Święty Jan Paweł II Patron Związku Rodzin

Apostolski Szensztacki Związek Rodzin

Nowenna 9-17 maja 2020

Opracowanie: Teresa i Kazimierz Szczęśni Kurs 2 – Miłość Wieczernika

Święty Jan Paweł II szczególną troską otaczał małżeństwo i rodzinę, stąd otrzymał miano „Papieża Rodzin”. Zagadnienia i problemy związane z małżeństwem i rodziną poruszał w wielu dokumentach, wystąpieniach i spotkaniach, a dwa z nich mają szczególne znaczenie: adhortacja Familiaris consortio oraz List do rodzin.

Liczne spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek do Rzymu i papieża do Polski, współpraca i kontakty osób w ramach Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, uczestnictwo w odbywających się co 3 lata Światowych Spotkaniach Rodzin, a przede wszystkim poznawanie i życie jego nauczaniem, przyczyniły się do uznania wielkiego autorytetu Jana Pawła II i obdarzenia go wielką miłością i szacunkiem.

18 maja 2020 roku przypada stulecie urodzin Jana Pawła II. Z tego powodu Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowili rok 2020 Rokiem Jana Pawła II.

Odpowiadając na te znaki czasu i wsłuchując się w liczne głosy wskazujące na wybór Jana Pawła II jako patrona Związku Rodzin, Kierownictwo Krajowe ZR, po konsultacjach z Rodzinami Okręgowymi, podjęło decyzję ogłoszenia w dniu 18 maja 2020 roku, Świętego Jana Pawła II patronem Apostolskiego Szensztackiego Związku Rodzin w Polsce.

Święty Janie Pawle II, pomagaj nam, abyśmy dziedzictwo duchowe, które nam przekazałeś, potrafili zachować w swoim sercu i twórczo je rozwijać na wszystkich etapach naszego życia.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Podobne wpisy

Gertruda pisała: „Powinniśmy mieć dobre oczy, które ozłocą najlichszy kąt, dostrzegą najbardziej niepozorny kwiatek i radując się tym, przeoczą błędy bliźnich. Sztuką jest, aby inni odczuli radość z tego, że odkryliśmy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Por. J. Kentenich, „Narzędzie w dłoniach Maryi”, s.104n Wbrew mojemu poza tym zwyczajowi[1] wskazuję na objawienia (w Fatimie), ponieważ Ojciec święty w swoim poświęceniu…
CZYTAJ WIĘCEJ