Ruch Pielgrzymkowy

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu

To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, wyrosła z potrzeb czasu, jest formą nowej Ewangelizacji. Zapoczątkowany w 1950 roku przez Sługę Bożego diakona Jana Luiza Pozzobona w Santa Maria, w Brazylii, rozszerzył się po całym świecie. Jan Luiz Pozzobon zainspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz Jego Założycielem, Sługą Bożym Ojcem Józefem Kentenichem pragnął ożywić życie religijne parafii, poprzez kontakt rodzin z szensztackim sanktuarium a także, aby rodziny jednoczyły się pomiędzy sobą przez wspólne pielgrzymki i spotkania, żyły dla ideałów życia rodzinnego i wspierały się w wierze. Obecność Maryi inspiruje do wspólnej modlitwy rodzinnej oraz odkrywania Boga w codzienności życia
.

Zatrzymaj się na chwilę i podaruj czas Panu Bogu oraz swoim najbliższym…

Odwiedziny rodzin z obrazem Matki Trzykroć Przedziwnej /forma sanktuarium szensztackiego/ rozpoczął Sługa Boży Jan Pozzobon, ojciec rodziny, który w swoim życiu przeszedł z kapliczką około 140 000 km. Zapalony spotkaniem z Ojcem Józefem Kentenichem w Santa Maria /Brazylia/ podczas poświęcenia sanktuarium szensztackiego starał się głosić cześć Maryi, zachęcając rodziny do modlitwy różańcowej i odwiedzania szensztackiego Sanktuarium. Pragnął, aby łaski płynące z Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu w Santa Maria dosięgły wiele rodzin.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest jedną z inicjatyw Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, który powstał 18 października 1914 r. w Schönstatt koło Koblencji / Niemcy poprzez zawarcie przymierza miłości z Matką Trzykroć Przedziwną przez Ojca Józefa Kentenicha oraz Jego wychowanków. Kierując się głęboką wiarą i duchem modlitwy, był przekonany, że Matka Boża chce z tego miejsca wychowywać nowych, żyjących Ewangelią ludzi.

W ten sposób powstało pierwsze Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu – Prasanktuarium.

Biblijna nazwa SANKTUARIUM odnosi się do miejsca, w którym człowiek doświadcza szczególnej bliskości Boga. Takiej wyjątkowej miłości ku nam, poprzez bliskość Matki Chrystusa, doświadczamy w Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu

W obcowaniu ze świętymi, przede wszystkim w spotkaniu z Maryją, która jest Żywym Sanktuarium Boga doświadczymy bliskości Boga. Dokumentują to słowa anioła, który mówi do Niej w scenie Zwiastowania: „Pan z Tobą” (por. Łk 1,28).

Ewangeliczna scena Nawiedzenia ukazuje Maryję, która niosąc pod swym sercem Jezusa, spieszy przez góry do św. Elżbiety, by do domu swojej krewnej zanieść Chrystusa (por. Łk 1,39). Podobnie jak ponad dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj, Maryja jest nieustannie w drodze, by nieść Jezusa do domów i miejsc pracy. Ona pragnie, by Chrystus był z nami w pielgrzymiej drodze życia, na drodze wiary.

O tym przypomina nam Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim Narodom” Mk (16,15) To polecenie, które Pan Jezus dał swoim uczniom obowiązuje po wszystkie czasy, także dzisiaj.

„Naszym celem jest, aby ze wszystkich sił ratować rodzinę.”

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej możemy spotkać w 120 krajach świata. Kapliczkę Matki Bożej Pielgrzymującej raz w miesiącu – systematycznie, przyjmują miliony rodzin na całym świecie.

W kręgu 10-15 rodzin, raz w miesiącu Matka Boża nawiedza domy, w których działa jako Wychowawczyni i poprzez które ewangelizuje współczesny świat. Obecność Maryi inspiruje do wspólnej modlitwy, wycisza spory i nieporozumienia, zachęca do znalezienia czasu dla siebie, rodziny i znajomych. Pomaga w naśladowaniu Matki Bożej oraz w odkrywania Boga w codziennym życiu.

