DZIEŃ 6: SERCE EWANGELII

ŚWIECA. PIEŚŃ. MODLITWA.

DZIEŃ 6: SERCE EWANGELII

W świecie dzisiejszym … głoszone przez nas orędzie narażone jest bardziej niż kiedykolwiek na to, że ukaże się okaleczone i sprowadzone do drugorzędnych aspektów. (EG 34)

Gdy przyjmujemy … misyjny styl, który rzeczywiście dotrze do wszystkich bez wyjątku i wykluczeń, przepowiadanie koncentruje się na tym, co istotne, na tym, co jest piękniejsze, większe, bardziej pociągające i jednocześnie najbardziej potrzebne. (EG 35)

«Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić». To orędzie jest «pierwsze», … w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby. (EG 164)

Jeśli to zaproszenie nie jaśnieje z mocą i jako pociągające, moralna budowla Kościoła narażona jest na ryzyko stania się domkiem z kart, i to jest nasze najgorsze niebezpieczeństwo. Ponieważ, ściśle mówiąc, nie będzie wtedy głoszona Ewangelia, lecz niektóre akcenty doktrynalne lub moralne … Orędzie będzie narażone na utratę swej świeżości i nie będzie już miało «zapachu Ewangelii». (EG 39)

Co zaś się tyczy moralnej propozycji katechezy, zachęcającej do wzrastania w wierności dla stylu życia Ewangelii, jest rzeczą stosowną wskazywać zawsze pożądane dobro. (EG 168)

Głosić Chrystusa znaczy ukazać, że wierzyć w Niego i naśladować Go jest rzeczą … piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń. (EG 167)

Refleksja:

Wiara chrześcijańska – co jako pierwsze przychodzi mi na myśl?

Na czym polega istota, serce Ewangelii?

Wypowiedziałem już „pierwsze orędzie“? Czego przy tym doświadczyłem?

Jaki sposób głoszenia Ewangelii narażony jest na utratę zapachu Ewangelii? Dlaczego?

Modlitwa:

Panie, często dzisiaj jest zaciemniane piękno Twojej Ewangelii. Ześlij Twoje boże światło, aby Twoja miłość ukazana w Twoich wskazaniach na nowo została rozpoznana i z radością przyjęta. Napełnij nas Duchem odwagi, abyśmy nieustannie świadczyli centralne przesłanie Ewangelii.

VENI SANCTE SPIRITUS – PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY! Amen.

MODLIĆ SIĘ Z MARYJĄ

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.

Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte.

Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte.

Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte.

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

(św. Augustyn)
Poprzedni wpis
Następny wpis

Podobne wpisy

ruch szensztacki w polsce

„Poruszeni Duchem Bożym”

„Poruszeni Duchem Bożym” Szensztat, 12 czerwca 2022 r. „Wy jesteście naszym listem” (por. 2 Kor 3, 2) List braterski do międzynarodowej Rodziny Szensztackiej Droga Międzynarodowa Rodzino Szensztacka, Zainspirowani Pięćdziesiątnicą, „zgromadziliśmy…
CZYTAJ WIĘCEJ
Menu