DZIEŃ 5: OD CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA (face to face)

ŚWIECA. PIEŚŃ. MODLITWA.

 

DZIEŃ 5: OD CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA (face to face)

W cywilizacji paradoksalnie zranionej anonimowością, a jednocześnie obsesyjnej na punkcie szczegółów życia innych, Kościół potrzebuje bliskiego spojrzenia, by kontemplować, wzruszyć się i zatrzymać wobec drugiego człowieka, ilekroć jest to konieczne. Musimy nadać naszej drodze zdrowy rytm bliskości ze spojrzeniem okazującym szacunek i pełnym współczucia, ale który jednocześnie leczy, wyzwala i zachęca do dojrzewania w życiu chrześcijańskim. (EG 169)

To, co Duch wprawia w ruch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka. (EG 199)

Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak i nieznanym. (EG 127)

W tym przepowiadaniu … pierwszy moment polega na dialogu osobistym, w którym druga osoba się wypowiada i dzieli się swoimi radościami, nadziejami, zatroskaniem o swoich najbliższych i tyloma innym sprawami leżącymi jej na sercu. Dopiero po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie Słowa Bozego … zawsze przypominając fundamentalne przesłanie: osobista miłość Boga, który stał się człowiekiem, wydał samego siebie za nas, i jako żyjący ofiaruje swoje zbawienie i swoją przyjaźń. Jest rzeczą dobrą, by to spotkanie braterskie i misyjne zakończyć krótką modlitwą, nawiązującą do trosk, jakie osoba wyraziła. W ten sposób poczuje wyraźniej, że została wysłuchana i zrozumiana, że jej sytuacja została złożona w ręce Boga. (EG 128)

Do refleksji:

Co chce we mnie poruszyć Duch Święty?

Co zmienia się u mnie i u innych, gdy żyję spojrzeniem bliskości?

Kogo mogę zaprośić, aby opowiedział mi o swoich nadziejach i smutkach …?

„Mogę teraz twoją sytuację w modlitwie przedstawić Bogu? “

Co sprawia takie zaproszenie do modlitwy u mnie i u drugiej osoby?

Modlitwa:

Panie, Ty pragniesz poprzez nasze współczucie i zwrócenie się do innych spotkać ich osobiście w ich ukrytych potrzebach. Napełnij nas Duchem współczucia i bliskości. Udziel nam odwagi do wyjścia ku innym, abyś mogł przez nas zbawczo dotknąć ludzi.

VENI SANCTE SPIRITUS – PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY ! Amen.

MODLIĆ SIĘ Z MARYJĄ

Maryjo,

wyczekująca pośród grona Apostołów,

uproś nam tchnienie Ducha Świętego,

przemiającego nas słabych ludzi

na mocne członki Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.

Otwórz nasze dusze na działanie

Ducha Świetego,

Ducha odnawiającego oblicze ziemi.

Wichura Pięćdziesiątnicy

Wichuro Pięćdziesiątnicy, obudź nas, wstrząśnij nami, ponieś nas, porwij nas w Twojej burzy na zdobycie świata! Wichuro Pięćdziesiątnicy, Wielki Wietrze miłości! Spadnij na nas, zjednocz nas w naszych wszystkich różnicach. Wiej jak burza wiej jak huragan, obal nasze wygody, zmieć nasze stronnicze bariery! Potężna Wichuro powszechnej miłości, wichuro miłości bliźniego, wichuro miłości najwyższej Boga Stworzyciela, bądź zwycięska w całym naszym świecie!

(z Afryki, Hieronim Mbala)
Poprzedni wpis
KRÓLOWA MISJI
Następny wpis

Podobne wpisy

Sługa Maryi nigdy nie zginie! Por. J. Kentenich, Narzędzie w dłoniach Maryi, s.152n © Copy right Hanna Grabowska Z tego wszystkiego, co już powiedziano wynika również, że to niewzruszone poczucie…
CZYTAJ WIĘCEJ
Menu