Koronacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Królową nowej Ewangelizacji Europy

WAŻNA informacja
dla Koordynatorów i Opiekunów
APOSTOLATU Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu!
W trudnych życiowych sytuacjach Założyciel Ruchu Szensztackiego Ojciec Józef Kentenich podawał Matce Bożej koronę. To samo czynił Sługa Boży Jan Luis Pozzobon. Dlatego i my chcemy duchowo podarować MARYI koronę.
„Korona jest symbolem tego, co kryje serce,
chcemy Matkę Bożą koronować w naszych sercach.
Koronujemy Ją, bo Ona jest prawdziwie naszą Królową.”
O.J.Kentenich

Dnia 04. kwietnia, br., w pierwszą sobotę miesiąca, połączmy się duchowo o godzinie 15.00 – po odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia.
Pozostając w swoich DOMACH, RAZEM KOORDYTARORZY i OPIEKUNOWIE /i kto zechce/ DUCHOWO ukoronujemy Trzykroć Przedziwną Matkę i Zwycięską Królową z Szensztatu na Królową nowej Ewangelizacji Europy:
– aby uprosić przemianę ludzkich serc i zatrzymanie pandemii koronowirusa w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie!
DUCHOWO – to znaczy, w domu odmawiamy modlitwę koronacyjną: TEKST jest podany poniżej a także znajdziemy go w niebieskim zeszycie koronacyjnym str. 15.-19.

Co będzie moim darem koronacyjnym? / przykłady/
– czy ktoś nie czeka na moje przebaczenie czy przeproszenie, na życzliwy telefon…
– a może zmiana w programie dnia, w pewnych przyzwyczajeniach…
– wszystko co trudne, ofiarujemy Maryi do kapitału łask…

Wiele kręgów dokonało już koronacji, więc ją tylko odnowią. Te kręgi, które się przygotowują oraz nowe kręgi, dokonają aktu koronacji w dogodnym czasie, a teraz mogą włączyć się do naszej duchowej koronacji.
Trwajmy w duchowym KORONOWANIU i powtarzajmy ją w każdą sobotę o godzinie 15.00 po odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia.
Nasze dni duchowej koronacji to sobota: 04.04. /11.04./ 18. 04./ 25.04./ 02.05. i tak dalej aż do zakończenia pandemii koronowirusa.

Ufni w moc Bożą i wstawiennictwo naszej Matki i Królowej z Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej pozdrawiają Krajowi Koordynatorzy Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu
s. M. Damiana Czogała
s. M. Katarzyna Antolak
o. Romuald Kszuk

Tekst koronacji Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Królową nowej Ewangelizacji Europy

