Pascha. Requiem dla Kazimierza

Pascha.

Requiem dla Kazimierza (2021)

Ks. Henryk Romanik

 

Koszalin, 1.08.2015. XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Trzeźwości na Górę Chełmską

 Prolog

Boże dobry i miłosierny, przyjmij do Twojego domu w wieczności kapłana Kazimierza. Służył Ci całe życie według słów Psalmu 40, które wybrał na motto prymicyjne i ideał osobisty:

„Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano:

jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,

a Prawo twoje mieszka w moim wnętrzu”.

Daj mu, Ojcze niebieski, radość ze świętymi w niebie i serdeczne zadomowienie w sercu Maryi, Matki Zbawiciela, którą czcił i kochał jako Trzykroć Przedziwną. Żył duchowością przymierza miłości i wielu prowadził na tej drodze ku codziennej świętości.

Niech ofiara jego życia i powołania zostanie przyjęta. Niech znajdzie na ziemi wielu naśladowców. Niech cieszy się błogosławieństwem udziału w wiekuistej uczcie weselnej Baranka. Amen.

1. Ojcze, nadeszła godzina (Wieczernik J 14-17)

Cała historia odnajdywania siebie we wspólnocie

Zaczyna się obmyciem stóp i przygotowaniem wnętrza

Czterdzieści parę lat blisko ołtarza reszta życia w drodze

Zapatrzony zadziwiony w milczeniu adorujący Baranka

Aż będzie otwarta siódma pieczęć i poznamy wszystko

Co zapisane zapowiedziane rozjaśnione

2.  Abba (Ogrójec)

Po ludzku osamotniony w modlitwie bez słów

Błagający o ocalenie od najgorszej męki i zdrady

Krew i pot w mroku i gorzkie wino od anioła

Jedno słowo szczere przynależności i więzi

Jest testamentem dla idących pokoleń

Wybór drogi i wejścia w światło wieczności

3. Ecce homo (sanhedryn, Kajfasz, Piłat)

Osąd większości wyrok autorytetów

I krzyk na placu wbrew logice solidarności

Pytania przepytywanie nie szukają prawdy

Cóż to jest i dlaczego nie odpowiadasz

Na to się narodziłeś i po to żyjesz

Aby dawać świadectwo być świadkiem

4. INRI

To nie tylko Piłatowe „com napisał napisałem”

Imię i godność pochodzenie i służba

Tyle mogą powiedzieć o nim

Że odpowiadał za dokumenty

Ze liczył się z ludźmi to znaczy kochał

Pieczętował zapisy modlitewną łzą

Kiedy trzeba było wydać wyrok

5. Eli Eli (Psalm 22)

Dlaczego dlaczego od początku do końca

Do skonania do wypełnienia wszystkiego

Z wszystkimi szczegółami wielkiego piątku

Najtrudniejszy psalm życia i trudnej wiary

Ale pozostaje rozmową z jego Bogiem

Jest szukaniem Jego przedziwnej obecności

6. Oto Matka twoja (J 19)

Ostatnie westchnienia spojrzenie w niebo

Jest przytuleniem kochanych bez granic

Dar macierzyństwa łaska dziecięctwa

Są bogactwem pozostawionym na wieki

Najbliższym w domu i w kościele

Jak różaniec grobowy w dłoniach

7. Rabbuni  (J 20)

Jak pierwsza z nas spotkał Ogrodnika

Już nie będzie płakał już nie szuka ciała

Pozdrowiony po imieniu pozdrawia Pana

Swego Mistrza i Przyjaciela tu na ziemi

Razem z Nim zaprasza do domu Ojca

Powtarza zaproszenie dla braci: idziemy

8. Alleluja amen (Ap 19;22)

W czwartek przeszedł na drugą stronę

Nagi bezimienny bezdomny pozagrobowy

W dzień Baranka wynurzył się z nieobecności

By zaśpiewać na weselu zatańczyć na godach

Wezwany zaproszony rozpoznany

Taka jest prawda takie objawienie

 

Epilog

Ks. prał. dr Klawczyński Kazimierz

17.01.1958 – urodzony w Lęborku

27.05.1984 – święcenia kapłańskie w Lęborku

Od 1991 – praca w diecezji jako kapelan 5 biskupów, notariusz, adwokat sądu biskupiego, wicekanclerz

40 lat w Ruchu Szensztackim (od 1984 – członek Szensztackiego Instytutu Księży Diecezjalnych)

Od 2013 – kapelan Diecezjalnego Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej

15.07.2021 – zmarły we Włoszech, spoczął w Lęborku

Poprzedni wpis
13 lat obrazu MTA w Suszcu
Następny wpis
Zaproszenie do Rokitnicy

Podobne wpisy