Kwadrans miłości [lipiec 2022]

Miłość – to słowo mówi tak wiele. Życie uczy, że wyrazem miłości nie są słowa i uczucia,
ale konkretne postawy służby i oddania. Miłość to troska o dobro drugiego człowieka. Każdy człowiek, każda z nas pragnie być zaopiekowana przez MIŁOŚĆ.

Z modlitwy koronacyjnej:

„Pomóż nam bronić człowieka przed złem, każdego dnia przyjmować życie i kształtować je siłą naszej kobiecej miłości, służby i oddania”.

Testem naszej macierzyńskości jest codzienność. W jaki sposób w bardzo małych sprawach możemy zmieniać świat?

Propozycje konkretnego wkładu w przezwyciężenie kryzysu macierzyństwa:

 • Przyjmowanie w swym sercu każdego człowieka, szanowanie jego inności, szczera wyrozumiałość.

 • Odpowiadanie życzliwością na nieżyczliwość innych.

 • Wybieranie dla siebie tego, co mniej wygodne, skromniejsze, mniej smaczne, aby to, co ‘lepsze’ zostawić innym.

 • Wdzięczność, nawet za drobiazgi, jako przeciwieństwo narzekania na trudy…

 • Dowartościowywanie innych. Wyrażanie szczerych pochwał.

 • Rezygnacja z własnego czasu na rzecz pomocy innym – wielkoduszność.

 • Nie domaganie się uznania, pochwał.

 • Nie być małostkową, egoistyczną, zamkniętą w sobie, skoncentrowaną na sobie…

 • Pielęgnowanie życia wewnętrznego – osobiste trwanie w żywej relacji z Bogiem.

 • Ofiarowywanie się za innych, poprzez cichą modlitwę, rezygnację z czegoś…

 • Panowanie nad swymi emocjami…

 •                                               (Rekolekcje dla kobiet i matek, Otwock 2021)

Chwila refleksji:

Miłość ma wiele imion, wyraża się w wielu postawach. Które z „imion” miłości są dla mnie najważniejsze?

Jaką podejmuję pracę nad sobą, by stale wzrastać w miłości?

Moja notatka / postanowienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poprzedni wpis
Następny wpis
Toma de Túnica de Sión

Podobne wpisy

Menu