„Bez Chrystusa, Króla – Głowy ludzkości, bez Matki Bożej – Serca ludzkości współczesne społeczeństwo nie będzie zdrowe. Jeżeli jesteśmy o tym przekonani, kroczymy spokojnie i pewnie naszą drogą. Chcemy koronować Matkę Bożą i uznać Ją wielką Królową świata obok Chrystusa, który jest Królem wszechświata. Matka Boża ma stać się znowu Sercem narodu, Sercem w Corpus Christi mysticum. /…/ Nie minie wiele czasu, gdy każda rodzina będzie żyła tym ideałem. Tylko w ten sposób, począwszy od najmniejszego do największego, możemy oczekiwać, że powstanie na nowo zdrowy porządek społeczny. Taki jest głęboki sens koronacji, którą chcemy obecnie dokonać. /…/ „Świat coraz bardziej powinien stawać się maryjny, świat powinien na nowo uznać Chrystusa za swojego Króla, ale obok również Matkę Bożą jako Królową. Każdy kraj, miejsce, w którym się poruszamy, każdy kawałek ziemi, na której działamy, – niech odważnie i z powodzeniem walczy o ten porządek społeczny, w którym Chrystus jest Głową a Matka Boża Sercem.”                                                                     o. J. Kentenich 1946 r.
Na rozpoczęcie Mszy św. śpiewamy:
Ref: O, Trzykroć Przedziwna, O Matko Jedyna, Pielgrzymująca, Ty niesiesz Jezusa,  On Drogą, Prawdą, On Życiem, w Nim moc, Tam, gdzie Go przynosisz On rozprasza mrok.
  1. O, Matko spoglądasz na lud Twój z dobrocią, pospieszasz z miłością do zagród i domów. Tam, gdzie drzwi otwarte, gdzie serca znajdujesz, tam pokój i szczęście, Ty o Pani, darujesz.
Ref: O, Trzykroć Przedziwna, O Matko Jedyna, Pielgrzymująca, Ty niesiesz Jezusa…
  1. On Drogą, Prawdą, On Życiem, w Nim moc, Tam, gdzie Go przynosisz On rozprasza mrok. W jedności z Jezusem, pomagasz nam dzisiaj, wypraszasz nam, ludziom, zbawienie u Syna, On wodę przemienia, w miłości swej wino, Ty wszystkim powtarzasz: Czyńcie, co mówi Syn.
1. P. Ukochana Matko Boża, Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo pragniemy włączyć się w koronację z 8 września 2012 r., obierając Cię Królową nowej ewangelizacji Europy. Razem z całą rzeszą ludzi z naszego kontynentu, którzy stanęli do Twojej dyspozycji, ofiarujemy Ci koronę i z radością wyznajemy
W. Ty jesteś Matką wszystkich ludzi. Ty jesteś Matką wszystkich chrześcijan. Ty jesteś Matką Chrystusa, naszego Pana
2. P. Ukochana Matko Boża, zasłużyłaś sobie na tę koronę. Ona jest znakiem naszej wdzięczności!
W. Dziękujemy Ci za wszystkie Twoje nawiedzenia w rodzinach, nawiedzenia osób samotnych, dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku, a także ludzi umierających.
1. P. Spójrz Maryjo na tę koronę: złoto jest wyrazem naszych modlitw i ofiar oraz znakiem miłości, którą darzymy Ciebie i Twojego Syna.
2. P. Maryjo, przyjmij tę koronę a wraz z nią przyjmij do swojego Serca wszystkie sprawy, które przekazywali Ci ludzie, kiedy ich nawiedzałaś: wszystkie ich radości i każde cierpienie, wszystkie troski i potrzeby, wszystkie pytania, rozczarowania i wątpliwości tych, którzy się zagubili w życiu i na nowo poszukają Boga.
1. P. Ukochana Matko Boża, zasłużyłaś sobie na tę koronę. Ona jest znakiem naszego bezgranicznego zaufania Tobie.
W. Otwieraj nadal wszędzie drzwi ludzkich serc, drzwi ludzkich domów dla Chrystusa.
2. P. Wypraszaj nam Boże błogosławieństwo, odwagę i zapał apostolski, abyśmy jako Apostołowie i narzędzia w Twoim ręku, Maryjo, wnosili Ciebie i Chrystusa we wszystkie wymiary ludzkiego życia, we wszystkie sektory życia społecznego.
1. P. Rozbudzaj we wszystkich ochrzczonych radość płynącą z wiary i umacniaj gotowość poświęcenia się dla zwycięstwa Boga, prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
2. P. Ufamy, że na nowo wybłagasz Polakom i całej Europie powrót do chrześcijańskich korzeni. Ty Maryjo, musisz to uczynić – sami tego nie potrafimy.
W. Ty możesz to uczynić poprzez wszystkie łaski, którymi obdarzasz ludzi w Jasnogórskim Sanktuarium Narodu oraz poprzez Sanktuaria szensztackie.
Pieśń:
