Z Maryją i jak Maryja…

9-cio miesięczna nowenna

przed koronacją MTA przez kobiety w Ruchu Szensztackim w Polsce

 

8 czerwca – 8 lipca
Chcę jak Maryja w sercu rozważać i zachowywać Słowo Boże
oraz czerpać z Niego inspirację do dawania świadectwa miłości.

Do pobrania 8 czerwca 

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.(…)
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 

(Łk, 2, 15-20. 51)

Refleksja św. Jana Pawła II, Mulieris Dignitatem, nr 30

Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg „zawierza jej człowieka” zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona się znaleźć. Ta świadomość i to zasadnicze powołanie mówią kobiecie o godności, jaką otrzymuje od samego Boga, a to czyni ją „dzielną”, umacnia jej powołanie. W taki też sposób owa „niewiasta dzielna” (por. Prz 31,10) staje się niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych, którzy odczuwają w niej wielkie energie duchowe. Takim właśnie „dzielnym niewiastom” zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie całe narody.

W naszej epoce zdobycze wiedzy i techniki pozwalają osiągnąć nieznany przedtem stopień dobrobytu materialnego dla jednych, co niestety niesie z sobą równoczesne zepchnięcie na margines innych. W taki sposób ten postęp jednostronny może również oznaczać stopniowy zanik wrażliwości na człowieka, na to, co istotowo ludzkie. W tym sensie przede wszystkim nasze czasy oczekują na objawienie się owego „geniuszu” kobiety, który zabezpieczy wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest człowiekiem! I dlatego, że „największa jest miłość” (1 Kor 13,13).

Refleksja Kard. St. Wyszyńskiego, O godności Kobiety, wyd: Sumus, 2020, s. 164,165- 166

„Bóg chce wyższego poziomu dla kobiety. Wprawdzie Ewa przegrała, gdy ulegając swoim naturalnym skłonnościom, przekroczyła Boży zakaz
i zerwała owoc, widząc, że jest dobry do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu i że nadaje się do zdobycia wiedzy. Od początku jednak ujawniła te właściwości duszy kobiecej, które mają głęboki sens w planach Bożych.
I choć w tym upadku stały się one przyczyną nieszczęścia człowieka, w rzeczywistości są wszczepione przez Boga w duszę kobiety i nie mogą być przekreślone. Muszą pozostać w duszy kobiecej nadal, aż przyjdzie czas, że „zagrają” dobrze.

(…)

Tak więc to, co w negatywny sposób zagrało w Ewie, w pozytywny sposób zagrało w duszy Maryi. Ale odkrycie tych wartości zawdzięczamy Ewie.
W niej się one ujawniły. Dobrze uwydatnia to nowy przekład trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, wyjaśniając, że Ewa stanęła po prostu oszołomiona, bo spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, rozkoszne dla oczu i nadające się do zdobycia wiedzy. Ona to spostrzegła, ale musiała być do tego przygotowana i na to wrażliwa. To musiało być w jej duchowości.

Nie chciejmy analizować tego doznania, ale chciejmy być świadkami, że ono jest nie tylko właściwością Ewy i Maryi, lecz duszy każdej kobiety”.

Refleksja Ojca J. Kentenicha, O bogactwie życia w czystości, Admirabilis Edition 2003, str. 16-17.

„Pogaństwo zerwało z głowy kobiety koronę godności, oznakę jej powinowactwa z Bogiem i pozbawiło jej serce wieńca duchowych bogactw. Kto stale jest oceniany i traktowany niegodnie, nieadekwatnie do swojej autentycznej wartości, traci z czasem wielkie i szlachetne skłonności i ulega w sposób niepohamowany niezdrowemu popędowi, nie mając pojęcia o wielkich skarbach ukrytych na dnie swego serca. Taki los czekał kobietę w pogaństwie.

Chrześcijaństwo w obrazie Matki-Dziewicy ukazuje w jasny i porywający sposób, jakim wewnętrznym bogactwem Bóg obdarzył kobietę i do jak wielkiej godności ją wyniósł. Wszystkie kobiety mają prawo czuć się w Niej podniesione w swej godności i dowartościowane.

W Dziewicy Maryi kobieta stała się na nowo królową.

Odkąd Bóg wyniósł Maryję ponad wszystkich aniołów i świętych, chrześcijanin może odkrywać tajemnicę królewskiej godności Maryi w każdej kobiecie, W każdym kobiecym sercu może odnaleźć odbicie bogactw, które kryją się w duszy Maryi”.

Pytania do osobistej refleksji:

  • Kobiece walory, takie jak wrażliwość na drugiego człowieka, odkrywanie piękna i zachwyt nim, szlachetna miłość i dobroć serca…. i wiele innych, są darem Boga. Czy dostrzegam jak wielkie bogactwo Bóg złożył w moim wnętrzu?

  • Czy odkrywając swoje kobiece walory, zwłaszcza duchowe, staram się świadomie wykorzystać je dla ubogacenia innych?

  • Czy posiadam takie cechy usposobienia, charakteru, wyglądu zewnętrznego, czy duchowej niedyspozycji, których chciałabym się pozbyć? Czy jestem świadoma tego, że tam, gdzie w życiu widzimy cień, musi także być promień słońca, który ten cień wywołuje? Wykorzystując pozytywy mogę pozbyć się negatywów…..

  • Co chciałabym uczynić duchowym darem dla Maryi, dla Królowej Godności Kobiet? Może pracę nad uszlachetnieniem tego, co we mnie jest jeszcze za mało szlachetne?

Moje postanowienie:

Każdego dnia chcę ofiarować Maryi moje serce, by tak jak Ona było otwarte na Słowo Boże, Jego natchnienia. Moje codzienne zmagania o szlachetną postawę, o kobiecą wrażliwość na dobro, piękno i prawdę, oddaję Matce Bożej do kapitału łask w intencji kobiet, aby zawsze zachowały szlachetną postawę wobec siebie i drugiego człowieka.

Zapiszę mój wkład do kapitału łask:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Poprzedni wpis
Szpadel
Następny wpis
Łucznik

Podobne wpisy