Koronacja w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy

MARYJO, pogłębiając nasze zaufaniem i oddanie, z wdzięcznością podajemy Ci koronę!

Członkowie sześciu kręgów Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu, działających od trzech lat w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy, z głębokim nastawieniem realizacji powziętych postanowień ofiarowały Maryi koronę, nakładając ją na Jej obrazy – wędrujące po parafii kapliczki.
Do koronacji włączyły się także osoby starsze i chore z dwóch kręgów, istniejących od kilku lat w parafii.


Jak wspomniał Ks. Proboszcz Zygfryd Sordon Matka Trzykroć Przedziwna nie tylko czeka na nas w swoim Sanktuarium na ul. Andersa ale odwiedza rodziny i zaprasza do modlitwy i oddania Jej trosk i radości naszego życia.

Uroczystość, która odbyła się 1 grudnia br., w I niedzielę Adwentu, na sumie w świątyni parafialnej zgromadziła rodziny z kręgów, które we wspólnocie parafialnej pogłębiły swoje zawierzenie i oddanie się Maryi jako Królowej nowej Ewangelizacji Europy.
Koronację poprzedziło trzymiesięczne przygotowanie, na które składała się wspólna modlitwa w kościele parafialnym oraz odwiedzanie Sanktuarium i ofiarowanie Maryi wkładów do kapitału łask.

Świadkami uroczystości byli licznie zebrani parafianie, którzy gromkim śpiewem podjęli melodię pieśni O Trzykroć Przedziwna o Matko Jedyna…
Maryjo, prowadź nasze rodziny i przemieniaj w piękne miejsca dla Boga i dla ludzi, w prawdziwy Szensztat!

 

opr. S. M. Damiana Czogała

Poprzedni wpis
Koronacja w Rybniku Kłokocinie
Następny wpis
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu w służbie Królestwu Chrystusa i Maryi!

Podobne wpisy