…szerzyć pokój …

Kwiecień 2020 – szósty miesiąc nowenny

…szerzyć pokój …

 Impuls

„Kiedy mamy [w sobie] pokój? Dla kogoś, kto krąży wokół Boga, kto zna tylko chwałę Bożą, kto się oddaje wiecznemu, nieskończonemu Bogu, jest oczywiste, jest naturalnym wnioskiem i konsekwencją, że wtedy w jego sercu gości pokój. …Dwóch rzeczy oczekuje się i żąda od nas: niepodzielnego krążenia wokół kochanego Boga i uwolnienia od wszystkich zniewoleń we wszystkim, co nie jest Bogiem i co nie sprawia Bogu radości … Któż tego nie wie: kiedy rozpoczyna się wojna między sobą, kiedy kłócimy się ze sobą? Gdy tylko chodzi o rzeczy ziemskie. Możemy sobie tylko przypomnieć, gdy chodzi o testament. Przedtem mogliście żyć ze sobą w pokoju; ale teraz, gdy chodzi o pieniądze i dobra, wszyscy musimy być ostrożni, abyśmy woli Bożej nie lekceważyli i pieniędzy i dóbr, całej ekonomii nie postawili w miejscu Boga; podobnie, gdy chodzi o honor i prestiż albo o użycie i przyjemność …

Co rozumiemy pod [pojęciem] pokoju? Ostatecznie znaczy on spokój i włączenie w ustanowiony przez Boga porządek; oznacza to więc, że kiedy jesteśmy włączeni w zgodny z wolą Bożą porządek, każdy z nas: głowa, serce i wola, kiedy one są włączone w zgodny z wolą Bożą porządek i kiedy wszyscy razem i każdy z osobna są weń włączone, wtedy mamy pokój w sercu. I ten pokój, który odczuwamy, kiedy nasze życie przedstawia uosobiony porządek – to właśnie nazywa się pokojem”. (J.K. Żyć z wiary, cz. 5)

Pytania do refleksji:

  • Co mnie zniewala, w jakich okolicznościach czuję, że rzeczy, pieniądze, ambicja, względy, przyjemność prowadzą mnie do zniewolenia?

  • Co czyni mnie niezadowoloną i równocześnie niezdolną, by dzielić się pokojem?

  • Kiedy bardzo konkretnie przeżyłam, że wypełniając wolę Bożą doświadczyłam spokoju i wewnętrznego pokoju oraz mogłam przekazywać pokój innym?

Poprzedni wpis
Pani Rita Kostka odeszła do DOMU PANA
Następny wpis
W GODZINĘ ŚMIERCI. Modlitwa koszalińska ze św. Janem Pawłem II (2020)

Podobne wpisy

Sługa Maryi nigdy nie zginie! Por. J. Kentenich, Narzędzie w dłoniach Maryi, s.152n © Copy right Hanna Grabowska Z tego wszystkiego, co już powiedziano wynika również, że to niewzruszone poczucie…
CZYTAJ WIĘCEJ