Z Maryją i jak Maryja…

Do pobrania: 8 sierpnia

8 sierpnia – 8 września
Chcę jak Maryja być królewskim dzieckiem Boga, dlatego wpatruję się w niebo, oddaję hołd Królowej i zawierzam Jej czystość polskich kobiet.

Z Księgi Rodzaju

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę». (Rdz 3, 14-15)

Z Apokalipsy św. Jana Apostoła

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
                                                                                                 (Ap 2, 1)

Refleksja św. Jana Pawła II, Mulieris Dignitatem, nr 10

Osobowe zasoby kobiecości na pewno nie są mniejsze od zasobów męskości — są tylko inne. Kobieta więc — podobnie zresztą jak mężczyzna — musi pojmować swe osobowe „spełnienie”, swą godność i powołanie w oparciu o te zasoby, według tego bogactwa kobiecości, jakie otrzymała w dniu stworzenia i które dziedziczy jako sobie właściwy wyraz „obrazu i podobieństwa Bożego”. Tylko na tej drodze może być przezwyciężane także owo dziedzictwo grzechu, na jakie naprowadzają biblijne słowa: „ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”. Przezwyciężanie tego złego dziedzictwa jest, z pokolenia na pokolenie, zadaniem każdego człowieka, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. W każdym bowiem wypadku, w którym mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co uwłacza osobowej godności kobiety i jej powołania, postępuje on wbrew swojej własnej godności i własnemu powołaniu.

Refleksja Kard. St. Wyszyńskiego, O godności Kobiety, wyd: Sumus, 2020, s. 102-103

„I oto jest wzór! „Wszystka piękna jesteś, Maryjo!” Ten ideał musi jasno stanąć przed człowiekiem, który odtąd będzie go nieustannie pragnął. Dlatego mądry i dobry Bóg pokazał zawstydzonej i upokorzonej Ewie – Niewiastę. Wszak Ewa była pierwszą kobietą na ziemi, matką wszystkich żyjących! Trzeba jej więc było dodać ducha i obudzić w niej ambicję. (…)
Bóg lubi równowagę. Teologia uczy, że człowiek zgrzeszył w głowie, to znaczy w Adamie. Gdyby Adam nie poddał się pokusie, prawdopodobnie nie byłoby grzechu pierworodnego. Mógł mieć Adam dużą satysfakcję, gdyby zwyciężył pokusę. Tymczasem okazała się nawet nie bardzo poczciwym i rzetelnym człowiekiem, bo winę zwalał na żonę: to nie ja, to ona!

Trzeba więc było stanąć w obronie tej tak upokorzonej kobiety. Ktoś musi przywrócić równowagę. Przywraca ją Ojciec i Stwórca obojga, jakby mówiąc: pokazujesz na Ewę, człowieku mocny – ona ci dała owoc., ale ty jadłeś! A gdzie miałeś własny rozum, przedstawicielu mocnej płci? więc nie ty, ale ona zetrze głowę węża”.

Refleksja Ojca J. Kentenicha, O bogactwie życia w czystości, wyd: Admirabilis – Edition, s.11.12.13.

„Już u bram raju jaśnieje znak nadziei: ‘Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę!’ (Rdz 5,15). Te słowa wypowiedziane przez Boga urzeczywistnią się w ciągu tysiącleci, kiedy to, niosąc w sobie cząstkę utraconego raju, stąpać będzie po ziemi Matka Boża. Ona nie zostanie skalana przez węża, lecz jako Matka zmiażdży mu głowę swoją czystą,  dziewiczą stopą”.

„Maryja jest Tą, która miażdży głowę węża. Tam, gdzie działa szatan, musi pojawić się i Niepokalana, jeśli bitwę ma wygrać Chrystus, Odkupiciel świata”.

„Kościół ukazuje nam ideał człowieka w pełni odkupionego: jest nim Immaculata. A im jaśniej promienieje ku nam Jej oblicze, tak bliskie Bogu, czyste i uduchowione, tym boleśniej odczuwamy w naszej naturze ogromną przepaść, jaka nas od Niej dzieli. Budzi się w nas gorąca tęsknota, by coraz bardziej upodabniać się do Niej jako do człowieka w pełni odkupionego. Z naszych z serc rozbrzmiewa ku niebu błagalne wołanie: Matko, pragnę być jak Ty!”

Pytania do osobistej refleksji:

  • Jak rozumiem czystość jako chrześcijańską cnotę? Czy stanowi dla mnie wartość?

  • Czy mam pragnienie nieskalaności, piękna duszy, ciała, uporządkowania życia zmysłowego….?

  • W jakich obszarach powinnam zawalczyć o czystość: w myślach, mowie, uczynkach? A może powinnam dokonać głębszej refleksji nad moim odniesieniem do tej cnoty?

  • Jaką rolę w mim życiu odgrywa Maryja – Niepokalana? Czy towarzyszy mi pragnienie upodobnienia się do Niej?

 Moje postanowienie:

Chcę każdego dnia zadbać o porządek i czystość wokół siebie (w mieszkaniu, w kuchni, w łazience…). Chcę także prosić w modlitwie o czystość: Bądź pozdrowiona Maryjo, a przez czystość twoją, czystym zachowaj ciało, czystą dusze moją, otwórz mi szeroko Twe i Syna Twego Serce. Wyproś mi głębokie poznanie siebie i łaskę wytrwania aż do śmierci. Amen.

Intencja:

Ofiaruję mój wysiłek do kapitału łask w intencji kobiet, zwłaszcza tych, które walczą o prawa do niemoralnego życia bez odpowiedzialności za siebie i innych.

Zapiszę mój wkład do kapitału łask:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Poprzedni wpis
Góra Chełmska żegna swego KAPELANA
Następny wpis
Formacja wstępna Rodzin przy Sanktuarium Wierności

Podobne wpisy

„Tu i Teraz”

Bez kategorii
„Tu i Teraz” Diecezjalny Dzień Przymierza przy parafii św. Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim Pełnia obecności charakteryzuje się zanurzeniem w „tu i teraz”, uważnością na trwającą właśnie chwilę, odejściem od…
CZYTAJ WIĘCEJ