Komunikat Prezydium Generalnego Międzynarodowego Dzieła Szensztackiego

Prezydium Generalne Międzynarodowego Dzieła Szensztackiego:

W związku z komunikatem prasowym Diecezji Trewirskiej z 3 maja 2022 r. o „wstrzymaniu procesu beatyfikacyjnego ojca Kentenicha”.

Jako Prezydium Generalne Międzynarodowego Dzieła Szensztackiego przyjęliśmy do wiadomości decyzję ks. biskupa Stephana Ackermanna o wstrzymaniu procesu beatyfikacyjnego założyciela Ruchu Szensztackiego, ojca Józefa Kentenicha. Przyjmując ją, nie zapominamy o wyrażeniu naszej wdzięczności wobec diecezji za dotychczas wykonaną pracę. Ruch Szensztacki wykorzysta czas wstrzymania procesu do dalszej, intensywnej pracy nad zrozumieniem kontekstu historycznego.

Zarzuty dotyczące nadużyć, których miał dopuścić się o. Kentenich, zostały publicznie wysunięte dwa lata temu. W marcu 2020 roku otwarto archiwa watykańskie, obejmujące okres aż do końca pontyfikatu papieża Piusa XII (1958). Mylnie można odnieść wrażenie, że tam właśnie znajduje się źródło tych oskarżeń; one miałyby również być prawdziwym, dotychczas przemilczanym powodem odseparowania o. Kentenicha od Dzieła. W rzeczywistości zdecydowaną większość z nich można już odnaleźć w Archiwum Stowarzyszenia Księży Pallotynów w Limburgu – nie stanowią więc niczego nowego. Osoby zaangażowane w prowadzenie procesu beatyfikacyjnego były z nimi zaznajomione. Nie mogły ich jednak publikować. Dotychczasowa analiza dokumentów pochodzących z Archiwum watykańskiego nie wnosi nic istotowo nowego wobec już znanych zarzutów. Wartością nowego materiału jest jednak to, że pozwala nam lepiej zrozumieć okres wizytacji oraz czasu odseparowania o. Kentenicha od Dzieła.

W kontekście aktualnej dyskusji, toczącej się wokół osoby o. Kentenicha, ks. bp Ackermann postanowił w 2021 r. ponownie przyjrzeć się zarzutom molestowania, które wystosował wobec Założyciela pewien Amerykanin; wcześniej były już one rozpatrywane w ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego.

Przyjmujemy do wiadomości komunikat prasowy diecezji w Trewirze, informujący o wyniku tej ponownej analizy. 

Zapowiedziana przez ks. biskupa Ackermanna w 2020 r. grupa badawcza, która początkowo pomyślana była jako komisja historyków, a ostatecznie powołana jako grupa ekspertów, nigdy nie podjęła właściwej pracy. Biskup mimo wszystko dalej zachęca do podjęcia transparentnych i otwartych badań naukowych dotyczących osoby Założyciela. Przyłączamy się do tej prośby. Dotychczas ze względu na toczący się proces beatyfikacyjny wymagana była dyskrecja i powściągliwość. Teraz można już jednak ze stosowną otwartością zajmować się pytaniami i informować o ustaleniach. Nie została jeszcze podjęta decyzja, w jakim wymiarze wznowione zostaną prace badawcze.

Decyzja biskupa jest impulsem dla całej Rodziny Szensztackiej. Podejmując dalsze wysiłki badawcze, chcemy lepiej zrozumieć naszego Założyciela. Również dostrzegając w nim osobę, która świadoma swojego posłannictwa dla Kościoła, potrafi prowokować, ale i znosić sprzeciwy. Nasze konkretne starania, żeby kształtować nasze życie – a przez to również Kościół i społeczeństwo – w prawdziwie chrześcijański, ale i odpowiadający naszym czasom sposób, są najlepszą drogą, żeby ukazać znaczenie o. Kentenicha we współczesnym świecie.

Kontakt: Biuro Prasowe Szensztatu, Höhrer Straße 103a, 56179 Vallendar,

Tel: 0261-92138920, Mobile: 017647380886, E-Mail: pressoffice@schoenstatt.de

Poprzedni wpis
Następny wpis
Więź – cóż to takiego?

Podobne wpisy