełnienie w Królestwie Bożym (Jan Paweł II, Familiaris consortio).

Każda rodzina jest wspólnotą pokoleń – ci, którzy żyją i są wśród nas, ci, którzy odeszli, i ci, którzy mają przyjść na świat. Każda rodzina zarówno ta naturalna, jak i duchowa stają się wspólnotą niczym ogród pełen kwiatów, krzewów i drzew, w którym każdy pomaga wzrastać drugiemu w świętości, a wszystkie razem tworząc harmonijną całość są świadectwem żywego Boga, stwórcy i ogrodnika.

Święty Janie Pawle II nazywany „Patronem Rodziny” umacniaj wszystkie rodziny Związku Rodzin oraz całą Rodzinę Szensztacką w budowaniu cywilizacji miłości i stawania się prawdziwą, promieniującą wspólnotą życia i miłości, czerpiąc z Twojego duchowego dziedzictwa i posłannictwa.

Razem z Tobą pragniemy się modlić:

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi.

Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna,
Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty,
i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem
życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem
Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół
wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Podobne wpisy