4. Dzień

Święty Jan Paweł II Patron Związku Rodzin    

Apostolski Szensztacki Związek Rodzin

Nowenna 9-17 maja 2020

4. Dzień

Przyjmijcie dar życia jako największą łaskę Boga

Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie «kultury życia»: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia, zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, nienarodzonego (Jan Paweł II Radom, 4 czerwca 1991).

Święty Jan Paweł II w wielu dokumentach papieskich, a zwłaszcza w adhortacji o małżeństwie i rodzinie Familiaris consortio podkreślał, że miłość małżonków jako współpracowników miłości Boga i Stworzyciela „jest szczególnym uczestnictwem w tajemnicy życia i miłości samego Boga. Kościół ma świadomość, że otrzymał specjalne posłannictwo strzeżenia i ochraniania tak wielkiej godności małżeństwa i tak wielkiej odpowiedzialności za przekazywanie życia ludzkiego (nr 29)”.

Święty Janie Pawle II umacniaj nas każdego dnia w głoszeniu prawdy, że życie ludzkie jest dziełem Boga, jest Jego darem i rozpoczyna się w chwili poczęcia i trwa aż do naturalnej śmierci. Razem z Tobą modlimy się.

O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia.
Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Podobne wpisy

Menu