O, Trzykroć Przedziwna, O Matko Jedyna, Pielgrzymująca, Ty niesiesz Jezusa, On Drogą, Prawdą, On Życiem, w Nim moc, Tam, gdzie Go przynosisz On rozprasza mrok.
Radości i smutki powierzać w różańcu i w myśl tych tajemnic żyć tak jak Ty żyłaś, w przymierzu miłości Bóg nam błogosławi a Ty obecnością swą uświęcasz nasz dom.
O Trzykroć…
W.  Ukochana Matko Boża, zasłużyłaś sobie na tę koronę. Ona jest wyrazem naszego całkowitego oddania się! Okaż się Trzykroć Przedziwną Matką i Królową: Królową naszych serc, naszych rodzin, naszej parafii, całej naszej Ojczyzny i Europy.
1. P. Maryjo, nasza Ukochana Matko i Królowo! Nasz kontynent zawsze odnajdywał drogę do Chrystusa, gdy był pod Twoją opieką a Ty miałeś wpływ na ludzkie serca.
2. P. Wybłagaj Boże błogosławieństwo wszystkim Polakom. Umacniaj rodziny w ich zmaganiu z wyzwaniami wobec których stają w swoim życiu, by odpierały destrukcyjne nurty laicyzacji i wychowywały dzieci do chrześcijańskich wartości.
1. P. Wyproś światło i dary Ducha Świętego osobom odpowiedzialnym za politykę i społeczeństwo, aby ich myślenie i działanie było określane Bożą, ewangeliczną skalą wartości.
2. P. Pomóż nam Matko i Królowo, abyśmy wykorzystywali ogromne możliwości nauki, techniki i komunikacji cyfrowej do czynienia dobra i budowania cywilizacji miłości i życia. Obudź na nowo respekt, szacunek przed godnością człowieka we wszystkich fazach jego życia i śmierci.
W. Przygotuj nasze serca na spotkanie z Chrystusem, byśmy byli zdolni do przyjęcia Jego światła i byśmy sami stawali się coraz bardziej światłem, obdarzając nim innych, emanując miłością i radością. Kształtuj nas i wychowuj na wiarygodnych chrześcijan, świadków Ewangelii pośrodku współczesnego świata.
1. P. Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska Królowo, wdzięczni za Twoje działanie z Prasanktuarium w Szensztacie przyjmij od nas tę koronę jako znak naszej wielkiej wdzięczności, bezgranicznego zaufania i oddania się do Twojej dyspozycji. Działaj jako Królowa Nowej Ewangelizacji w naszej Ojczyźnie i w Europie oraz wychowuj nas na wierne narzędzia w Twoim ręku, pragnące wypełnić wolę Bożą za Twoim przykładem.
2. P. Maryjo, wsław się jako Królowa Nowej Ewangelizacji Europy! Wsław się w naszych rodzinach, w naszej parafii, i w naszej Ojczyźnie!
W. Błogosław nas Swym Dzieciątkiem. Stajemy do Twojej dyspozycji! Poślij nas! „Ty jesteś Wielką Misjonarką! Ty będziesz działała cuda!”
Modlitwa ks. abp Rino Fisichella, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji…
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych a wywyższasz pokornych; najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego dziewiczej Matce. Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy, jako Król nad królami i Pan nad panami. Także i Dziewica Maryja, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na Rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako Pośredniczka łask i Królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc wizerunek Matki Twojego Syna, wyznają, że Twój Syn jest Królem wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Korona jest wyrazem ich pełnego wiary zaufania, że Maryja, Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu, wsławi się z Prasanktuarium jako Królowa Nowej Ewangelizacji Europy. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Chwila ciszy
Królowo moja i Matko moja, Tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę o dobra Matko, to proszę Cię strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen.
Pieśń:
O, Trzykroć Przedziwna, O Matko Jedyna, Pielgrzymująca, Ty niesiesz Jezusa, On Drogą, Prawdą, On Życiem, w Nim moc, Tam, gdzie Go przynosisz On rozprasza mrok.
Europae Regina, przyjm od nas koronę. Znak naszej miłości i naszej wierności Poświęcamy Tobie dziś kraje Europy Błogosław prosimy, prowadź do Ojca świat.
O Trzykroć…

Poprzedni wpis
TAJEMNICA  ZAMKNIĘTYCH D R Z W I
Następny wpis
Pani Rita Kostka odeszła do DOMU PANA

Podobne wpisy

Menu