Kwadrans Bożej intuicji.

Kwadrans Bożej intuicji 

Kobieca intuicja, to atrybut, którym się szczycimy. To Bóg tak nas stworzył, że potrafimy
z większą empatią wyczuwać to, co niewidzialne, duchowe, nadprzyrodzone.

Z modlitwy koronacyjnej:

„Pomóż nam i wszystkim kobietom rozwijać intuicję Bożego prowadzenia, wyczuwania Jego obecności w ludziach, w zdarzeniach,
w czasie, który jest nam dany i zadany”.

„Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.

Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.

Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi”. (św. Jan Paweł II – List Apostolski „Mulieris dignitatem”)

Chwila refleksji:

Czy w codzienności słucham głosu serca, który podpowiada mi to, co słuszne i dobre?

W jakich wydarzeniach mojego życia ujawnił się mój intuicyjny zmysł doświadczenia Boga obecnego w różnych sytuacjach, wydarzeniach, ludziach?

Jaką naukę czerpałam / czerpię z takich doświadczeń?

Moja notatka / postanowienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poprzedni wpis
TRIDUUM 2022
Następny wpis
Drodzy Przyjaciele Józefa Englinga.

Podobne wpisy