„Wy jesteście naszym listem…”

„Wy jesteście naszym listem…” (2 Kor 3,2)

 Schönstatt, 4 maja 2022 r.

Droga Rodzino Szensztacka,

3 maja 2022 r. diecezja trewirska opublikowała decyzję ks. biskupa Stephana Ackermanna o wstrzymaniu procesu beatyfikacyjnego o. Kentenicha (por. komunikat prasowy diecezji i oświadczenie Prezydium Generalnego). Biskup wyraźnie podkreślił, że wstrzymanie procesu nie jest jednoznaczne z wydaniem wyroku o życiu i działalności o. Kentenicha. Zachęca więc do podjęcia wnikliwych i niezależnych badań naukowych dotyczących jego osoby.

Droga Rodzino Szensztacka, pomimo że ta wiadomość bardzo nas zabolała, mocno wierzymy, że Bóg zawsze nas prowadzi, zwłaszcza w czasie trudności. Chodzi nie tylko o sprawy świata i społeczeństwa, ale również Kościoła i Ruchu Szensztackiego – szczególnie w tak burzliwych i pełnych wyzwań czasach. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wspólnego poszukiwania tego, co Bóg chce nam powiedzieć i jakiej odpowiedzi powinniśmy udzielić.

Beatyfikacja i kanonizacja nie są celem samym w sobie. Możliwe, że Matka Boża oczekuje od nas większego zaangażowania w posłannictwo naszego Założyciela i owocność jego charyzmatu w Kościele dla naszych czasów. „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”(Mt 6,33).

Dzisiaj potrzeba nam autentycznego o. Kentenicha, z jego całą wielkością, ale również jego ograniczeniami; przede wszystkim jednak w jego prorocko-prowokacyjnym wymiarze, który chcemy dokładnie rozpoznać i przekazać dalej. Założyciel był i wciąż pozostaje znakiem sprzeciwu.

Rozumiemy tę nową sytuację jako szansę i wyzwanie, żeby dokładnie – z należytym szacunkiem, ale i pełną wolnością – dociekać historycznej prawdy i tak też ją przekazywać. Niewątpliwie jest to trudne zadanie, które będzie kosztować dużo czasu, energii, a także nakładów finansowych. Z naszej strony chcemy uczynić wszystko, co tylko jest w naszej mocy, aby o. Kentenich i jego przesłanie było dokładnie przestudiowane i stało się powszechnie rozpoznawalne. On sam zawsze miał takie pragnienie. Różne gremia jak i międzynarodowa grupa badawcza już intensywnie się tym zajmują.

Obecne decyzje rozumiemy przede wszystkim jako wezwanie od Boga, by całym naszym życiem bardziej niż dotychczas zaangażować się w przesłanie Szensztatu. Przez nasze starania, żeby urzeczywistniać ideał autentycznie chrześcijańskiego życia na miarę naszych czasów – oraz poprzez apostolskie zaangażowanie, chcemy świadczyć o Założycielu i w taki sposób owocnie realizować jego charyzmat w Kościele.

Dzieło powinno poświadczać Założyciela, jak napisał św. Paweł w liście do Koryntian: „Wy jesteście naszym listem” (2 Kor 3,2). Tak rozumiemy również wezwanie św. Jana Pawła II skierowane do Ruchu Szensztackiego: „Wy uczyńcie go świętym!”.

Przyjmujemy wyzwanie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek.

Na początku maja powierzamy wszystko Matce Bożej: Tua res agitur! Clarifica te! (Chodzi o Twoją sprawę! Wsław się!).

o. Juan Pablo Catoggio

Przewodniczący Prezydium Generalnego

Poprzedni wpis
Więź – cóż to takiego?
Następny wpis

Podobne wpisy