2. Dzień

Święty Jan Paweł II Patron Związku Rodzin    

Apostolski Szensztacki Związek Rodzin

Nowenna 9-17 maja 2020

2. Dzień

Rodzina jako «Kościół domowy»

Rodzina sama jest wielką Bożą tajemnicą. Rodzina sama jest jako «Kościół domowy» oblubienicą Chrystusa. Cały Kościół powszechny, a w nim każdy Kościół partykularny staje się oblubienicą Chrystusa poprzez «Kościół domowy», poprzez tę miłość, którą w nim się przeżywa: miłość małżeńską, rodzicielską, siostrzaną i braterską, miłość, która jest wspólnotą osób i pokoleń, miłość ludzką, która jest nie do pomyślenia bezOblubieńca, bez tamtej miłości, którą On pierwszy umiłował do końca (Jan Paweł II, List do rodzin).

Panie Boże spraw, aby rodziny w naszej Ojczyźnie i na całym świecie tworząc „Kościół domowy” stawały się szczególnym miejscem ewangelizacji, rozwoju i dojrzewania w wierze, rozwoju i dojrzewania w miłości małżeńskiej i rodzinnej, stając się w ten sposób głosicielami Ewangelii we własnej rodzinie, a także głosząc ją dla innych rodzin i otoczenia, w którym żyją.

Święty Janie Pawle II umacniaj rodziny, aby „Kościół domowy”, który tworzą, był „jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości”.

Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny.
Tobie nasze rodziny powierzamy.
Otwórz serce każdego domu na wiarę,
na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby mógł on stać się źródłem nowych i świętych powołań. Przygotuj umysły rodziców, aby z pilnym miłosierdziem, mądrą troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.
Napełnij dusze młodych prawym sumieniem i wolną wolą, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali dar Bożego powołania.
Święta Rodzino z Nazaretu, spraw,
abyśmy byli w stanie wprowadzić w życie wolę Boga, rozważając i naśladując żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo, pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć z przewidującą delikatnością tym wszystkim, którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa bardziej z bliska,
który za nas wydał samego siebie. Amen.

Poprzedni wpis
1. Dzień
Następny wpis

Podobne wpisy