W Polsce Apostolat rozwija się w 32 diecezjach. Pielgrzymująca Matka Boża odwiedza rodziny i pojedyncze osoby w 470 parafiach. Obecnie założonych jest przeszło 2000 kręgów, każdy liczy 10-15 domostw. Matka Boża odwiedza także polskie rodziny, które emigrowały z kraju. W Polskich Misjach Katolickich w Niemczech Apostolat obejmuje 500 kręgów.

Jak założyć krąg Pielgrzymującej Matki Bożej?

1. Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg w swojej parafii powinny porozmawiać o swoich zamiarach z ks. Proboszczem, aby uzyskać jego zgodę. Jest to warunek do formalnego założenia kręgu.

2. Informację o podjętych staraniach wraz ze zgodą ks. Proboszcza, kontaktem do osoby odpowiedzialnej oraz listę rodzin formularz lub osób, które chcą należeć do kręgu, należy przesłać do Krajowego Sekretariatu. Stamtąd otrzymujemy kapliczkę Pielgrzymującej Matki Bożej. Rozpoczęcie odwiedzin w rodzinach może poprzedzić uroczyste rozesłanie kapliczki do rodzin przez ks. Proboszcza.

3. Kapliczka powinna raz w miesiącu odwiedzić każdą rodzinę czy osoby z kręgu. Zostaje na dwa (15 rodzin w kręgu) lub trzy dni (10 rodzin) u każdej rodziny. Osoba odpowiedzialna za krąg ustala listę, według której rodzina przekazuje kapliczkę.

4. Kapliczkę umieszczamy tam, gdzie toczy się życie rodzinne: przy wspólnym stole, w kuchni lub w pokoju, gdzie bawią się dzieci. Dobrze jest zapalić świecę i postawić świeże kwiaty. Każda kapliczka posiada futerał oraz książkę z podanymi propozycjami rozważań i modlitw.

5. Dni, w których Matka Boża gości w rodzinie są rodzinnym świętem, okazją, aby więcej czasu poświęcić na kontakt z najbliższymi, na wspólną i prywatną modlitwę oraz religijne rozmowy małżonków, czy rodziców z dziećmi.

6. Dwa razy w roku ukazuje się biuletyn informacyjny „Pielgrzymująca Matka”, który jest przekazywany osobie odpowiedzialnej za krąg. Gazetka jest wkładana do zeszytu towarzyszącego kapliczce.
Koordynatorka krajowa/ siostra/ odpowiedzialna za Apostolat jest w kontakcie z koordynatorami parafialnymi oraz osobami odpowiedzialnymi za krąg. Jeśli do kręgu dochodzą nowe rodziny, można się podzielić i założyć nowy krąg. A jeśli rodziny rezygnują z przyjmowania odwiedzin Matki Bożej, kapliczkę należy przekazać do krajowego sekretariatu.

7. Pięknym zwyczajem członków kręgów jest uczestniczenie raz w miesiącu (np. w dniu przymierza 18. dnia miesiąca lub w pierwszą sobotę miesiąca) we wspólnej Mszy św., na którą przynosimy przed ołtarz kapliczki Matki Bożej. Jest to okazja do wzajemnej integracji i wspólnej modlitwy.

Królową Nowej Ewangelizacji Europy

8 września 2012 r. ksiądz abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, ukoronował Matkę Trzykroć Przedziwną w Jej pielgrzymującym wizerunku zwanym Auxiliar, na Królową Nowej Ewangelizacji Europy. Świadkami tego wydarzenia w Schoenstatt było 3 000 pielgrzymów z całej Europy.

Królowa Nowej Ewangelizacji Europy trzy razy odwiedziła polskie parafie oraz rodziny należące do Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej.

Sekretariat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu

Odpowiedzialni:

o. Romuald Kszuk
e-mail:  o.Romuald@szensztat.pl
s. M. Katarzyna Antolak
e-mail:  s.Katarzyna@szensztat.pl
s. M. Damiana Czogała
e-mail:  s.Damiana@szensztat.pl

KONTAKT
ul. Czecha 9/11
05-402 OTWOCK
tel. 22/ 779 34 24
e-mail:  mta.pielgrzymujaca@szensztat.pl

Możesz ofiarować dar serca na potrzeby Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu:
Nr konta: 97 1020 1127 0000 1002 0083 8763  z dopiskiem: APOSTOLAT MTA

Matka, bowiem nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści — a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem…  Wszędzie tam… (św. Jan Paweł II)