DZIEŃ 4: JA JESTEM POWOŁANY

ŚWIECA. PIEŚŃ. MODLITWA.

DZIEŃ 4: JA JESTEM POWOŁANY

Ja jestem misją na tym świecie i dlatego jestem w tym świecie. Trzeba przyjąć samych siebie jako naznaczonych ogniem przez tę misję oświecania, błogosławienia, ożywiania, podnoszenia, uzdrawiania, wyzwalania. (EG 273) Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji … Nowa ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. (EG 120)

Jeśli nie odczuwamy głębokiego pragnienia, by ją (miłość) przekazywać, musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas ponownie zafascynowała. Musimy błagać codziennie o Jego łaskę, aby otworzyła nam zimne serce i dokonała wstrząsu w naszym letnim i powierzchownym życiu. … Jakże słodko jest stać przed Ukrzyżowanym lub na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, i być po prostu przed Jego oczyma! Jakże dobrze jest zezwolić, by On powrócił i dotknął naszej egzystencji i posłał nas, byśmy głosili Jego nowe życie! (EG 264)

Misja łączy się z miłością do Jezusa, ale jednocześnie z miłością do Jego ludu. Gdy zatrzymujemy się przed ukrzyżowanym Jezusem, poznajemy całą Jego miłość, która nas zaszczyca i podtrzymuje … zaczynamy dostrzegać, że spojrzenie Jezusa się poszerza, a On, pełen uczucia i żaru, zwraca się w kierunku Jego ludu. W ten sposób odkrywamy, że On chce się nami posługiwać jako narzędziami… posyła nas. (EG 268)

Do refleksji:

W co inwestuję czas, pieniądze, siły, …?

Z perspektywy Boga – dlaczego jestem na świecie?

Co to oznacza: być aktywnym nosicielem ewangelizacji?

Co chce Jezus we mnie sprawić? Jakie kroki muszę podjać sam?

Modlitwa:

Panie, w chrzcie świętym napełniłeś nas Twoim Duchem. Teraz żyjesz w nas i chcesz poprzez nas działać. Ty widzisz, gdzie jesteśmy zmęczeni, letni, roztargnieni, powierzchowni i mało zdecydowani, aby żyć naszym powołaniem. Przyciągnij nas na nowo do Twojego serca, abyśmy uświadomili sobie Twoją wielką miłość do nas i zostali nią ogarnięci. Ześlij Ducha Świętego do naszych serc, aby Jego ogień miłości napełnił mnie i nas wszystkich twoim żarem.

VENI SANCTE SPIRITUS – PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY ! Amen.

MODLIĆ SIĘ Z MARYJĄ

Maryjo,

wyczekująca pośród grona Apostołów,

uproś nam tchnienie Ducha Świętego,

przemiającego nas słabych ludzi

na mocne członki Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.

Otwórz nasze dusze na działanie

Ducha Świetego,

Ducha odnawiającego oblicze ziemi.

Kim jesteś, słodka Światłości, która mnie zalewasz

i rozjaśniasz noc mojego serca?

Ty mnie prowadzisz swoją ręką macierzyńską.

Jeśli mnie puścisz, nie postąpię naprzód

nawet na krok.

Tyś jest przestrzenią, która otacza mój byt

i w której Ty się ukrywasz.

Jeśli mnie opuścisz, wpadnę w przepaść nicości,

z której mnie wezwałeś do istnienia.

Jesteś mi bliższy niż ja sama sobie,

bardziej wewnętrzny niż moja wewnętrzność.

A jednak nikt Cię nie dotyka,

nikt Cię nie pojmuje.

Żadne imię nie zdoła Cię uwięzić.

Duchu Święty, odwieczna Miłości!

Przyjdź!

(Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein)
Poprzedni wpis
#CORONAmater.
Następny wpis

Podobne wpisy