6. Dzień

Święty Jan Paweł II Patron Związku Rodzin    

Apostolski Szensztacki Związek Rodzin

Nowenna 9-17 maja 2020

6. Dzień

Odważna i serdeczna współpraca w służbie rodzinie

Pragnę zaprosić wszystkich chrześcijan do odważnej i serdecznej współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy w swym życiu niosą odpowiedzialność za służbę rodzinie. Ci którzy poświęcili się dla jej dobra w łonie Kościoła, w jego imieniu i przezeń natchnieni, jednostki, grupy, ruchy czy stowarzyszenia, często znajdują obok siebie osoby i instytucje, które pracują dla tego samego ideału. W wierności wartościom Ewangelii i wartościom ludzkim oraz w poszanowaniu uprawnionego pluralizmu inicjatyw, współpraca ta może sprzyjać szybszemu oraz integralnemu rozwojowi rodziny (Jan Paweł II, Familiaris consortio).

Jako rodzina naturalna, jak i rodzina duchowa w przestrzeni codziennych zmagań i problemów życiowych, a także w przestrzeni duchowej doświadczamy różnorodnej pomocy i wsparcia wielu ludzi dobrej woli, którzy z oddaniem służą rodzinie. Mamy pełną świadomość, że należąc do Rodziny Szensztackiej jesteśmy obdarowani wsparciem duchowym kapłanów, naszych Ojców szensztackich, którzy podejmują trud kapłańskiego posługiwania, a także pełniąc rolę asystentów i kierowników duchowych. Przynależność do poszczególnych wspólnot Rodziny Szensztackiej zawdzięczamy naszym Siostrom Maryi, które od początku istnienia tej wspólnoty troszczyły się i nadal się troszczą o tworzenie zarówno grup ligowych, jak i związkowych, a przede wszystkim o prowadzenie formacji duchowej na poszczególnych etapach ich rozwoju.

Święty Janie Pawle II, który wskazywałeś jak wielką rolę pełnią ludzie dobrej woli służąc rodzinie, naucz nas postawy wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami, dobrym słowem i sercem służą rodzinie.

Najłaskawszy i Dobry Boże,

Ty przez swego Syna Jezusa Chrystusa
w osobie Jana Pawła II, Najwyższego Pasterza Kościoła, ukazałeś światu blask świętości życia […].
Z głębi serca dziękujemy Ci za ukazany w jego osobie promienny dar pełni człowieczeństwa i świętości, przemawiający do dzisiejszego człowieka.

Spraw, abyśmy przyjmując jego naukę,
naśladując przykład cnót wśród ludzi
kształtowali cywilizację miłości.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Podobne wpisy