Kwadrans dla ducha [maj 2022]

Kobiece piękno i wszystko, co nazywamy „geniuszem kobiecości” rodzi się w sercu kobiety. Ono jest miejscem dowodzenia w zmaganiach o najgłębszy sens życia i promieniowania na innych.

Z modlitwy koronacyjnej:

„Królowo Godności Kobiet, spraw…. byśmy jako kobiety spełniły zadanie łączenia świata doczesnego ze światem nadprzyrodzonym
i były przekazicielkami wiary młodemu pokoleniu.”.

„Maryjo, nasza kobieca godność jest darem Boga dla ludzi współczesnych czasów. Ty uczysz nas swoją postawą, co znaczy być kobietą jakiej chciał Bóg. Gdy stajemy się podobne do Ciebie, w naszych sercach panuje pokój i ufność w moc łaski Bożej, która nas chroni, prowadzi i umacnia. Chcemy być silne Bogiem jak Ty. Tak, jak od Twojej postawy wyrażonej w postawie „Fiat”, którą promieniowałaś w całym życiu tu na ziemi i którą nadal promieniujesz na cały Kościół, tak i my, jako przedłużenie Twojej misji na ziemi, pragniemy promieniować naszym „fiat” wobec Boga i Jego miłości. Tak. jak Ty miałaś wpływ na los ludzkości dając życie Zbawicielowi i towarzysząc Jemu w Jego misji odkupienia świata, tak i my, chcemy podjąć naszą osobistą i wspólnotową misję, jako pomoc Jezusowi w zbawianiu świata”. (Wigilia Uroczystości Koronacji Matki Bożej na Królową Godności Kobiet, 4.12.2021)

Chwila refleksji:

Bardzo często przekazujemy sobie prośby o modlitwę w różnych intencjach – jak na nie odpowiadam?

Jakie miejsce w moim życiu zajmuje codzienna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, niedzielna Eucharystia, … ?

Czy zapraszam innych do modlitwy w moim Domowym Sanktuarium?

Czy moja modlitwa idzie w parze z postawą otwartości wobec potrzeb bliźnich?

Moja notatka / postanowienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Maryi dałeś nam, kobietom, wzór kobiecej godności, prosimy Cię za wstawiennictwem Królowej Godności Kobiet o świętość życia dla kobiet wszystkich stanów, o zachowanie chrześcijańskich obyczajów
w rodzinach, o czystość polskich dziewcząt, o nawrócenie dla kobiet odrzucających wartości cechujące kobiecą godność. Spraw, byśmy naśladując Maryję, tak jak Ona kroczyły przez życie: z mocą.

Poprzedni wpis
„Wy jesteście naszym listem…”
Następny wpis
Modlitwa w intencji śp. ks. Wojciecha Tyczyńskiego

Podobne wpisy