Uroczystość zawarcia Przymierza Miłości w Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze

Uroczystość zawarcia Przymierza Miłości z MTA 26.07.2020 w Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze.

26 lipca 2020 roku w Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze miała miejsce uroczystość zawarcie przymierza miłości z Matką Trzykroć Przedziwną przez sześć małżeństw. To wydarzenie było oczekiwane przez niektórych z nas od trzech lat.  Zanim małżonkowie oddali się Matce Trzykroć Przedziwnej, odnowili  swoją przysięgę małżeńską.  Był to wzruszający moment, bowiem pamięcią sięgnęliśmy do sakramentalnych przyrzeczeń ślubnych. Mogliśmy teraz odnawiając przysięgę małżeńską oddać Bogu nasze wspólnie przeżyte lata, nasze dzieci i nas samych i spojrzeć na naszą małżeńską jedność okiem miłości i wdzięczności Bogu za ten wielki dar wspólnej drogi.

Skierowane do nas w czasie Mszy Św.  przez Ojca Romualda słowa, poruszyły mocno nasze serca. Sam moment zawarcia Przymierza Miłości z MTA był dla nas jak się okazało i dla naszych rodzin i zaproszonych przyjaciół bardzo wzruszającą chwilą. Czuliśmy wszyscy, że Maryja nas bierze w Swoje Matczyne ramiona i prowadzi do Syna, gdy podejmujemy trud Jej naśladowania i Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, pamiętając o zasadzie- „nic bez Ciebie „, „nic bez nas”, jako narzędzia w Jej rękach. Otrzymując medalik Matki Bożej Trzykroć przedziwnej, jednocześnie oddając symboliczną różę, usłyszeliśmy słowa „miłość za miłość”. Pojawiła się więc zaraz radość a jednocześnie poczucie odpowiedzialności za sprostanie składanemu przyrzeczeniu. Matka Boża zobowiązuje się do prowadzenia nas ku Boskiemu Synowi, jest też Matką mężnie stojącą pod krzyżem Synaa także i naszym. Maryja jako Stolica Mądrości będzie upraszać nam łaski, aby prowadzić nas i nasze dzieci do świętości. Przymierze miłości z Matką Bożą to skarb, o który należy się troszczyć, to siła, która pozwoli przetrwać trudne chwile, to pomoc w urzeczywistnieniu w naszych rodzinach ideału świętej rodziny.

Atmosferę wyjątkowości tego dnia dopełnił uroczysty obiad.

Do zawarcia przymierza przygotowywała nas Siostra Olga, której jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

W imieniu małżonków zawierających przymierze miłości – Ewa Nafalska

Poprzedni wpis
Rekolekcje Ligi Rodzin Szensztackich ON-LINE
Następny wpis
BŁOGOSŁAWIONY czas…

Podobne wpisy

Poczucie bezpieczeństwa w modlitwie do Maryi Por. J. Kentenich, Narzędzie w dłoniach Maryi, s.138n © Copy right Hanna Grabowska Człowiek naśladujący Matkę Bożą] nie zaznaje spokoju, zanim nie stanie się…
CZYTAJ WIĘCEJ
Menu