TAJEMNICA  ZAMKNIĘTYCH D R Z W I

TAJEMNICA  ZAMKNIĘTYCH D R Z W I

                                               Parafianom – w dniach domowych rekolekcji – ks. Proboszcz

1. Pascha

„Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę hizopu  i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić poza drzwi swego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał. (Wj 12,21b-23)

Co z tą tradycją

Uświęconą przez wieki i pokolenia

Po czasach wygnań i zagłady

Jak wypełnić zakon

Gdy nawet zabrakło baranka

I nie słychać obietnicy wyzwolenia

Nie ma świątyni

Nie ma psalmodii i całopaleń

Kto jeszcze jest święty kto wykluczony

Mojżesz został za Jordanem

Nie ma proroka ani wodza

O Mesjaszu już nie rozmawiamy

Został dom z progami i ścianami

I zgromadzeni w niewoli grzechu i strachu

Przemów Boże i daj znak do drogi

2. Wieczernik

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (Ap 3,20)

Zamknięci w środku i podzieleni

Załamani klęską na Golgocie

Zawstydzeni Ogrójcem i Trybunałem

Zamyśleni nad sensem wieczerzy

Wspominają słowa pożegnania

Jeszcze powtarzają przypowieści przykazania

Jak to będzie bez Mistrza

Kto będzie teraz Nauczycielem

Czy wystarczy słuchanie Piotra

Czy przyjdzie jakiś inny posłany

Co ma oznaczać pamiątka chleba i wina

Czym będzie nowy pokarm dla życia

Kto godzien jest przystąpić do stołu Pana

Jak zaowocuje święty winny szczep Dawida

Pokój wam nie bójcie się

Jestem z wami jak byłem od początku

Dotykajcie ran i patrzcie Mi w oczy

Słuchajcie z ufnością pogodnej nowiny

Jesteście posłani tym samym posłaniem

Posłannictwo Ojca trwa ponad zwątpieniem

Zmartwychwstanie i dar Ducha Pojednania

Są dla was i dla tych co czekają na nas

Zaufajcie kobietom posłuchajcie swoich

Magdalenę i Marie Piotra Jana Tomasza

I otwórzcie już drzwi dotąd zalęknione

Wyjdźcie na zewnątrz wolni i spokojni

Błogosławieni co nie widzieli i uwierzyli

Panu waszemu i Bogu naszemu

3. Paruzja

 Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. „Któż jest tym Królem chwały?” 

„Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju.(…) To Pan Zastępów; On sam jest Królem chwały.” (Ps. 24)

Przyjdź Panie Jezu

Wysłuchaj ostatniej modlitwy Kościoła

Przyjdź Duchu Prawdy

Naucz przypomnij zjednocz w rodzinie

Przyjdź Ojcze niebieski

Obdarz na nowo życiem twoje dzieci

Przyjdź Boże

Niech stanie się paruzja ostateczna

Niech zjawi się królowanie nieba

Niech otworzą się księgi żywota

Niech dokona się zwycięstwo nad Bestią

Niech sąd oczyści w prawdzie zmartwychwstałych

Niech Nowa Jeruzalem zgromadzi świętych

Niech powróci uczta weselna Baranka

I ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem

zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga.

Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram,

a na bramach  – dwunastu aniołów i wypisane imiona,

które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.

Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy,

i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy.

A dwanaście bram to dwanaście pereł,

a każda brama była z jednej perły.

I za dnia bramy jego nie będą zamknięte,

bo już nie będzie tam nocy.

(Ap 21, 10b.12-13.21a.25)

Wielki Post 2020

ks. Henryk Romanik

Poprzedni wpis
Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium, codziennie godz. 19:00
Następny wpis
Koronacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Królową nowej Ewangelizacji Europy

Podobne wpisy

Solidarnie z Maryją i pomiędzy sobą ratować chrześcijańską cywilizację FRAGEMNTY PRZEMÓWIENIA O. J. KENTENICHA W SANKTUARIUM-COENACULUM W BELLAVISTA – 31 MAJA 1949, ZESZYTY SZENSZTACKIE, Zeszyt 1, cz. II © Copy…
CZYTAJ WIĘCEJ